Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumalast antud plaan

Teisipäev, 20. Jaanuar 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 12:1-20

1 Ja Issand ütles Aabramile: „Mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan! 2 Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks! 3 Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!” 4 Ja Aabram läks, nagu Issand teda käskis, ja Lott läks koos temaga; Aabram oli seitsekümmend viis aastat vana, kui ta Haaranist lahkus. 5 Ja Aabram võttis oma naise Saarai ja oma vennapoja Loti ja kogu nende varanduse, mis nad olid soetanud, ja Haaranis hangitud hingelised, ja nad läksid teele Kaananimaa poole. Ja nad jõudsid Kaananimaale. 6 Ja Aabram käis maa läbi Sekemi püha paigani, Moore tammeni; kaananlased olid siis veel sellel maal. 7 Ja Issand ilmutas ennast Aabramile ning ütles: „Sinu soole ma annan selle maa!” Siis ta ehitas sinna altari Issandale, kes oli ennast temale ilmutanud. 8 Sealt ta liikus edasi mäestikku Peetelist hommiku poole ja lõi oma telgi üles, nõnda et Peetel jäi õhtu ja Ai hommiku poole; ja ta ehitas sinna altari Issandale ning hüüdis appi Issanda nime. 9 Ja Aabram läks teele, rändas üha ja siirdus Lõunamaale. Aabram Egiptuses 10 Aga maal oli nälg. Siis Aabram läks alla Egiptusesse, et seal võõrana elada, sest maal oli suur nälg. 11 Ja kui ta minnes Egiptusele ligines, ütles ta oma naisele Saaraile: „Vaata, ma tean, et sa oled ilusa välimusega naine. 12 Aga kui egiptlased sind näevad, ütlevad nad: „See on tema naine!” Siis nad tapavad minu, aga sinu jätavad elama. 13 Ütle siis, et oled minu õde, et mu käsi sinu tõttu võiks hästi käia ja mu hing sinu pärast ellu jääks!” 14 Kui Aabram jõudis Egiptusesse, siis nägid egiptlased, et naine oli väga ilus. 15 Ja kui vaarao vürstid teda nägid, siis nad ülistasid teda vaaraole ja naine võeti vaarao kotta. 16 Vaarao tegi Aabramile tema pärast head: ta sai lambaid ja kitsi, veiseid ja eesleid, sulaseid ja teenijaid, emaeesleid ja kaameleid. 17 Aga Issand nuhtles vaaraod ja tema koda suurte nuhtlustega Saarai, Aabrami naise pärast. 18 Siis vaarao kutsus Aabrami ning ütles: „Miks sa mulle seda tegid? Miks sa ei teatanud mulle, et ta on sinu naine? 19 Miks sa ütlesid: Ta on mu õde, nõnda et ma tema enesele naiseks võtsin? Aga nüüd, vaata, seal on su naine, võta tema ja mine!” 20 Ja vaarao andis tema pärast meestele käsu, et nad saadaksid minema tema ja ta naise ja kõik, mis tal oli.

Mõtiskle Jumala plaani üle sinu elus – mil määral ja kus esitab see väljakutse su usule ning sõnakuulmisele?

12. peatüki avasalmid on kogu 1 Moosese raamatu ühed tähtsaimad. Jumala sõna ei määratle siin mitte ainult Aabrahami elu plaani vaid mis veel olulisem – annavad suuna kogu edasisele Piiblis. Jumala plaani Aabrahami jaoks domineerisid kaks suurt tõotust: üks rahvuslik, teine rahvusvaheline. Esimene väljendub Jumala tõotuses, et Aabrahamist saab alguse suur rahvas. Teine aga väljendub kogu selle jutuajamise kõrghetkel, kui Jumal tõotab, et Aabrahamist saab õnnistus kõikidele inimestele maa peal. Aja möödudes saab ka see tõotus täidetud Jeesuse Kristuse isikus, kes tuli Aabrahami seemnest.

Jumala sõnad nõuavad Aabrahamilt usaldust ning sõnakuulmist. Suureks rahvaks saamine läks vastuollu Saara võimetusega lapsi saada – kuidas saaks lastetu paar olla aluseks suurele rahvale? Ja nagu sellest väljakutsest veel ei piisaks – kutsub Jumal Aabrahami välja oma kodumaa ja perekonna turvalisusest, pannes ta rändama kaugele võõrale maale. Kogu nähtav reaalsus oli igati vastu jumalikele tõotustele mis talle oli antud. Kõigest hoolimata on Aabrahami vastus Jumalale positiivne. Sellise vastuse tähelepanuväärsus on seda suurem, et Aabrahami ei olnud mõjutamas mingi kohene ja käegakatsutav kasu. Tema elu möödus ikkagi pool-nomaadlikus eluviisis Kaananimaal ning möödus sajandeid enne, kui rahvast puudutav tõotus täitus.

Kui meie rändame võõrale maale siis tundub iseenesestmõistetavana rahvusvaheliste kokkulepete poolt pakutav turvalisus. On vähe neid naisi, kes jäävad koju kartes, et keegi võõras nad enesele röövib; või milline mees jätab sellepärast reisi tegemata, et kellelegi teisele võiks tema naine meeldima hakata? Aabrahami hirm ning lahendused on inimlikult täiesti mõistetavad, ometi näitavad need meile ka tema ebakindlust ning usaldamatust Jumala suhtes - kui reaalsed olukorrad kätte tulevad.

Kas sama ei toimu ka meiega? Vaatamata suurtele tõotustele ilmutame ka meie kriitilistes olukordades uskumatult vähe võimet loota täiesti Jumala peale. Aga kuigi vaaraol oli täielik võim nende üle, kes olid tema territooriumil ( nagu oleme ka meie võõral maal võõra võimu meelevallas), oli temagi sunnitud painduma, kui olukorda sekkus taeva ja maa Looja ja Kuningas. Otsekui eelootavate sündmuste kuulutaja tabab katk kogu vaarao koda ja lähedasi. Jumala tahe Aabrahami eest hoolt kanda ning teda turvata on taas kord selgelt ilmutatud – ja seda isegi siis kui Aabrahami enese teod ei ole just kõige ausamad.

On tõeliselt turvaline teada, et Jumal ei jäta meid me oma rumaluse kätte surema.

 
Võrdle Jumala plaani enda elu jaoks sellega, mis Jumalal oli Aabrahami jaoks varuks. Kinnita end veelkord teadmises, et Jumal varustas Aabrahami kõige vajalikuga teel ning täitis ka kõik talle antud tõotused.

Selle kommentaari autor: Desmond Alexander