Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Rumalate paradiis

Neljapäev, 18. Detsember 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Am 6:1-14

Iisraeli häving
1Häda muretuile Siionis ja julgeile Samaaria mäel ja rahva tähtsaile meestele, kelle juurde tuleb Iisraeli sugu!
2Minge Kalnesse ja vaadake, ja sealt minge suurde Hamatisse; siis minge alla vilistite Gatti: kas olete neist kuningriikidest paremad? Ons nende maa teie maast suurem?
3Häda teile, kes te peate kaugeks kurja päeva, aga toote ligidale vägivalla aasta,
4kes te magate elevandiluust voodites ja aelete oma asemeil, sööte talled karjast ja nuumvasikad laudast,
5kes te sepitsete laule naabli saatel, valmistate endile mänguriistu nagu Taavet,
6kes te joote karikaist veini ja võiate endid parima õliga, aga Joosepi hukkumine ei tee teile haiget.
7Seepärast viiakse nad nüüd vangi esimeste viidavate seas ja nende aelemispeol on lõpp.
8Issand Jumal on iseeneses vandunud, Issand, vägede Jumal, ütleb: Ma ei salli Jaakobi kõrkust, ma vihkan tema paleesid; ma loovutan linna ja kõik, kes selles on.
9Ja kui siis ka kümme meest ühte kotta alles jääb, surevad needki.
10Ja kui kellegi sugulane ja laibapõletaja ta võtab, et luid kojast välja viia, ja küsib siis sellelt, kes on koja kaugeimas nurgas: „Kas sinu juures on veel keegi?”, siis vastab see: „Ei ole.” Aga teine ütleb: „Tasa!” Sest Issanda nime ei tohi nimetada.
11Sest vaata, Issand käsib ja suur koda lüüakse tükkideks ning väike koda kildudeks.
12Kas hobused saavad joosta kaljul või küntakse seda härgadega, et te pöörate õiguse mürgiks ja õigluse vilja koirohuks,
13teie, kes rõõmustate Lo-Debari pärast, kes ütlete: „Eks me ole oma jõuga võtnud enestele Karnaimi?”
14Jah, vaata, ma lasen tõusta teie vastu, Iisraeli sugu, ühe rahva, ütleb Issand, vägede Jumal, ja nad suruvad teid Hamati teelahkmest Lagendikujõeni.

“Tulge, ostke ilma rahata, ilma hinnata veini ja piima! Kuulake mind hästi, siis te saate... kosutada ennast rammusate roogadega. “ (Js 55:1-2)

Millised kurvad tõdemused! “Joosepi hukkumine ei tee teile haiget” (s 6) ning: “te pöörate õiguse mürgiks ja õigluse vilja koirohuks” (s 12). Enne Kaananimaale sisenemist, tõotas Jumal rahvale jõukust , kuid ühtlasi ka hoiatas:”  Hoia, et sa ei unusta Issandat, oma Jumalat, jättes pidamata tema käsud, seadlused ja määrused.... sest muidu....  su süda läheb suureliseks ja siis te hävite...” (5Ms 8: 6-20). Sajandeid hiljem, kuningas Jerobeami valitsemise ajal, päästis Jumal rahva aramealaste rõhumise alt, andes neile rahu ja jõukuse ajajärgu. Vabadust, mida oleks tulnud kasutada ühiskonnas õigluse kasvatamisekuse, kasutati kahjuks hoopis viisil, mis rahva mürgitas.

See, mille Jumal oli nende keskel “õigeks teinud”, pöörati kibeduseks ning omaenese kaasmaalaste rõhumiseks. Paranenud majanduslikud võimalused tõid hoopiski kaasa nende inimeste enesekekskse nautlemise ühiskonnas, kes said enesele lubada vara, vahendeid ning positsiooni. Nemad hellitasid end mugavuse ning turvalisusega (s 1), ise kiideldes “Me saavutasime seda oma käsivarre tugevusega” (s 13). Ometi, valides Jumalaga sõlmitud lepingu kohustustele vastupidise eluviisi - ei saanud rahvas enam öelda “me erineme kõikidest teistest rahvastest”. Täie teadmisega otsustasid nad mitte hoolida endi valitud eluviisi tagajärgede eest ülejäänud inimestele ning ühiskonnale tervikuna ning see tõi neile ka hukatuse (s 7,14).

Olen sageli märganud, et vaesuse ning vajadustega seotud olukordades on inimesed palju avatumad jagama üksteisega oma varusid ning aitama üksteist. Kuid kohe kui tekib teatud grupi materiaalne edenemine, tuleb ka suhtumine: “ See on minu eesõigus, ma olen selle välja teeninud enda kasuks.” Ja siis kantakse peamiselt hoolt omaenda elustiili ja taseme säilitamise eest, mitte aga oma varude jagamise eest nendega, kes endiselt on veel hädas. Taolised ühiskondlikud protsessid on väga mitmetahulised, Aamos aga kritiseerib justnimelt erinevaid jõukuksest tulenevaid olukordi (vt  ka Hs 16:49–50; Jk 5:1–6). Me kõik teame palju küllusliku elu võimalikust mõjust näiteks füüsilisele tervisele - Piibel keskendub aga sellele, kuidas jõukus mõjutab inimese vaimu ning sotsiaalseid suhteid.

 
Täna Jumalat kõikide rikkuste eest, mida on meile ülirohkelt antud Kristuses, ning palu samas endale Jumala tarkust materiaalse jõukuse omandamisel, kasutamisel ning selle üle rõõmustamisel.

Selle kommentaari autor: John Olley