Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Mida tähendab armastada Jumalat?

Reede, 9. Mai 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 5Ms 6:1-25

Kohustus pidada Jumala käske
1Ja need on käsud, määrused ja seadlused, mida Issand, teie Jumal, käskis teile õpetada täitmiseks maal, kuhu te lähete, et seda pärida,
2selleks, et sa kardaksid Issandat, oma Jumalat, pidades kõiki tema määrusi ja käske, mis mina sulle andsin, sina ja su poeg ja su pojapoeg, kogu oma eluaja ja et su päevi pikendataks.
3Nüüd siis kuule, Iisrael, ja täida seda hoolsasti, et su käsi hästi käiks ja et teid saaks väga palju, nagu Issand, su vanemate Jumal, on sulle lubanud maal, mis piima ja mett voolab.
4Kuule, Iisrael! Issand, meie Jumal Issand, on ainus.
5Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest!
6Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse!
7Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes!
8Seo need märgiks oma käe peale ja olgu need naastuks su silmade vahel!
9Kirjuta need oma koja piitjalgadele ja väravatele!
Hoiatus sõnakuulmatuse eest
10Ja kui Issand, su Jumal, viib sind sellele maale, mille ta vandega su vanemaile, Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile, on tõotanud sulle anda - suured ja head linnad, mida sa pole ehitanud,
11ja kõike head täis kojad, mida sa pole täitnud, ja raiutud kaevud, mida sa pole raiunud, viinamäed ja õlipuud, mida sa pole istutanud - ja kui sa oled söönud ja su kõht on täis saanud,
12siis hoia, et sa ei unusta Issandat, kes tõi sind välja Egiptusemaalt orjusekojast!
13Karda Issandat, oma Jumalat, ja teeni teda ning vannu tema nime juures!
14Ärge käige teiste rahvaste jumalate järel, kes asuvad teie ümber,
15sest Issand, su Jumal, on püha vihaga Jumal sinu keskel, et Issanda, su Jumala viha ei süttiks põlema su vastu ega hävitaks sind maa pealt!
16Ärge ajage kiusu Issandaga, oma Jumalaga, nagu te temaga Massas kiusu ajasite!
17Pidage kindlasti Issanda, oma Jumala käske ja tema tunnistusi ning seadlusi, mis ta sulle on andnud,
18ja tee, mis õige ja hea on Issanda silmis, et su käsi hästi käiks ja sa võiksid minna ning pärida selle hea maa, mille Issand su vanemaile on vandega tõotanud,
19ajades ära kõik sinu vaenlased su eest, nagu Issand on lubanud!
20Kui su poeg sinult tulevikus küsib, öeldes: Mis tunnistused ja määrused ja seadlused need on, mis Issand, meie Jumal, teile on andnud,

Käsk Jumalat armastada 5. Moosese raamatus on tasakaalus käsuga sõnakuulelikkusele. Mida tähendab Jumalat armastada kogu oma südame, hinge ja jõuga (s 5)?

Juudid mõistsid südame all mitte niivõrd emotsioonide kui intellekti, tahte ja kavatsuste asukohta. Süda vormib meie iseloomu ja isiksust, mõjutab meie valikuid ja otsuseid. Ta haarab endasse ka meele mõiste.

Inimestena oleme moraalsed olendid ja meie süda mõistab Jumala kutset ning on võimeline sellele vastama.

Hinge mõiste on heebrea keelest kreeka keelde tõlgituna veidi muutunud. Nimelt heebrea nefeš (hing) tähendab elujõudu, hingust. See võtab kokku kogu inimese sisemise olemuse: emotsioonid, kired ja soovid, instinktid ja sügavaimad isiksuse tasandid.  Huvitavad kombel lisab piiblisalm siia ka kogu meie väe, mis avaldub tegutsemises, sest muidu meie otsused ei täitu.

Ilma väeta pühenduda jääb meie elu staatiliseks ja me ei suuda midagi muuta. Praktilised teod tähendavad sageli mittemõistmist ja vastuseisu. Meie usk muutub kiiresti taltsaks ja kaob inspireeriv tuli, mille Jumal meis kunagi süütas. Sellise armastuse eelduseks on Jumala olemuse ja Tema tahte mõistmine. 

Judaismis on shema  palve (s 49) igapäevane kinnitus tõele, mis juhib meid armastuse ja kuulekuse teele. Issand (juutide kirjapildis YHWH) on see, kes päästab, kutsub, armastab ja igatseb meiepoolset armastust.

Kuna Jumal on ainus, siis on meiepoolne vastus Tema armastusele jäägitu pühendumine.

Armastav Jumal hõlmab kõike seda, mida me teeme ja kes me oleme. Kõige selle pühendamine Jumalale on õige vastus Tema armastusele.