Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Armastus, seadus ja maa

Laupäev, 17. Mai 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 5Ms 11:1-9

Issanda suured teod
1Armasta seepärast Issandat, oma Jumalat, ja pea alati, mida tuleb pidada, ta määrusi, seadlusi ja käske!
2Ja teadke nüüd, sest see ei käi teie laste kohta, kes ei ole teadlikud ja kes ei ole näinud Issanda, teie Jumala karistust, tema suurust, tema vägevat kätt ja väljasirutatud käsivart,
3ega tema tunnustähti ja tegusid, mis ta tegi Egiptuses vaaraole, Egiptuse kuningale, ja kogu ta maale,
4ega seda, mis ta tegi Egiptuse sõjaväele, selle hobustele ja sõjavankritele, kui ta laskis Kõrkjamere vee voolata nende peale, kui nad teid taga ajasid ja Issand nad hukkas alatiseks,
5ega seda, mis ta tegi teile kõrbes, kuni teie jõudmiseni siia paika,
6ega seda, mis ta tegi Daatanile ja Abiramile, Ruubeni poja Eliabi poegadele, kui maa avas oma suu ja neelas kogu Iisraeli keskel nemad ja nende pered ja telgid ja kõik elusolendid, kes järgnesid neile,
7vaid teie silmad on näinud kõiki Issanda suuri tegusid, mis ta on teinud.
Tõotatud maa õnnistus
8Seepärast pidage kõiki käske, mis ma täna teile annan, et te saaksite tugevaiks ja läheksite ning päriksite maa, mida te lähete pärima,
9ja et te pikendaksite oma päevi sellel maal, mille Issand vandega teie vanemaile on tõotanud anda neile ja nende soole, maa, mis piima ja mett voolab!

Kuidas on Jumal sulle ustav olnud? Meenuta, kuidas ta on sind õnnistanud.

Iisraeli rahvas on kogenud oma elus palju Jumala armastust ja väge. Moosese kaudu on nad saanud osa Jumala imedest - Jumal on toonud nad orjuse pimedusest vabaduse valgusesse. Neid on varustatud söögi, joogi ja kehakatetega, nad on saanud vaenlastest võitu (s 1-7).Nad on jõudmas maale, kus on olemas kõik, mis on vajalik vabaduses ja külluses elamiseks (s 8-12). Ei oli mingit põhjust mitte pidutseda, et meenutada Jumala headust, ning muuta ka oma suhtumisi ja väärtushinnanguid. See kirjakoht on täis tänulikkust ja ootust. Mooses näitab, et meiegi usuelus peaksid valitsema tänulikkus ja pühendumine. Kui Iisraeli rahvas meenutaks, mida Jumal on nende heaks teinud, vastaks nad Talle samaga ja saaks õnnistatud.

Meenutamine ei tähenda juudi mõistes lihtsalt faktide meenutamist. See tähendab Jumala ligiolu ja päästva väe taasläbielamist, ilma milleta meil pole tugevust kõndida Tema teedel. Õigeusklik juut palvetab igapäevaselt kasutades tefillineid, väikesi nahkkarpe, mis asetsevad otsmikul ja südames eemal oleval käsivarrel. Selle sees on neli piiblisalmi (1), karp asetatakse nii, et paistab sõna Kõikvõimas (Shaddai).See on igapäevane meeldetuletus hoida Jumala sõnad oma südames ja peas (2), mida ei saa ainult rituaaliga, vaid milleks on vaja südamesiirust, pühadust ja teenimist. Kuidas sa rakendaksid salmi 18 praktikas?

Usk viib tegudele ja teod usu kuulutamisele, mille kaudu ilmneb tänulikkus päästmise eest ja soov järgida Jumala standardeid - maal, kuhu nad kohe lähevad.Jõudes pühale maale, saavad inimesed võimaluse realiseerida imed, mida Jumal ja Iisrael on teinud Siinai mäel.

Iisraeli rahvas on kogenud oma elus palju Jumala armastust ja väge. Moosese kaudu on nad saanud osa Jumala imedest - Jumal on toonud nad orjuse pimedusest vabaduse valgusesse. Neid on varustatud söögi, joogi ja kehakatetega, nad on saanud vaenlastest võitu (s 1-7).Nad on jõudmas maale, kus on olemas kõik, mis on vajalik vabaduses ja külluses elamiseks (s 8-12). Ei oli mingit põhjust mitte pidutseda, et meenutada Jumala headust, ning muuta ka oma suhtumisi ja väärtushinnanguid. See kirjakoht on täis tänulikkust ja ootust. Mooses näitab, et meiegi usuelus peaksid valitsema tänulikkus ja pühendumine. Kui Iisraeli rahvas meenutaks, mida Jumal on nende heaks teinud, vastaks nad Talle samaga ja saaks õnnistatud. Meenutamine ei tähenda juudi mõistes lihtsalt faktide meenutamist. See tähendab Jumala ligiolu ja päästva väe taasläbielamist, ilma milleta meil pole tugevust kõndida Tema teedel. Õigeusklik juut palvetab igapäevaselt kasutades tefillineid, väikesi nahkkarpe, mis asetsevad otsmikul ja südames eemal oleval käsivarrel. Selle sees on neli piiblisalmi (1), karp asetatakse nii, et paistab sõna Kõikvõimas (Shaddai).See on igapäevane meeldetuletus hoida Jumala sõnad oma südames ja peas (2), mida ei saa ainult rituaaliga, vaid milleks on vaja südamesiirust, pühadust ja teenimist. Kuidas sa rakendaksid salmi 18 praktikas? Usk viib tegudele ja teod usu kuulutamisele, mille kaudu ilmneb tänulikkus päästmise eest ja soov järgida Jumala standardeid - maal, kuhu nad kohe lähevad.Jõudes pühale maale, saavad inimesed võimaluse realiseerida imed, mida Jumal ja Iisrael on teinud Siinai mäel.

1 2Ms 13:1–10,11–16; 5Ms 6:4–9,13–21 2 Mt 23:1–5

Selle kommentaari autor: Richard Harvey