Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Elu on võidujooks

Kolmapäev, 21. Jaanuar 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 13:1-18

Aabram ja Lott 1 Ja Aabram läks Egiptusest üles Lõunamaale, tema ja ta naine ja kõik, mis tal oli; ja Lott oli koos temaga. 2 Ja Aabram oli väga rikas karja, hõbeda ja kulla poolest. 3 Ja ta rändas peatuspaigast teise, Lõunamaalt Peeteli poole, sinna paika, kus ta telk enne oli olnud, Peeteli ja Ai vahel, 4 altari paika, mille ta varem sinna oli teinud; ja Aabram hüüdis seal appi Issanda nime. 5 Aga ka Lotil, kes rändas koos Aabramiga, oli lambaid ja kitsi, veiseid ja telke. 6 Kuid maa ei suutnud neid toita, et üheskoos elada, sest nende varandus oli nii suur, et neil oli võimatu üheskoos elada. 7 Ja Aabrami loomade karjaste ja Loti loomade karjaste vahel tekkis riid; kaananlased ja perislased elasid siis veel sellel maal. 8 Siis Aabram ütles Lotile: „Ärgu olgu riidu minu ja sinu vahel, minu karjaste ja sinu karjaste vahel. Meie, mehed, oleme ju vennad! 9 Eks ole kogu maa su ees lahti? Mine nüüd minu juurest ära, lähed sina vasakut kätt, lähen mina paremat kätt; lähed sina paremat kätt, lähen mina vasakut kätt.” 10 Siis Lott tõstis oma silmad üles ja nägi, et kogu Jordani piirkond oli kõikjal veerikas; enne kui Issand Soodoma ja Gomorra hävitas, oli see kuni Soarini otsekui Issanda rohuaed, samasugune nagu Egiptusemaa. 11 Ja Lott valis enesele kogu Jordani piirkonna; Lott läks teele hommiku poole ja nad lahkusid teineteisest. 12 Aabram jäi Kaananimaale ja Lott asus piirkonna linnadesse ning lõi oma telgid üles Soodomani. 13 Aga Soodoma mehed olid väga pahad ja patused Issanda ees. 14 Ja Issand ütles Aabramile, pärast seda kui Lott tema juurest oli lahkunud: „Tõsta nüüd oma silmad üles ja vaata paigast, kus sa oled, põhja ja lõuna ja hommiku ja õhtu poole, 15 sest kogu maa, mida sa näed, ma annan sinule ja su soole igaveseks ajaks! 16 Ja ma teen su soo maapõrmu sarnaseks: kui keegi suudab maapõrmu ära lugeda, siis on sinugi sugu äraloetav. 17 Võta kätte, käi maa läbi pikuti ja põiki, sest ma annan selle sinule!” 18 Ja Aabram võttis telgid ja tuli ning elas Mamre tammikus, mis on Hebroni juures; ja ta ehitas sinna altari Issandale.

Too Jumala ette üks oma suhetest milles oled kogenud väljakutset. Palu, et Jumal ise näitaks sulle valgust, kuidas seda suhet parandada.

Piiratud looduslikud ressursid põhjustasid Aabrahami ja Loti karjaste vahel pingeid. Karjamaade pärast sõdides tõstab pinget veelgi asjaolu, et nii Aabrahamil kui ka Lotil vajavad toitu suured hulgad loomi. Rikkus toob sageli kaasa lisaprobleeme. 1Moosese raamatu lood näitavad korduvalt, kuidas peresidemed iseenesest ei garanteeri harmoonilisi omavahelisi suheteid. Kain tappis Aabeli jättes meile „päranduseks“ põlvest põlve edasikantava ja hävitava käitumisviisi. Eesav ähvardas hävitada Jaakobi ja Jaakobi pojad kogesid suurt tungi lõpetada Joosepi elu. Kuidas lahendavad nüüd omavahelise tüli Aabraham ja Lott?

Aabrahami suuremeelsus Loti vastu on vägagi tähelepanuväärne. Selles vastasseisus oli Aabrahamile liitlasteks Jumal ja ta enese vanus. Ta mitte ainult ei olnud Loti onu, vaid veelgi tähtsam oli see, et Jumal ise oli talle selle maa tõotanud anda – see kuulus talle „jumaliku õigusega“. Kõigest hoolimata lubab Aabraham märkimisväärse heldusega Lotil esimesena valida. Meid ei pane imestama et Lott valib Jordani oru viljakama ala. Ajalugu näitab, et seesama valik toob talle edaspidi kaasa suured probleemid. Aastaid hiljem tuleb teda ennast päästa Jumala karistuse eest, mis tabab kõiki Soodoma elanikke. Ja nii peab Lott õppima, et asjadel võib olla pikaajalisem hind, et rohelisematele aladele liikumine ei olegi alati kõige targem tegu.

See, et Aabraham on helde, ei kahjusta kummalisel kombel kuidagi tema enese lootust saada kogu maa pärijaks. Omamoodi julgustusena aga kinnitab Jumal talle veelkord oma varasemat tõotust. Aabrahami kannatlikkus saab tasutud, sest tal puudub igasugune soov rikastumiseks kellegi teise mahasurumise arvelt. Lily Tomlin on taolise elus teistest ületrampiva võidujooksu hüppamise, e „rotijooksus“ osalemise kohta ütelnud: „Rotijooksus osalemise probleem on see, et isegi kui võidad jooksu, jääd rotiks ikkagi.“

 
„ Kui sul on vaja langetada olulisi otsuseid, milliste motiivide alusel teed valiku? Kas paned teiste huvid enese omadest ettepoole?“

Selle kommentaari autor: Desmond Alexander