Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Õiguse kuulutaja

Esmaspäev, 13. Jaanuar 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 7,1-24

Noa ja veeuputus
1Ja Issand ütles Noale: "Mine sina ja kogu su pere laeva, sest ma olen näinud, et sa selle rahvapõlve seas minu ees õige oled.
2Võta enesele kõigist puhtaist loomadest seitse paari, isane ja emane; ja loomadest, kes puhtad ei ole, kaks - isane ja emane.
3Nõndasamuti lindudest taeva all seitse paari, isane ja emane, et nende sugu jääks elama kogu maa peale.
4Sest juba seitsme päeva pärast ma lasen vihma sadada maa peale nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd, ja ma kaotan maapinnalt kõik olendid, keda ma olen teinud!"
5Ja Noa tegi kõik nõnda, nagu Issand teda käskis.
6Ja Noa oli kuussada aastat vana, kui uputusvesi maa peale tuli.
7Ja Noa läks laeva, ja ta pojad ja ta naine ja ta poegade naised temaga, veeuputuse eest.
8Puhtaist loomadest ja loomadest, kes puhtad ei ole, ja lindudest ja kõigist, kes maa peal roomavad,
9tulid kahekesi Noa juurde laeva isane ja emane, nõnda nagu Jumal Noale oli käsu andnud.
10Ja seitsme päeva pärast tuli veeuputus maa peale.
11Sel aastal, mil Noa kuussada aastat vanaks sai, teise kuu seitsmeteistkümnendal päeval, otse selsamal päeval puhkesid kõik suure sügavuse allikad ja taevaluugid tehti lahti.
12Ja sadu tuli maa peale nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd.
13Otse selsamal päeval läksid Noa ja Noa pojad Seem ja Haam ja Jaafet ning Noa naine ja kolm ta poegade naist üheskoos laeva,
14nemad ja kõik metsloomad oma liikide järgi, ja kõiksugu kariloomad oma liikide järgi, ja kõiksugu roomajad, kes maa peal roomavad, oma liikide järgi, ja kõiksugu lendajad oma liikide järgi, kõik linnud, kõik tiivulised.
15Ja need tulid Noa juurde laeva kahekaupa kõigest lihast, kus eluvaim sees on.
16Ja need, kes sisse läksid, olid isane ja emane kõigest lihast, nõnda nagu Jumal temale oli käsu andnud. Ja Issand sulges ukse tema tagant.
17Siis tuli nelikümmend päeva veeuputust maa peale; vesi tõusis ja tõstis laeva, nõnda et see kerkis maast kõrgele.
18Ja vesi võttis võimust ning seda sai maa peal väga palju, ja laev liikus veepinnal.
19Ja vesi võttis maa peal väga võimust ja kõik kõrged mäed kogu taeva all kaeti.
20Vesi tõusis neist viisteist küünart kõrgemale, nõnda et mäed olid kaetud.

“Aga Noa leidis armu Issanda silmis. “ ( 1Ms 6:8) Kümble hetke Jumala võrratu, imelise, teenimatu soosingu päikesepaiste käes.

2Pt 2:5 olev fraas,  “õigusekuulutaja Noa”, annab ettekujutuse sellest kuidas Noa suhtles oma naabritega pikkade laevaehitamise aastate jooksul. Juudi kommentaatorid arvavad, et Noa püüdis oma naabreid veenda, kuid tulutult. Koraan pühendab enamiku salmidest Noa meeleheitlikule kuulutamistööle ning anumisele Jumala poole. 1Moosese raamatust ei leia me kumbagi nimetatust.  Samamoodi kui Aabel ja Eenok piiblis, vaikib ka Noa - kuni avab suu, et needa oma lapselaps - aga see toimub juba peale veeuputust.

Nii nagu Eenok, kõndis ka Noa Jumalaga (6:9); nagu Aabel, tõi ka tema meelepärase ohvri (8:20) - ning tundub, et  ta tegi seda ilma eelneva juhendamiseta. See iseenesest on huvipakkuv, sest Noast räägitakse, kui mehest, kes tegi väga vähe ilma otsese Jumala juhendamiseta.

Noa isiksusest on samuti vähe teada. 1Ms 6 peatükk ütleb vaid, et ta oli õige. Nii juudid kui kristlased  on palju diskuteerinud Noa õigsuse üle, ning mõned osutavad, et 6:8,  mainitud “Issanda silmis armu leidmine” eelnes Noa “õigsusele”; ehk kõigepealt tuli Jumala soosing, ja miks just Noa leidis armu ja teised ei leidnud, jääb puhtaks spekuleerimiseks.

Millised ka poleks armu ja õigsuse seosed, on nende väljund sõnakuulmises. Nagu Aadam, saab ka Noa kutse kaasatoimida Jumala plaanis; ja igal etapil selgitab Jumal, mida Ta kavatseb teha enne, kui annab juhtnöörid. Nagu Aadam, peab Noagi haldama loomi; nagu Aadamat, juhendatakse ka teda toidu osas (6:21). Kuid teisiti kui Aadama puhul - Noa kuuletub ja teeb seda, mida Jumal ütleb.

Nagu loomises ütles Jumal ja siis see sai - seisab Noa kui sõnakuulelikkuse majakas keset kaootilist ja vägivaldset maailma, ning tema kõrval seisab laev kui pelgupaik - sellal kui  hävitusjõud päästetakse valla.

Just sellisena - ja mitte jutlustajana - esitleb meile “õigusekuulutajat” Noad 1Moosese raamat (2Pt 2:5).

 
Issand, aita mul olla kui Noa - vaikiva sõnakuulelikkuse oaas kaose ja vägivalla kõrbes - ükskõik mida teised sellest arvavad.

Selle kommentaari autor: Ida Glaser