Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Teed ja väravad

Laupäev, 17. Jaanuar 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 7:13-23

Jeesuse mäejutlus
13Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse!
14Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja pisut on neid, kes selle leiavad.
15Hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas, seestpidi aga on kiskjad hundid!
16Te tunnete nad ära nende viljast. Ega viinamarju korjata kibuvitstelt ega viigimarju ohakailt?
17Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja.
18Hea puu ei või kanda halba vilja ega halb puu kanda head vilja.
19Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle.
20Küllap te tunnete nad ära nende viljast!
21Mitte igaüks, kes mulle ütleb: "Issand, Issand!", ei saa taevariiki; saab vaid see, kes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas.
22Paljud ütlevad mulle tol päeval: "Issand, Issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid?"
23Ja siis ma tunnistan neile: Ma ei ole teid kunagi tundnud, minge ära minu juurest, te ülekohtutegijad!

“Keegi ei roni mäe otsa tirides enda järel treilerit. Selleks, et Jumala-tsoonis edasi ja kõrgemale liikuda, tuleb õppida lahti laskma...Haaramine,, kinnihoidmine, kinnitumine - need tulevad iseenesest. Aga lahti laskmine ilma pealesundimiseta - on jagada oma elu Jumalaga.” (Mike Riddell “Godzone”, Lion, 1998)

Selles lõigus on kõrvuti kolm pilti selle elu tegelikkusest, kuhu Jeesus meid kutsub. Üheskoos jutustavad nad meile, et Jumala sarnasemaks saamise protsess ei ole kerge, ega ka kiire.

Pilt väikesest väravast ja kitsast teest on lihtsad kujundid kujutamas rasket rännakut. Selleks, et läbi minna väikesest väravast, tuleb endalt eemaldada kõik koormad, võibolla tuleb oma kandamit lausa ese-haaval läbi värava ulatada. Võib juhtuda et mõni asi su kandamist peab jäämagi selle värava taha maha. Kohe tuleb meelde üks teine pilt - kaamelist, kes püüab läbida nõelasilma (Mt 19:24, Mk 10:25). Selleks, et takistamatult läbi selle väikese värava pääseda, pead ise saama väikeseks, alandlikuks ning olema tühjade kätega.. Laste jaoks pole see keeruline ( Mt 18: 2-4). Leiame siin kahekordse vihje: loobumise ning otsustavuse kohta- panna kõrvale iga asi, mis võiks sind tagasi hoida Jumalale lähenemast; ning pressida edasi, pressida läbi -eesmärgini.

Kuid isegi siis kui oled juba väravast läbi, pead taas valima: kas laiema (kerge) tee või kitsama (raske) (s 14). Kitsast teed on raskem leida. Sedakaudu on vähem käidud; see on vähem ilmne; vähem märgistatud. Teised võivad veenda sind valima enam tuntud teed, kuid kui tahad käia Jeesuse poolt valitud teed, pead olema kindel oma otsuses seda leida.

Jeesuse poolt valitud tee on ka aeglane. Siin ei ole võimalik teeselda muutust - otsekui hunt, kes tõmbaks selga lambanaha (s 15). Pole ka võimalik hankida poest asendusaineid tõelise pühaduse saamiseks. Ainuke tulemus mis loeb, on vili - mida ise kannad (s 16); ehtne, pikaajaline, su sisemise loomuse ümberkujundamine. Vilja ei saa teeselda (s17), ka mitte piirata aega selle kasvamiseks. Viljal on oma kasvamise tempo ning protsess. Ning vili annab sulle kogu vajaliku teadmise (s 20) selle puu tervisest ja jõust, mille küljes ta kasvab.

 
Ära püüa Jumalat tüssata poest ostetud “pühaduse kostüümiga”. Otsi tõelist, ehtsat - vali see raske tee; ja võta aega, et vili saaks kasvada.

Selle kommentaari autor: Gerard Kelly