Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Aabrahami maailm

Laupäev, 18. Jaanuar 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 11:1-32

Paabeli torn
1Kogu maailmas oli aga üks keel ja ühesugused sõnad.
2Ja sündis, kui nad hommiku poolt teele läksid, et nad Sinearimaal leidsid oru ja jäid sinna elama.
3Nad ütlesid üksteisele: "Tehkem nüüd telliskive ja põletagem neid hästi." Siis olid telliskivid neile ehituskivideks ja maapigi oli sideaineks.
4Ja nad ütlesid: "Tulge, ehitagem enestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas, ja tehkem enestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma!"
5Aga Issand tuli alla vaatama linna ja torni, mida inimlapsed ehitasid.
6Ja Issand ütles: "Vaata, rahvas on üks ja neil kõigil on üks keel, ja see on alles nende tegude algus. Nüüd ei ole neil võimatu ükski asi, mida nad kavatsevad teha!
7Mingem nüüd alla ja segagem seal nende keel, et nad üksteise keelt ei mõistaks!"
8Ja Issand pillutas nad sealt üle kogu maailma ja nad jätsid linna ehitamata.
9Seepärast pandi sellele nimeks Paabel, sest seal segas Issand ära kogu maailma keele ja sealt pillutas Issand nad üle kogu maailma.
Seemi järeltulijad
10Need olid Seemi järeltulijad: kui Seem oli sada aastat vana, siis sündis temale Arpaksad kaks aastat pärast veeuputust.
11Ja Seem elas pärast Arpaksadi sündimist viissada aastat, ja temale sündis poegi ja tütreid.
12Kui Arpaksad oli elanud kolmkümmend viis aastat, siis sündis temale Selah.
13Ja Arpaksad elas pärast Selahi sündimist nelisada kolm aastat, ja temale sündis poegi ja tütreid.
14Kui Selah oli elanud kolmkümmend aastat, siis sündis temale Eeber.
15Ja Selah elas pärast Eeberi sündimist nelisada kolm aastat, ja temale sündis poegi ja tütreid.
16Kui Eeber oli elanud kolmkümmend neli aastat, siis sündis temale Peleg.
17Ja Eeber elas pärast Pelegi sündimist nelisada kolmkümmend aastat, ja temale sündis poegi ja tütreid.
18Kui Peleg oli elanud kolmkümmend aastat, siis sündis temale Reu.
19Ja Peleg elas pärast Reu sündimist kakssada üheksa aastat, ja temale sündis poegi ja tütreid.
20Kui Reu oli elanud kolmkümmend kaks aastat, siis sündis temale Serug.

„Halleluuja! Pääste ja kirkus ja vägi on meie Jumalal, sest tema kohtumõistmised on tõelised ja õiged!“ (Ilm 19:1-2)

1Ms 12:3 kuulutab Jumala õnnistust kõigile rahvaile, mis tuleb Aabrahami kaudu:1Ms 1-11 räägib meile, kes need rahvad on ja miks nad vajavad õnnistust.11. peatüki alguses on kirjeldatud rahva patust tegutsemist omapäi (Paabeli torni ehitamine, s 1-9). Edasi näidatakse Aabrahami kohta rahvapõlvede järgnevuses (s 10-26). Peatüki lõpus kolib Aabrahami perekond oma põliskodust ära (s 27-32).Uuris, kust Aabraham lahkus, oli suur tempel, millest osa on siiani säilinud.Juutide seletus salmile 28 toob välja Aabrahami vastuseisu Babüloonia ebajumalateenistusele ja sealsele kõrgile kuningale Nimrodile, millest räägitakse ka koraanis.Selline avalik ebajumalaid teeniva impeeriumi kriitika on sama jõuline kui Paabeli lugu, see on ilmseim paljudest viidetest Paabeli torni ehitusele 1Ms 1-11.Babüloonlased kavandasid templi ehitust detailselt, spetsiaalsete telliskividega, mida oli vaja enne aasta otsa valmistada (selles piirkonnas pole kive).1Ms pilkab seda ja näeb seda mässuna Jumala vastu.Inimesed pidid täitma maa, kuid nad otsustasid jääda kokku, et ehitada endale impeerium.Spetsiaalsed tellised olid kivide vilets aseaine.Nad tahtsid jõuda taevasse, aga nende ehitis oli nii väike, et Jumal pidi tulema maa peale seda vaatama (s 5)!Kuidas oleks jumal võinud reageerida?Selle asemel, et saata uus veeuputus, piirab ta kurjuse levikut.Impeeriumid on alati tahtnud ühist keelt ja Paabel ei olnud erand.Keel, kui märk Aadama valitsusest, segatakse ära, et piirata inimese valisemist.See täiendab positiivset vaadet rahvaile peatükis 10.1Ms muster on, et pattulangemine järgneb Jumala loomise õnnistustele ja järgnev karistus on osa kurjuse piiramisest.Näiteks, pärast veeuputust jätkub elu piiratumal kujul.Inimkonna destruktiivsetele jõududele, nagu ka vee jõule, paneb Jumal piirid.Aabraham lahkub rikkuse ja võimu kohast. 

Millest kutsub Jumal sind lahkuma, nagu tema, et tuua õnnistus sellesse langenud maailma?