Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Suhtumine määrab kõik

Esmaspäev, 19. Jaanuar 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 7:21-29

21 Mitte igaüks, kes mulle ütleb: „Issand, Issand!”, ei saa taevariiki; saab vaid see, kes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas. 22 Paljud ütlevad mulle tol päeval: „Issand, Issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid?” 23 Ja siis ma tunnistan neile: Ma ei ole teid kunagi tundnud, minge ära minu juurest, te ülekohtutegijad! 24 Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule. 25 Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule. 26 Ja igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, ent nende järgi ei tee, sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale. 27 Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja ja see varises ja selle kokkuvarisemine oli ränk.” 28 Ja sündis, kui Jeesus oli need kõned lõpetanud, et rahvahulgad olid vapustatud tema õpetusest, 29 sest ta õpetas neid nagu see, kellel on meelevald, mitte nõnda nagu nende kirjatundjad.

“Usk on miski, mille eest ollakse valmis surema. Doktriin aga see, mille nimel ollakse valmis tapma. Erinevus nende vahel on sama suur kui maailm.” (Tony Benn, Briti poliitik)

Mitte igasugune usk ei ole ehtne, selline mida Jeesus ootab. Samuti ei viljele ka iga religioon Talle sobivat vagadust (s 21). Parafraseerides: “mitte see, mida teed, vaid viis kuidas sa seda teed, määrab”. On võimalik omada mingisugust religioonivormi - teha ja öelda asju, mis pealtnäha tunduvad kõik õiged olevat - ning ometi mitte omada reaalset usku (s 22,23). Otsustavaks saab see, kas me “teeme Isa tahet” (s 21). Siin (s 21-23) osutab Jeesus, et on inimesi, kes on prohveteerinud, välja ajanud deemoneid ning teinud imetegusid teadmata, kas see üldse oli Jumala tahe antud olukorras. Nad on püüdnud olla Jumalale meelepärased, küsimata Jumala arvamust olukorra suhtes. 

Taas asetab Jeesus aktiivse armastuse-suhte kristlaseks olemise südamesse. Aga kuidas võime teada Jumala tahet, ilma et tunneksime Teda? Teadmaks, mida Jumal ootab igas meie elu konkreetses olukorras, on vaja sügavat pühendumiselu;  seda, et oleme Jumalalt  Tema tahet küsinud nii mitmel korral, et hakkame juba instinktiivselt aimama, mida Ta ootab; ning et tunneme Jumalat kui isikut juba sellisel määral, et oskame ära tunda Tema eesmärke. Vaid need, kellel on selline jumalasuhe, omavad julgust teha seda mida Jumal ootab.

Need, keda Jeesus eeskujuks toob, on inimesed, kes nii kuulevad kui ka teevad Jumala tahtmist (s 24). Oma aktiivses armastuse-suhtes tajuvad nad, mida Jumal neile ütleb; ja lähtudes oma sõnakuulelikkusele häälestatud südamest, teevad nad seda. Neil on see hoolika ehitaja tarkus, mis rajab kõik kindlale alusele. Mingisugune torm ei saa maatasa pühkida sellist aktiivset armastust (s 25). Ehitada aga midagi ilma taolise armastuseta, on lihtsalt hävitav (s 27). Armastuse-suhtele rajatud hoone on tugev, turvaline ning vastupidav. Ükskõik millisele teisele alusele rajatud hoone aga variseb.

Mõni ime siis, et rahvahulgad olid hämmastuses (s 28) ja rabatud Jeesuse sõnade meelevallast. Ta oli nende silme ette just joonistatud ühe kõige eredama, kontrastsema ning mõjuvama pildi terves pühakirjas.

 
Mõtiskle veidi enda kristlike uskumuste ning praktikate üle. On need rajatud aktiivsele armastuse-suhtele, ning sügavale igapäevasele pühendumisele? Räägi sellest Jumalaga.

Selle kommentaari autor: Gerard Kelly