Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Õiglus ja pääste

Pühapäev, 18. Mai 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 98

Jumala õiglase kohtu ülistus
1Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid: tema parem käsi ja tema püha käsivars on toonud temale võidu!
2Issand on andnud teada oma pääste, tema on ilmutanud oma õigust paganate silme ees.
3Ta on tuletanud meelde oma heldust ja oma ustavust Iisraeli soo vastu; kõik ilmamaa otsad on näinud meie Jumala päästet.
4Hõisake Issandale, kogu ilmamaa, tõstke hõisates häält ja mängige temale!
5Mängige Issandale kandle, kandle ja laulude häälega!
6Trompetite ja pasunate häälega hõisake kuningas Issanda ees!
7Kohisegu meri ja mis seda täidab, maailm ja kõik, kes seal elavad!
8Jõed plaksutagu käsi, mäed hõisaku üheskoos
9Issanda ees! Sest ta tuleb mõistma kohut ilmamaale; ta mõistab kohut maailmale õiguses ja rahvaile õigluses.

Palu, et Jumal ilmutaks ennast sulle täna uut moodi. Siis jagada seda nägemust teistega.

"See ei ole aus!"

Niisugust protesti võib sageli laste suust kuulda. Kuid see on tegelikult ka osa inimloomusest.

Ootame, et maailmas tegutsetaks õiglusest lähtuvalt. Võibolla see on see nii, sest oleme tehtud Jumala näo järgi - oleme saanud sündides kaasa tunde, et asju tuleb teha õiglaselt.

Rõõm kohtu üle

Erinevalt Sakarjast rõõmustab psalmi autor Jumala kohtu. Kui tuleb kohus, siis vallanduvad ka pääste ja õiglus - Jumal ilmutab oma ülimat tõde.

Meie tulevikulootus

See aga ei tähenda, et praegune maailm oleks õiglane. Maailm pole selline, nagu Jumal plaanis - see on haige ja vajab tervendamist.

Seni kui me ootame Jumala lõpliku pääste ilmsikstulekut, peame kannatama selle rikutuse tagajärgede all. Aga tuletab meile meelde lootust tulevikuks - see on Jumala tõotus.

Kiida Jumalat õige kohtu eest

Nii et tõsta oma hääl ja laula ülistust Jumalale, kes teeb maailmas jätkuvalt tööd ja kes on olnud armastav ja ustav kogu ajaloo vältel. Las kogu loodu ühineb kiites Jumalat ja tema õiglast kohut.

Mõtiskle veidi Jumala suuruse üle ja täna Teda selle eest, mis Ta on ja mida Ta on teinud sinu heaks.