Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Lahtine südameoperatsioon

Reede, 16. Mai 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 5. Moosese 10:1-22

Uued käsulauad
1Tol korral ütles Issand minule: "Raiu enesele kaks kivilauda, endiste sarnased, ja tule mu juurde üles mäele! Ja valmista enesele puulaegas!
2Mina kirjutan laudadele need sõnad, mis olid endistel laudadel, mis sa puruks lõid, ja pane need laekasse!"
3Siis ma valmistasin akaatsiapuust laeka ja raiusin kaks kivilauda, endiste sarnased; siis ma läksin üles mäele ja need kaks kivilauda olid mul käes.
4Ja tema kirjutas laudadele endise kirja sarnaselt need kümme käsusõna, mis Issand oli kogunemispäeval teile kõnelnud mäe peal tule seest. Ja Issand andis need mulle.
5Siis ma pöördusin ümber, tulin mäelt alla ja panin lauad laekasse, mille ma olin valmistanud, ja need jäid sinna, nagu Issand oli mulle käsu andnud.
6Ja Iisraeli lapsed läksid teele Beerot-Bene-Jaakanist Mooserasse. Seal suri Aaron ja ta maeti sinna. Ja tema poeg Eleasar sai tema asemel preestriks.
7Ja sealt läksid nad teele Gudgodasse, ja Gudgodast Jotbatasse, veeojade maale.
8Sel ajal eraldas Issand Leevi suguharu kandma seaduselaegast, seisma Issanda palge ees, teenima teda ja õnnistama tema nimel kuni tänapäevani.
9Sellepärast ei ole Leevil osa ega pärandit koos vendadega; Issand on tema pärisosa, nagu Issand, su Jumal, temale on öelnud.
10Ja ma viibisin mäel niisama kaua kui eelmisel korral, nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd, ja Issand kuulis mind ka seekord: Issand ei tahtnud sind hukata.
11Ja Issand ütles mulle: "Võta kätte, käi teele minnes rahva ees, et nad läheksid ja päriksid maa, mille ma vandega nende vanemaile olen tõotanud neile anda!"
Jumala nõuded
12Ja nüüd, Iisrael, mida nõuab Issand, su Jumal, sinult muud, kui et sa kardaksid Issandat, oma Jumalat, käiksid kõigil tema teedel ja armastaksid teda, ja et sa teeniksid Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest,
13et sa peaksid Issanda käske ja seadusi, mis ma täna sulle annan, et su käsi hästi käiks?
14Vaata, Issanda, su Jumala päralt on taevas ja taevaste taevas, maa ja kõik, mis seal on.
15Üksnes sinu vanemaid on Issand eelistanud, armastades neid, ja on pärast neid valinud nende soo, see on teid, kõigi rahvaste seast, nagu see tänapäeval on.
16Lõigake siis ümber oma südame eesnahk ja ärge enam tehke oma kaela kangeks,
17sest Issand, teie Jumal, on jumalate Jumal ja isandate Isand, suur, vägev ja kardetav Jumal, kes ei vaata isiku peale ega võta vastu meelehead,
18kes teeb õigust vaeslapsele ja lesknaisele ja kes armastab võõrast, andes temale leiba ja riiet.
19Seepärast armastage võõrast, sest te olete ise olnud võõrad Egiptusemaal!
20Issandat, oma Jumalat, pead sa kartma, teda pead sa teenima ja tema poole hoidma ning tema nime juures vanduma!

Tee mu süda lahti, et mõista Su sõna, mu Jumal.

Traditsiooniline ümberlõikamise rituaal kaheksandal päeval pärast poisslapse sündi oli märk Jumala lepingust Aabrahamiga.(1) See on juutide tunnusmärk tänaseni. Kuigi ümberlõikamisele on olemas hea meditsiiniline põhjendus, on see juutide jaoks eelkõige märk Jumalale pühendumisest ja kõige muu teisele kohale asetamisest. Ümberlõigatud olla tähendab kanda elu märki - märki oma lepingusuhtest Jumalaga, usu, kuulekuse ja kogukonna liikmeks olemise märki.

Mooses kasutab seda võrdpildina, kui ta räägib südame ümberlõikamisest (s 16), mis on kõige sügavam sisemine pühendumine ja pühitsus. Ilma õige tundlikkuseta Jumala sõna suhtes ei saa rahvas kätte Jumala tõotusi, nautida Tema õnnistusi ja tunnistada Tema eesmärke. Issand, kes on universumi ja kõigi rahvaste Jumal (s 14), näitab oma armastust, valides ja lunastades Iisraeli rahva (s 15).Nüüd peab rahvas vastama moraalse puhtuse, õigluse ja kirgliku pühendumisega, et Jumal saaks nende läbi puudutada kogu inimkonda ja loodut.Kirjakoht võtab kokku 5. Moosese raamatu sõnumi, mis on segu ülesõhutusest, moraalinormidest ja ülistusest (s 21).

Uue Testamendi ajal ei ole füüsiline ümberlõikamine enam nõutav (kuid messianistlikud juudid praktiseerivad seda ikka, mitte eneseõigustuseks, vaid juudiks olemise märgina). Juudid ja kristlased on nüüd ühinenud ümberlõikamises, mis pole "kätega tehtud", vaid väljendub meie Issanda Jeesuse surma ja ülestõusmise kaudu (2) ja väljendub ristimises. Juhiste kogu, mida Mooses siin Iisraelile annab, on üks selgemaid ja lihtsamaid kokkuvõtteid Vana Testamendi eetilisest õpetusest (3) - ja see kehtib ka täna.

Mõtiskle lsalmide 12-22 üle ja tee oma järeldused.

1 1Ms 17:1-14 2 Kl 2:11-13 3 vrd Mk 6:8

Selle kommentaari autor: Richard Harvey