Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kui su valik tõesti loeb

Neljapäev, 22. Mai 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 5Ms 13:1-18

Hoiatus ebajumalateenistuse eest
1Pidage hoolsasti kõike, mida ma teid käsin! Ära lisa sellele midagi juurde ja ära võta sellest midagi ära!
2Kui su keskel tõuseb prohvet või unenägija ja ta lubab sulle tunnustähe või imeteo,
3ja see tunnustäht või imetegu sünnib, millest ta sulle rääkis, öeldes: "Käigem teiste jumalate järel, keda sa ei ole tundnud, ja teenigem neid!",
4siis ära kuula selle prohveti või selle unenägija sõnu, sest Issand, teie Jumal, katsub teid, et teada saada, kas te armastate Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest.
5Te peate käima Issanda, oma Jumala järel, ja te peate teda kartma, pidama tema käske, kuulama tema häält, teenima teda ja hoidma tema poole!
6Aga see prohvet või unenägija surmatagu, sest ta on käskinud taganeda Issandast, teie Jumalast, kes tõi teid ära Egiptusemaalt ja lunastas sind orjusekojast, et sind hukutada teelt, mida Issand, su Jumal, sind on käskinud käia. Nõnda kõrvalda kurjus enese keskelt!
7Kui su vend, su ema poeg, või su oma poeg või tütar või naine, kes su süles on, või su sõber, kes sulle on nagu su enese hing, ahvatleb sind salaja, öeldes: "Lähme ja teenime teisi jumalaid!", keda ei ole tundnud sina ise ega su vanemad,
8nende rahvaste jumalaist, kes asuvad teil ümberkaudu, lähemal sinule või kaugemal sinust, maa äärest ääreni,
9siis ära tee tema nõu järgi ja ära kuula teda! Su silm ei tohi halastada tema peale ega armu anda; sa ei tohi teda varjata,
10vaid sa pead tema tapma: sinu käsi olgu esimesena tema kallal teda surmamas, ja seejärel kogu rahva käsi!
11Viska ta kividega surnuks, sest ta on püüdnud sind lahutada Issandast, su Jumalast, kes tõi sind ära Egiptusemaalt, orjusekojast!
12Kogu Iisrael kuulgu seda ja kartku, ja ärgu tehku enam seesugust kurja sinu keskel!
13Kui sa kuuled mõnes oma linnas, mille Issand, su Jumal, annab sulle elamiseks, räägitavat,
14et su keskelt on välja läinud kõlvatuid mehi, kes hukutavad oma linna elanikke, öeldes: "Lähme ja teenime teisi jumalaid, keda te ei ole tundnud!",
15siis otsi ja uuri ja küsitle hästi, ja vaata, kui asi on kindlaks tehtud, see jäledus on su keskel sündinud,
16siis löö mõõgateraga kindlasti maha selle linna elanikud; hävita mõõgateraga linn ja kõik, kes seal sees on, ka selle loomad!
17Ja kogu kokku kõik sellest saadav saak keset turgu ja põleta tulega linn ja kõik sellest saadud saak täisohvriks Issandale, oma Jumalale; see jäägu igaveseks ajaks ahervaremeks, seda ärgu ehitatagu enam üles!
18Aga sinu kätte ärgu jäägu midagi sellest hävitatavast, et Issand pöörduks oma tulisest vihast, annaks sulle armu, halastaks su peale ja teeks sind paljuks, nagu ta su vanemaile on vandega tõotanud,

Mõtiskle palves Jeesuse sõnade üle “ Keegi ei saa teenida kahte isandat..... Teie ei saa teenida nii Jumalat kui mammonat. “ (Mt 6:24)

Lääne kultuuriruumis oleme sedavõrd harjunud pidevalt tegema valikuid - joogi, söögi, riietuse, spordi ning isegi elustiili osas - et võib hakata tunduma, et meie valikutel polegi suuremat kaalu, peale isikliku meeldivuse, mugavuse ning üldise heakskiidetavuse. Tänane tekst võib selle taustal tunduda ehmatav, sest siin esitletud liitumisvalikud on eluks või surmaks.

Meile antakse 3 näidet (s 1-5, 6-11 ja 12-18) sellest, mil viisil Jumala tahvas võib sattuda kiusatusse kompromissile minna või isegi hüljata oma suhe Jumalaga, selle nimel, et pälvida soosing “teiste jumaluste” juures (s 2,6,13).  Kiusatusetoojaks võib olla keegi väeline ja füüsiliselt tugev isik,  mõni oma perekonna liige või keegi naaberkogukonnast - need kõik on reaalsed mõjutajad. Ometi tuleb Iisraelil jääda täiesti kõikumatuks ning komrpomissitult püsida oma liidus Jumalaga - “armastades... Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest.” (s 3). 

Et seda suuta, peab Iisrael igal üksikjuhtumil  selle kiusatusse ahvatleja täielikult elimineerima, andes selle surma. Mis on need “teised jumalad”? Vaatamata Moosese väga selgele kuulutusele, et “Iisrael peab teadma, et Issand on Jumal, ning Tema kõrval ei ole kedagi teist” (5Ms  4:35), on ta ka äärmiselt teadlik sellest,  et ümbritsev maailma on täis alternatiivseid liite ning inimüda ikka valmis kõrvale minema. Ja kuigi tänapäeval ei pruugi Dagon ja Baal tunduda meile erlilse kiusatusena, jäävad üle veel nood “teised jumalad”, omades suurt ligitõmbavust ning kiustausse meelitavat tõmbejõudu - kõige nähtavaimana  on: raha, seks ning võimuiha.

Ja sellepärast peame ka meie suutma püsida kompromissituina. Väljendi  “surmama” puhul, ei ole siiani kindlaks tehtud, kas neid sõnu tuleb rakendada kui seadusloomet või hoopis kui illustratsiooni ideaalide ning prioriteetide kohta. Meie peaksime suhtuma neisse samamoodi kui Jeesus ütles Matteuse 5 peatükis: “ 29 Kui aga su parem silm ajab sind patustama, siis kisu ta välja ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast kui lasta kogu keha heita põrgusse.  30 Ja kui su parem käsi ajab sind patustama, siis raiu ta maha ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast kui lasta kogu kehal minna põrgusse. “

Seda mitte otsesõnu, vaid kui tõsist käsku kõrvaldada igasugune kiusatus kompromisse teha.

 
“Issand, palun aita vastu seista raha, seksi ning võimuiha meelitusele ning tõmbele nii, et saaksime Sind armastada kõigest oma südamest ning hingest.”

Selle kommentaari autor: Walter Moberly