Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ma ei suuda seda uskuda!

Esmaspäev, 2. Juuni 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ap 2:14-21

Peetruse jutlus
14Siis tõusis Peetrus koos nende üheteistkümnega püsti, tõstis häält ja kõneles neile: "Juuda mehed ja kõik Jeruusalemma elanikud! Olgu see teil teada - pange tähele mu sõnu!
15Nemad ei ole sugugi joobnud, nagu te arvate, on ju alles kell üheksa hommikul.
16Vaid see on, mida prohvet Joel on öelnud:
17"Ja viimseil päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma Vaimust välja kõigi inimeste peale ja teie pojad ja teie tütred ennustavad ja teie noored näevad nägemusi ja teie vanad näevad unenägusid,
18ning oma teenrite ja teenijate peale ma valan neil päevil välja oma Vaimust ja nad ennustavad,
19ning ma annan märke ülal taevas ja tunnustähti all maa peal: verd ja tuld ja suitsusambaid.
20Päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja ülev.
21Ja sünnib, et igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse."

Täna Issandat tema tõotuse eest: “te saate väe..., ja te peate olema minu tunnistajad” (Ap 1:8)

Hiljuti vaatasin koos oma tütrega DVD’d “Kaunitar ja koletis”. Lugu sellest, kuidas armastus inimest muudab - kui noor prints armastama õpib ning muutub koletisest kauniks printsiks - on tuntud ja armastatud üle maailma. Apostel Luukas räägib tänaes tekstis sisuliselt samast asjast: inimesed võivad saada täiesti muudetud Jumala armastuse mõjul - eriti näeme seda aga Peetruse isiku näitel.

Peetrus oli mees, kes vaid paar nädalat enne kirjeldatud sündmusi, põgenes Jeesuse arreteerimise hetkel, ning seejärel salgas, et üldse Teda tunneb (Mk 14:50, Lk 22:54-62). Nüüd korraga on Peetrusest saanud esikõneleja, kes Jeruusalemma kogunenud rahvahulga ees seisab ning selgitab Jumala Sõnale toetudes, mis äsja oli juhtunud (s 17 -21). Juudi tradtisioonis ei olnud Jumala Vaimu väljavalamine ootamatu sündmus ning see oli määratud tulema “kõigi inimeste peale” (s 17). Seesama prohveteering lõpeb päästmise tõotusega samuti kõikidele (s 21). 

Ning just seda on Luukas rõhutanud oma evangeeliumi algusest peale (Lk 2:30–32) - pääste on tulnud Jeesuse isikus juutidele, kes  tänases tekstis Peetrust kuulasid, ning ka paganatele, nagu Apostlite tegude edasised lood näitavad. Jumala pääste kuulub kõikidele, kes “hüüavad appi Issanda nime” ning see pääste sisaldab endas ka Püha Vaimu väljavalamist, kes teostab selle muutuse inimese sees. 

See, millest räägib prohvet Joel, saab reaalsuseks, kui valatakse välja Püha Vaim. Need annid on osaliselt ka Jeesuse tõotuse täitumine, mille ta andis oma jüngritele - et viimased saaksid väe tunnistada, ning on oluline meeles pidada, et väljavalamisest osasaanute hulk oli suurem kui vaid 12 apostlit. Igaüks kohalviibinud 1205st inimesest sai selle väe ning muutva jõulise tõuke misjonitööks, mis pööras maailma peapeale.

Rohkem kui eales varem on Jumala rahvast igal ühel vaja tunda Püha Vaimu muutvat väge  - toimimas ka meis endis, muutes meid sellisteks tunnistajateks, nagu Jumal on meid kutsunud olema.

 
Palu, et Jumal annaks sulle võimaluse tunnistada täna Temast, usaldades täiesti Püha Vaimu muutvat väge.

Selle kommentaari autor: Julie Robb