Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tegeva armastuse vägi

Reede, 16. Jaanuar 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 7:7-12

7 Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse, 8 sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse! 9 Kas on teie seas sellist inimest, kellelt ta poeg palub leiba, ent tema annab talle kivi? 10 Või kui ta palub kala, ent ta annab talle mao? 11 Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie Isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad! 12 Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele! See ongi Seadus ja Prohvetid.

“Mis muud on meie elu siin maal, kui avastamine, teadlikuks saamine, läbistamine, mõtisklemine, vastuvõtmine ning selle Jumala müsteeriumi uurimine, mis meid ümbritseb ning millesse oleme uppunud nagu meteoriidid kosmosesse?” (katoliiklik erak Carlo Carretto)

Eelmises lõigus ütles Jeesus, et nii muretsemine kui ka kohtumõistmine on mõlemad usaldusest sõltuvad, nüüd aga muudab ta selle viite väga konkreetseks. Muretsemise elustiilile, mis toitub hirmust paljaksjäämise ja nälja ees - samamoodi kui kurja kriitika elustiilile, kus iga saepurutükikese kallale minnakse kohtumõistmise plankudega, pakub Ta alternatiiviks usalduse suhet meie Loojaga. Mõlemal juhul asendatakse negatiivne emotsioon mitte pelga neutraalsusega, vaid vastassunnalise ülimalt energeetilise pühendumisega. Muretsemise vastandiks ei ole selle puudumine, vaid Jumala ligiolu. Kohtumõistmise vastandiks aga ei ole ükskõiksus, vaid armastus. Selle kõige keskmes aga on kolm tegevust: meil tuleb küsida, otsida ning koputada (s 7), ning need, kes teevad nii, leiavad selle mida on otsinud. Mittemidagitegemine ei ole valik. Meid on kutsutud aktiivsele armastusele.

Jeesus ilmselt tundis, et Tema äsjaöeldud sõnades peitus ka oht. Ta oli lubanud, et kõik kes küsivad, otsivad ja koputavad, leiavad ning saavad loa sissepääsuks. Kas see aga ei tee Jumalast mingit kosmilist õnnistamise-masinat, mis ootab ainult, et sisestaksime palvemündid õigesse avasse? Kas suveräänne Jumal on kohustatud täitma meie palveid? Selle võimaliku väärarvamuse kõrvaldab Jeesus sealsamas, tuues meid tagasi suhte juurde, lapse ja vanema pildi juurde (s 9-11). Jumal ei anna meile mitte sellepärast, et Ta on sunnitud, vaid sellepärast, et Ta soovib. Ta on hooliv vanem, aga mitte masin. Kui sul on lapsi, siis saad Jeesuse sõnu ka tõena tunnistada (s 9). Korruta nüüd aga see tunne kümne, saja ning tuhandega. Kas hakkad aimama seda tunnet, mida kogeb Jumal sinu suhtes? Ning kas paned tähele sinna peidetud väljakutset, et samasugune võiks olla sinu hoiak teiste suhtes (s 12)?

Ja see võtab kokku nii käsuseaduse kui prohvetid, ütleb Jeesus. See ongi Tema sõnumi süda: olgu sul samasugune, puhas armastus teiste vastu, nagu Isal on sinu vastu.

 
Oled olnud siiani Jumala armu saaja rollis - aseta end nüüd ka jagaja rolli.

Selle kommentaari autor: Gerard Kelly