Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kes võtab juhtimise enda peale?

Laupäev, 28. Juuni 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 3 - 4:1

Jumal võtab ära valitsejad
1Sest vaata, Jumal, vägede Issand, võtab Jeruusalemmalt ja Juudalt toe ja toetuse, kõik leiva- ja veetoed,
2sangari ja sõjamehe, kohtumõistja ja prohveti, ennustaja ja vanema,
3viiekümnepealiku ja lugupeetud mehe, nõuniku, osava meistri ja lausuda oskaja.
4Ja ma panen poisid neile vürstideks ning lapsed valitsevad nende üle.
5Siis hakkab rahvas isekeskis rõhuma, üks ühte ja teine teist, noor tõuseb vana vastu ja vääritu auväärse vastu.
6Kui vend haarab oma isakojas vennast: "Sul on kuub, ole meile juhiks ja võta see rusuhunnik oma käe alla!",
7siis tõstab too selsamal päeval häält, öeldes: "Ei ole minust haavasidujat, mu kojas ei ole leiba ega kuube: ärge pange mind rahva juhiks!"
8Sest Jeruusalemm komistab ja Juuda langeb, kuna nende keel ja teod on Issanda vastu, et trotsida Aulise silme ees.
9Nende näoilme tunnistab nende endi vastu, nad kuulutavad oma pattu salgamata otsekui Soodom. Häda nende hingedele! Sest nad teevad iseendile kurja.
10Öelge õigele, et tema käsi käib hästi, sest nad saavad süüa oma tegude vilja!
11Häda õelale! Tema käsi käib halvasti, sest ta kätetöö tasutakse talle.
12Mu rahva sundijaks on laps ja teda valitsevad naised. Mu rahvas! Su juhid on eksitajad, nad muudavad valeks su radade suuna.
13Issand tõuseb nõutama õigust, ta asub kohut mõistma rahvastele.
14Issand läheb kohtusse oma rahva vanemate ja vürstidega: Te olete laastanud viinamäed ja teie kodades on vaestelt röövitu.
15Mida te ometi mõtlete, tallates mu rahvast ja rutjudes vaeste nägu? küsib Jumal, vägede Issand.
Siioni tütarde karistus
16Ja Issand ütleb: Sellepärast et Siioni tütred on upsakad, käivad kange kaelaga ja pööritavad silmi, käies astuvad tippamisi ja kliristavad jalarõngaid,
17teeb Issand Siioni tütarde pealae kärnaseks ja Issand paljastab nende häbeme.
18Sel päeval võtab Issand ära toredad jalarõngad, laubaehted ja kaelakeed,
19kõrvarõngad, käevõrud ja loorid,
20peamähised, sammuahelakesed, rinnavööd, lõhnatoosid ja amuletid,

Mis annab kirikule või rahvale õitsengu? Väga oluline on juhtimise and, mida saab kasutada erinevas kontekstis. Kui see and puudub, siis edutatakse neid, kes seda ei vääri ja ei oma vajalikke kogemusi (s 4-7, 12). Lisaks neil puuduvad kogenud mentor ja nõustaja, mistõttu on nende otsused lühinägelikud. Juhtimise puudumine toob allakäigu ja maad võtab anarhia. Nii saab kaosest normaalne olukord.

Me peaksime toetama ja palvetama nende eest, kel on juhiomadused. Juhtidena on meil kohustus arendada uusi juhte, kes teevad koostööd ja võtavad juhtimise üle. Nii tagatakse stabiilsus ja turvalisus. Kui esile kerkib diktaatorlus ja anarhia, siis kannatavad ikka vaesed, kes peavad juhtide rumaluse kinni maksma. Ühiskonna probleemide keskel leidub ikka neid, keda huvitab eelkõige isiklik maine (s 16-23).

Need on enesekesksed ja uhked inimesed, kes ei mõista oma naeruväärset olukorda. Seltskonnaelu tühisus paneb aga iiveldama neid, kes mõistavad elu tegelikku palet ja ühiskonnas valitsevat kannatust. Kui väline tühisus kõrvaldada, siis mis jääb alles? Sõda võib selle kõik hävitada, alles jääb vaid häbi ja isolatsioon (s 24, 25).

Mõtle oma juhtidele kirikus ja töökohal. Kas nende hulgas on selliseid, kes vajaksid sinu julgustust sel nädalal?

Selle kommentaari autor: Colin Sinclair