Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Õige kartus või õige usk?

Neljapäev, 8. Mai 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 5Ms 5:22-33

Kümme käsku korratakse
22Need sõnad rääkis Issand mäe peal valju häälega tervele teie kogudusele tule, pilve ja pimeduse seest ega lisanud midagi juurde. Ja ta kirjutas need kahele kivilauale ning andis need minule.
Rahva hirm
23Ja kui te kuulsite seda häält pimedusest, samal ajal kui mägi põles tules, siis te tulite minu juurde, kõik teie suguharude peamehed ja vanemad,
24ja ütlesite: "Vaata, Issand, meie Jumal, on meile näidanud oma auhiilgust ja suurust, ja me oleme kuulnud ta häält tule seest. Sel päeval me nägime, et Jumal räägib inimesega, aga too jääb elama.
25Nüüd aga, miks peame surema? Sest see suur tuli põletab meid ära. Kui me veel edasi kuuleme Issanda, oma Jumala häält, siis me sureme.
26Sest kes kõigest lihast on nagu meie kuulnud elava Jumala häält rääkivat tule seest ja on jäänud elama?
27Mine sina lähedale ja kuule kõike, mis Issand, meie Jumal, ütleb; ja sina räägi meile kõik, mis Issand, meie Jumal, sulle ütleb, siis me kuulame ja teeme nõnda!"
28Ja Issand kuulis teie valje sõnu, kui te minuga rääkisite, ja Issand ütles mulle: "Ma olen kuulnud selle rahva valje sõnu, mis nad sulle ütlesid. See kõik on hea, mis nad on rääkinud.
29Oleks neil ometi niisugune süda, et nad mind kardaksid ja peaksid alati kõiki mu käske, et nende ja nende laste käsi igavesti hästi käiks!
30Mine ütle neile: Minge tagasi oma telkide juurde!
31Aga sina jää siia minu juurde ja ma ütlen sulle kõik need käsud, määrused ja seadlused, mis sa neile pead õpetama, et nad teeksid nende järgi sellel maal, mille ma annan neile pärida."
32Täitke siis neid hoolsasti, nagu Issand, teie Jumal, teid on käskinud, ärge pöörduge paremale ega vasakule
33kogu sellel teel, mida Issand, teie Jumal, teid on käskinud käia, et te jääksite elama, et teie käsi hästi käiks ja te pikendaksite oma päevi sellel maal, mille te pärite.

Ilmuta, Issand, oma auhiilgust ja toogu sinu pühadus minus esile õige südamehoiaku!

See kirjakoht asub kümne käsu andmise ja edasiste korralduste vahel (pt 6-11) ning antud teksti seletab edasi ülejäänud osa raamatust. See tähistab uut algust ja üleminekut suhtumises.

Inimeste hirm Jumala seaduse ees (24-27) tuleneb nende aukartusest Tema juuresoleku tajumisel. Kui sageli tabab meid aukartus Jumala kohaloleku tõttu?

Jumalal on sellest hea meel (s 28, 29), Ta määrab Moosese vahemeheks (s 30, 31) ja rõhutab sõnakuulelikkuse vajadust. Ilma selleta poleks Moosese tööl tulemust, kuid tema roll on kahetine.

Tegemist on kolme osapoole suhtlemisega, mis võib tuua kaasa konflikti. 2Ms 2 on paralleelne kirjeldus rahva seisukohalt, mis rõhutab nende reaktsiooni. Rahvas teadis end olevat Jumala kohalolus ja ühtlasi seda, et keegi ei või Jumalat näha ja ellu jääda. Nad valivad Moosese oma esindajaks ja on valmis teda kuulama. Jeesus ja Mooses on pühakirjas kaks suurt vahemeest. Heebrea kiri selgitab, et Jeesus väärib suuremat au.

Uus seadus on vahendatud mitte üksnes sõnades ja väes Siinai mäel, vaid ka väe ja andestuse sõnade ning Jumala Poja surma ja ülestõusmise läbi. Kas meid valdab aukartus, kui tuleme Jumala palge ette Tema Poja kaudu?

Lugege see tekst läbi ja püüdke end panna iisraellaste, Moosese ja Jumala enda rolli. 

Mida räägivad Iisraeli rahva tunded ja Jumala vastused meie endi jumalateenistuse ja sõnakuulelikkuse kohta?