Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kannatuse teoloogia

Pühapäev, 2. Veebruar 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 44

Ahistatud koguduse palve
1Laulujuhatajale: Korahi laste õpetuslaul.
2Jumal, me oleme oma kõrvaga kuulnud, meie isad on meile jutustanud: suure teo oled sa teinud nende päevil, muistsel ajal.
3Sina ajasid paganarahvad ära oma käega, aga nemad sa istutasid asemele; sa purustasid rahvaste hõimud ja kihutasid nad minema.
4Sest mitte oma mõõgaga ei omandanud nad maad ja nende käsivars ei aidanud neid, vaid see oli sinu parem käsi, sinu käsivars ja sinu palge valgus, sest sul oli neist hea meel.
5Sina, mu Jumal ja mu kuningas, käsuta võit Jaakobile!
6Sinuga me paiskame maha oma rõhujad; sinu nimel tallame puruks oma vastased.
7Sest ma ei looda oma ammu peale ja mu mõõk ei too mulle võitu;
8vaid sina oled andnud meile võidu meie rõhujate üle ning oled saatnud häbisse meie vihamehed.
9Kogu päeva me kiidame Jumalat ning tahame su nime tänada igavesti. Sela.
10Ometi sa tõukasid ära ning häbistasid meid ega lähe välja meie sõjaväega.
11Sa paned meid taganema vaenlase eest ja meie vihamehed rüüstavad meid.
12Sina annad meid nende kätte söödaks nagu lambaid ja pillutad meid paganarahvaste sekka.
13Sa müüd oma rahva tühise hinna eest ega ole sul kasu nende müügihinnast.
14Sina paned meid teotuseks meie naabritele, irvitamiseks ja pilkamiseks meie ümbruskonnale.
15Sa teed meid mõistusõnaks paganate suus ja põhjuseks vangutada pead rahvaste seas.
16Iga päev on mu teotus mu ees, ja mu palge häbi katab mind
17teotajate ja pilkajate sõnade pärast, vaenlaste ja kättemaksuhimuliste pärast.
18See kõik on tulnud meie peale, ehkki me ei ole sind unustanud ega sinu lepingut rikkunud.
19Meie süda ei ole sinust loobunud ega meie sammud kõrvale kaldunud sinu teerajalt,
20et sa meid nii oled maha rõhunud šaakalite asupaigas ning oled meid katnud surmavarjuga.
21Kui me oleksime unustanud oma Jumala nime ning laotanud oma käed võõra jumala poole,
22eks Jumal oleks märganud seda? Sest tema tunneb ju südame saladusi.
23Ei, sinu pärast tapetakse meid kogu päev, meid arvatakse tapalambaiks.
24Virgu, Issand! Miks sa magad? Ärka üles, ära tõuka meid ära jäädavalt!
25Miks sa peidad oma palge ja unustad meie viletsuse ja meie häda?
26Meie hing on painutatud põrmu, meie ihu on kinni maa küljes.
27Tõuse meile appi ja lunasta meid oma helduse pärast!

Jeesus ei tulnud, et selgitada kannatuste põhjust või neid eemaldada. Ta tuli, et täita need oma kohalolekuga. (1)

See mõte on kirja pandud vahetult pärast osavõttu ülemaailmsest arutelust Pühakirja kasutamise teemal. "Kirik Aafrikas vajab kannatuste teoloogiat," leidsid kaks kristlaste juhti teenistuses, mis tegeles traumade tervendamisega sõja ja etnilise vägivalla ohvrite hulgas Aafrikas.  Kuulates neid, küsisin endalt, kuidas see psalm võiks aidata meie Aafrika õdesid ja vendi aru saada Jumala eesmärgist, kui ta lubab neil läbida selliseid kannatusi. Leidsin sellest psalmist nii neile kui ka meile neli vihjet.

Esiteks öeldakse siin, et kannatamine ei ole meie süü. Psalmi autor kaebab salmis 10, kuidas inimeste olukord on dramaatiliselt muutubud, hoolimata nende lojaalsusest seadusele (s 17-21). Nende kannatused, nagu Iiobi omad, ei ole karistus patu eest. Teiseks, psalm meenutab meile, et kannatused toob meile vaenlane (s 10,16). Ka meie kohtume vahel vaenlasega, kes püüab meid neelata. (2) Issanda järgimine tähendab minekut sõtta, mitte pittu! Kolmandaks kinnitab psalm meile, et OK on protesteerida Jumala vastu, kui me kannatame tema pärast (s 9-26). Selle tegemine vabastab meie psühholoogilise valu ja võimaldab meil anda see Jumala kätesse. Lõpuks, süütu kannatamine on privileeg, mida võib kogeda Jumala pärast (s 22). Paulus tsiteerib salmi 23, kinnitades, et kannatus ei saa meid lahutada Jumala armastusest. (3)

Kuigi Psalm 44 aitab kaasa kannatuste teoloogia loomisele, ei tohi me unustada, et seda ei kirjutatud mitte klassiruumis, vaid sulatusahjus! See on meeldetuletus, et me ei saa teha luua ühtki teoloogiat ilma päriselt risti kandmata. (4) Teisalt meenutab Peetrus, et kuna kannatamine Kristuse pärast on meie kutsumus, võib see saada meile ka rõõmustamise põhjuseks. (5) Võibolla saame valus rõõmustada seetõttu, et Jumal vastab palvele salmis 27.

Mismoodi saaksid sina ja sinu kogudus näidata üles ulatuslikumat solidaarsust kristlastega, kes läbivad valusaid kannatusi?

1 Paul Claudel, prantsuse diplomaat ja kirjanik, 1868–1955 2 1Pt 5:8 3 Rm 8:35,36 4 Mk 8:34–38 5 1Pt 2:20,21; 4:13

Selle kommentaari autor: Fergus Macdonald