Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumal on kõige taga

Pühapäev, 29. Juuni 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 36

Jumala muutumatu heldus
1Laulujuhatajale: Issanda sulase Taaveti laul.
2Üleastumise sõna on õelal tema südame põhjas; ei ole Jumala kartust tema silma ees.
3Sest temale meeldib arvata, et ta ülekohut ei leita ega vihata.
4Tema suu sõnad on nurjatus ja pettus, ta on lakanud targaks saamast ja head tegemast;
5ta mõtleb nurjatust oma voodis, ta jääb seisma teele, mis pole hea, ta ei põlga kurja.
6Issand, sinu heldus on taevas ja su ustavus ulatub ülemate pilvedeni.
7Sinu õigus on nagu Jumala mäed, su kohtuotsused on nagu suur ürgvesi; Issand, sa päästad inimesi ja loomi.
8Kui kallis on su heldus, Jumal! Sellepärast otsivad inimlapsed pelgupaika su tiibade varju all.
9Nad saavad söönuks su koja küllusest, ja sa joodad neid oma rõõmujoovastuse ojast.
10Sest sinu juures on eluallikas, sinu valguses me näeme valgust.
11Säilita oma heldus neile, kes sind tunnevad, ja oma õigus neile, kes on õiglased südamelt!
12Ärgu tallaku suurelise jalg mu peal ja õelate käsi ärgu peletagu mind!
13Seal on kukkunud, kes teevad nurjatust; nad on maha paisatud ega suuda enam tõusta.

Issand, tänan Sind armastuse eest, mis on universumi reaalsuse alus!

Uue vaimsuse (New Age) liikumine on religioosne nähtus, mis jätab kõrvale kõikväelise Jumala ja suunab inimese tarkuse ja päästmise otsingud iseendasse. Vaimustumine enese minast paistab silma tänasest psalmist, mis kirjeldab kurjade inimeste suhtumist. Nende fookus on enese minal: seda kinnitavad nende kuulmine, nägemine, tegutsemine ja mõtlemine.

Üleastumise sõna on õelal
 tema südame põhjas;
ei ole Jumala kartust
 tema silma ees. (Ps 36:2) See viitab meie patusele olemusele, millest tuleneb rumalus, eksitus, pettus (s 4) ja ettekavatsetud kurjus (s 5).

Psalmist suunab oma mõtted Jumalale (s 6-10) ja rõhutab Tema armastust, ustavust ja tahet asju korda seada. Siin kasutatud sõnavara (taevas, pilved, mäed, ürgvesi) peegeldab kogu esiaja kosmoloogiat ja rõhutab seda, et universumi ehitus väljendab Jumala olemust. Kogu loodu, inimesed ja loomad (s 7), sõltuvad Jumala tahtest. Salmid 6-10 väljendavad autori usku keset vastuseisu ja ähvardusi. See on julgustuseks meile,  kui meie kristlikku maailmavaadet rünnatakse, olgu loodusteaduste abil või tarbijalikkuse poolt, mis ei arvesta Maa tulevikuga.

Meil on ülesanne tunnistada, et maailmal on lootust vaatamata neile, kes “ei karda Jumalat” ja kes oma mõtlemises on “lakanud targaks saamast” (s 4). Loodul on lootust ja psalmist kinnitab meile, et ühel päeval seab Jumal õiguse jalule.

 

Ilmalik ühiskond heidab Jumala kõrvale ja ülistab iseennast. Kuidas saaksid sellisele mõtteviisile oma elus vastu seista?

Selle kommentaari autor: Fergus Macdonald