Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Universaalne tõde

Reede, 31. Oktoober 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Rm 3:9-20

Ka juudid on süüdlased
9Kuidas siis nüüd? On siis meil, juutidel, eeliseid? Ei ainsatki! Me oleme juba esitanud süüdistuse, et nii juudid kui kreeklased on kõik patu võimu all,
10nõnda nagu on kirjutatud:
"Ei ole õiget, ei ühtainsatki,

11ei ole mõistjat, ei ole Jumala otsijat.
12Nad kõik on kaldunud kõrvale, üheskoos kõlbmatuks muutunud, ei ole, kes teeb head, ei ühtainsatki.
13Nende kurk on lahtine haud, nende keeled kavaldavad, nende huulte all on maomürk.
14Nende suu on täis sajatamist ja kibedust,
15nende jalad on nobedad valama verd,
16nende teedel on purustus ja viletsus
17ja rahu teed nad ei tunne,
18ei ole Jumala kartust nende silme ees."
19Aga me teame, et mida Seadus iganes ütleb, seda ütleb ta neile, kes on Seaduse all, et iga suu suletaks ja kogu maailm oleks Jumala ees süüalune;
20seepärast et Seaduse tegude tõttu ei mõisteta kedagi õigeks tema ees, sest Seaduse kaudu tuleb patutundmine.

"Ei mu kätetöö või täita Su seaduse nõudmisi / isegi kui mu ind kunagi ei lakkaks, mu pisarad kunagi ei lõpeks / ei suudaks patu lunastuseks ma midagi / Sina, ja Sina vaid, mind päästa suudad" (A. M. Toplady)
Pauluse argumenteerimise jälgimine nendes peatükkides võib muutuda väga masendavaks - järelejätmatu sünguse kronoloogia. Ma tunnen inimesi, kes on kristlusest ära pöördunud, kuna kogu nende koguduse-elu koosnes lõpututest loengutest teemal kui halvad nad on ja see andis neile väga madala enesehinanngu, mis omakorda viis pideva võitluseni masendusega. Võibolla ka sina tead, mis tunne see on.
 
Muidugi - oma patususe mõistmine on ainult eelmänguks evangeeliumi tegelikule sõnumile. Paulus on kohe-kohe jõudmas selle hea osani! Kuid kõigepealt peab ta hoolikalt kokku võtma oma argumendid patu loomuse ja universaalsuse kohta.
Pauluse järeldus on, et kõik - juudid ja paganad ühteviisi - on patu võimu all (s. 9). Et sellele kaalu anda, tsiteerib ta ulatuslikult Vana Testamenti, enamasti Psalme (praktika, mida kasutasid palju rabid). Ja järeldus on: "pühakiri kinnitab minu õpetust - patt on universaalne". Võibolla tahad sa ise vaadata järgi tsiteeritud Vana Testamendi kirjakohad (enamikes Piiblites on need leitavad viidetes).
 
Mida siis Paulus väidab? Et me oleme kõik patused (s 9) ja et olemuslikult, oma loomuselt, ei otsi inimesed Jumalat (s. 11). See ei tähenda, et meie sees ei oleks Jumala-igatsust, kuid see tähendab, et meie loomulik kalduvus on Temast ära pöörduda, ennast peita (1Mo 3:8-10). Jumal võtab meid vastutusele selle eest, kuidas me oleme elanud ja aruandekohuslus on sissekodeeritud osa tervest maailmast, kus me elame (s. 19). Hoolimata sellest, kas meil on juudi käsuseaduse raamistik abiks või mitte, ei ole meil enesekaitseks midagi Jumala kohtu ees öelda. Käsuseadus toimib ainult sellena, et ta toob esile ja teeb meile nähtavaks meie enda patuse oleku ja meie vajaduse Jumala järgi (s. 20). Neile, kellel on raske vastu võtta selle sõnumi negatiivset külge, tuleks kindlasti jagada kogu evangeeliumi sõnumit - tuues lootust muidu väga süngesse pilti.
"Kõikvõimas Jumal, kes sa näed, et mul pole mingit võimu iseennast aidata, hoia mind palun alal nii väliselt mu ihus kui ka sisemiselt mu hinges." (Samuel Johnson)

Selle kommentaari autor: Pete Broadbent