Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tõotatud maa teoloogia

Esmaspäev, 19. Mai 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 5. Moosese 11:10-32

Tõotatud maa õnnistus
10Sest maa, kuhu sa lähed, et seda pärida, ei ole nagu Egiptusemaa, kust te ära tulite, kus sa külvasid oma seemet ja mida sa jalaga veeratast tallates kastsid nagu juurviljaaeda,
11vaid see maa, kuhu te lähete, et seda pärida, on mägine ja oruline maa, mis joob vett taeva vihmast,
12maa, mille eest hoolitseb Issand, su Jumal, millel alaliselt, aasta algusest aasta lõpuni, viibivad Issanda, su Jumala silmad.
13Ja kui te tõesti kuulate mu käske, mis ma täna teile annan, nõnda et te armastate Issandat, oma Jumalat, ja teenite teda kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest,
14siis annan mina teie maale vihma õigel ajal, varajase ja hilise vihma, ja sa koristad kokku oma teravilja, veini ja õli.
15Ja ma annan sinu väljal rohtu su loomade jaoks; sina ise sööd ja su kõht saab täis.
16Hoidke, et teie süda ei laseks ennast meelitada ja et te ei kalduks kõrvale ega teeniks teisi jumalaid ega kummardaks neid,
17muidu süttib Issanda viha põlema teie vastu ja ta suleb taeva, nõnda et vihma ei saja ja maa ei anna saaki, ja te hävite kiiresti sellelt healt maalt, mille Issand teile annab!
18Ja pange siis need mu sõnad oma südamesse ja hinge, siduge need tähiseks oma käe peale ja need olgu laubanaastuks teie silmade vahel;
19õpetage neid oma lastele, rääkides neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes!
20Ja kirjuta need oma koja piitjalgade ja väravate peale,
21et teie ja teie lapsed elaksid sellel maal, mille Issand vandega teie vanemaile on tõotanud anda neile, niikaua kui taevas on maa kohal!
22Sest kui te tõesti peate kõiki neid käske, mis ma annan teile täitmiseks, et te teete nende järgi, armastate Issandat, oma Jumalat, käite kõigil tema teedel ja hoiate tema poole,
23siis ajab Issand ära kõik need rahvad teie eest ja te alistate rahvad, kes on teist suuremad ja vägevamad.
24Iga paik kõrbest, kuhu teie jalatald astub, kuulub teile. Liibanon jõest, Frati jõest kuni läänepoolse mereni on teie maa-ala.
25Ükski ei suuda teile vastu panna; kartuse ja hirmu teie ees paneb Issand, teie Jumal, kogu selle maapinna peale, kuhu te astute, nagu ta teile on öelnud.
26Vaata, ma panen täna teie ette õnnistuse ja needuse:
27õnnistuse, kui te kuulate Issanda, oma Jumala käske, mis ma täna teile annan,
28aga needuse, kui te ei kuula Issanda, oma Jumala käske, vaid lahkute teelt, mille ma täna teile määran, ja hakkate käima teiste jumalate järel, keda te ei ole tundnud.
29Ja kui Issand, su Jumal, sind on viinud sellele maale, mida sa lähed pärima, siis jaga õnnistust Gerisimi mäel ja needust Eebali mäel!

Jumal annab oma rahvale käsud, nii et neid pidades oleks neil jõudu maa alistada ja seal kaua elada (5. Moosese 11:8,9). Kuidas rakendame neid põhimõtteid tänapäeva kristlastele?

Olukorrad võivad muutuda, kuid olulised tõed mitte: Jumal tahab, et tema rahval oleks suhe Temaga. Selle valiku tagajärjed ei ole ainult isiklikud, vaid ulatuvad kogu looduni - kui rahvas on ustav Jumalale, siis maa on viljakas ja ilm soodne. Kui see suhe on hooletusse jäetud, ei kanna maa enam vilja ja vihma ei saja.

Selles pildis kordub Aadama ja Eeva lugu ning viib mõtted Uue Testamendi tõotusesse lunastada kogu loodu Kristuse tagasitulekul.

Täitumine Kristuses

Põhiline Uue Testamendi õpetus on, et kõik meie vaimsed õnnistused on Kristuses (Ef 1:3). Õnnistused nagu Jumala lapseks saamine, lunastus, ilmutus ja Püha Vaim, kes on meie rikkus. Oluline on mitte olla rikas selles maailmas, vaid olla "rikas usus ja pärida kuningriik, mille Ta lubas neile, kes teda armastavad" (Jk 2:5). Peame seega tõdema, et ristisõdijate missioon päästa Püha Maa uskmatutest oli põhimõtteliselt viga.

Hoolitsus loodu eest

Vanas Testamendis räägitakse palju Jumala armastusest maa vastu. Siin öeldakse: "...maa Issand, millest su Jumal hoolib" (s 12). Ta annab käske, mille eesmärk on kaitsta maad (nt õpetus mitte kärpida viljapuid, 20:19,20). Kõik see paneb meidki kaitstma imelist maailma, mille Jumal on loonud.

Poliitika

See on tõesti vaieldav! Kas Jumala algne tõotus Abrahamile tähendab, et Iisrael võib täna vallutada kogu maa (vt s 24)? Või kas Kristuse tulek tähendab, et "kogu maa" kontseptsioon on nüüd vaimne, mitte territoriaalne? Kui "maa" pole enam seotud Iisraeli ja Jumala suhtega, kas see tähendab Jumala eesmärkide laienemist paganatele? (1)

Õnnistused ja needused täna

Mida me neist täna mõtleme? Needuse mõiste on Lääne mõtlemisele jälk tema usaldamatuse tõttu üleloomuliku suhtes. Aga paljudes kultuurides üle maailma on needus tõsiasi. Ka Piiblis on õnnistusi ja needuseid võetud väga tõsiselt.

Lepingu needused

Paljud 5Ms viimased peatükid käsitlevad "lepingu needuseid". Needus on Jumala vastus sõnakuulmatusele, needus ähvardab jätta lepingu rikkujad julgeoleku, vabaduse, tervise ja õnneta. (1) Äärmine needus - pagendus - sisaldab jumaliku ligiolu, mis tegi Iisraeli eriliseks, eemaldamist. Jumala rahvas lunastatakse, kui Jeesus võtab enese peale "käsu needuse" (Gl 3:13,14).

Lepingu õnnistused

Jumala kutses Aabrahamile näeme, et õnnistus on tihedalt seotud lepingus olemise kogemisega (1Ms 12:03). Lepingukogukonna jaoks on õnnistus on tihti tinglik, mõnes mõttes tasu kuulekuse eest, kuigi teened pole siin olulised. Isegi Uues Testamendis tõotatakse head ja pikka elu neile, kes austavad oma vanemaid (Ef 6:1-3). Aga üldiselt võib öelda, et evangeeliumi ajajärgul asuvad vaimulikud õnnistused taevas ja see on väga oluline. Jeesus õpetab oma jüngreid pidama õnnistatuks neid, kes on puhtad südamelt, isegi kui nad jäävad ilma rõõmust, rikkusest ja edust selles elus (Mt 5:3-12).

Selle kommentaari autor: Richard Harvey