Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kurb lugu

Neljapäev, 16. Jaanuar 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 9:18-29

Noa ja tema pojad
18Ja Noa pojad, kes laevast välja tulid, olid Seem, Haam ja Jaafet; ja Haam oli Kaanani isa.
19Need kolm olid Noa pojad ja neist rahvastus kogu maa.
20Noa hakkas põllumeheks ja istutas viinamäe.
21Ta jõi veini, jäi joobnuks ja ajas oma telgis enese paljaks.
22Aga Haam, Kaanani isa, nägi oma isa paljast ihu ja rääkis sellest oma kahele vennale õues.
23Siis Seem ja Jaafet võtsid vaiba ja panid enestele õlgadele, läksid tagurpidi ja katsid kinni oma isa palja ihu; nende näod olid ära pööratud, nõnda et nad oma isa paljast ihu ei näinud.
24Kui Noa ärkas oma veiniuimast ja sai teada, mis ta noorem poeg oli teinud,
25siis ta ütles:
"Neetud olgu Kaanan, saagu ta oma vendadele sulaste sulaseks!"

26Ta ütles veel: "Kiidetud olgu Issand, Seemi Jumal, ja Kaanan olgu tema sulane!
27Jumal andku avarust Jaafetile, ta elagu Seemi telkides ja Kaanan olgu tema sulane!"
28Ja Noa elas pärast veeuputust kolmsada viiskümmend aastat.
29Ja kõiki Noa elupäevi oli üheksasada viiskümmend aastat; siis ta suri.

Täna Jumalat, et Tema arm katab meie puudujäägid.

Piibel on ääretult tõene inimeste kirjeldustes. See ei salga ka suurte jumalameeste patte, nõrkusi ega puudujääke. Nii aga kirgastub veel enam Jumala arm ja lohutus.

Carl Michael Bellman kiidab Noad, kui tõelist meest, sest Noa julges end purju juua. Noa oli esimene kellele hakkas käärinud viinamarjajook liialt meeldima. Selletõttu kaotas ta vähemalt korra oma väärikuse ning Haam, kes seda nägi tundis selle üle heameelt ning käitus tema suhtes põlastavalt. Seem ja Jaafet aga püüdsid isa auväärsusest päästa mis veel said.

Salmides 25-27 on Noa prohvetisõnum, kuid selle väärtust kahandab kõvasti asjaolu, et see tuleb umbjoobes ja tigeda mehe suust. Juba asjaolu, et Noa üldse neab kedagi on kahetsusväärne, aga et ta Haami asmel neab selle poja Kaanani - kellel ei ole mingit süüd vanaisa põlgavas kohtlemises, teeb kogu asja veel hullemaks.  Ka edaspidi praktiseerisid Kaananimaa elanikud oma ajastu kõige häbiväärsemaid paganlikke kombeid, ning nende rikutus tõi neile viimaks ka hävituse. 

Jaafeti järglased levisid palju laiemalt, ning Seem, kelle järeltulijate hulka kuulub ka Iisraeli rahvas, on andnud maailma rahvaile usulised alused.

Orjus on ja jääb inimväärikuse jalge alla tallamiseks, ning on kõigiti vastupidine sellele, mida 1Moosese 1:27 ja 9:6 õpetavad. Ometi just selle, Noa sõnumi alusel, on ikka ja jälle kaitstud nii orjapidamist kui rassismi. Kaasaegne geeniteadus aga tõendab Piibli sõnumit, et inimkonnas ei ole olemas kõrgemaid ega alamaid rasse.

Piibel ei keela veinijoomist, kuid kutsub meid üles hoidma oma Jumalast antud väärikust ning kaitsma ka kaasinimeste väärikust.

 
Issand, õpeta mulle täna taevariigi väärikust, seda, mis tuleb Sinult ning luba, et oskaksin seda hoida.

Selle kommentaari autor: Pekka Eskelinen