Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Seadus toob vabaduse!

Kolmapäev, 7. Mai 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 5Ms 5:1-21

Kuidas anti Seadus?
1Ja Mooses kutsus kokku kogu Iisraeli ning ütles neile: "Kuule, Iisrael, määrusi ja seadlusi, millest ma täna teie kuuldes räägin, ja õppige neid ja olge hoolsad neid täitma!
2Issand, meie Jumal, andis meile Hoorebil seaduse.
3Mitte meie vanemaile ei andnud Issand seda seadust, vaid meile, kes me kõik siin täna elus oleme.
4Palgest palgesse rääkis Issand teiega mäel tule keskelt.
5Mina seisin tol korral Issanda ja teie vahel, et teile kuulutada Issanda sõna, sest te kartsite tuld ega läinud üles mäele. Ta ütles:
Kümme käsku korratakse
6"Mina olen Issand, sinu Jumal, kes tõi sind välja Egiptusemaalt orjusekojast.
7Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval!
8Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees!
9Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Issand, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad,
10aga kes heldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad.
11Sa ei tohi Issanda, oma Jumala nime asjata suhu võtta, sest Issand ei jäta seda nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab!
12Pea meeles, et sa pead pühitsema hingamispäeva, nõnda nagu Issand, su Jumal, sind on käskinud!
13Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi,
14aga seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala hingamispäev! Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, ei su sulane ega teenija, ei su härg ega eesel või mõni muu su loomadest, ka mitte võõras, kes on su väravais, et su sulane ja teenija saaksid hingata nagu sina.
15Ja pea meeles, et sa olid ori Egiptusemaal ja et Issand, su Jumal, tõi sind sealt välja vägeva käega ja väljasirutatud käsivarrega; sellepärast on Issand, su Jumal, käskinud sind pidada hingamispäeva.
16Sa pead austama oma isa ja ema, nõnda nagu Issand, su Jumal, sind on käskinud, et su päevi pikendataks ja et su käsi hästi käiks sellel maal, mille Issand, su Jumal, sulle annab!
17Sa ei tohi tappa!
18Sa ei tohi abielu rikkuda!
19Sa ei tohi varastada!
20Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu valetunnistajana!

Kümme käsku ei ole valikuliselt järgimiseks. Palveta, et suudaksid enam pühenduda Jumala käskude pidamisele igas elu valdkonnas.

Iisraeli rahva elurütm põhines kümnel käsul. Lisaks eluviisi korraldamisele olid need ka palju enamat, kuna määrasid indiviidide suhte ühiskonna ja Jumalaga.

Käsuõpetus rajas lunastatud rahva eetika ning andis teistele rahvastele eeskuju. Mõnele võib see näida „vabaduse piiramisena“, kuid Egiptuse vangipõlvest pääsenuile oli see vabaduse märgiks. Enam ei pidanud nad elama rõhumise all, kus tapeti poisslapsi ja keelati ainujumala teenistus. Nüüd elati õiglases ühiskonnas.  Kümme käsku on meile sedavõrd tuttavad, et me unustame mida need on tähendanud. Paljud ühiskonnad on nendele rajatud ja me ei kujuta tänapäeval ette, kuidas need maailma muutsid Moosese ajal. See tähendas üht Jumalat, erilist hingamispäeva, ühtset rahvast ja lunastatud kogukonda. See kõik eristus Egiptuse, Assüüria ja teiste impeeriumide elukorraldusest.

Püüa näha iga käsku positiivses, mitte negatiivses võtmes. Näiteks võib väljendada mõtet „ära tapa“ korraldusega „austa elu üle kõige!“ Kas vabadus elada armastavas osaduses tähendab iga seaduse järgimist? Millised seadused pole ehk enam niivõrd olulised? Kuidas rõhutab Jeesus seaduse tähtsust, andes suurema tähenduse inimsüdame sisemistele motiividele, kuid unustamata ka seaduse praktilist rakendamist?

Nimeta oma elu valdkondi, mida juhivad kümme käsku. Milliste teiste põhimõtete järgi oled püüdnud elada?

Selle kommentaari autor: APÜ