Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Mis peitub nimes?

Esmaspäev, 26. Jaanuar 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 17:1-14

Aabramist saab Aabraham. Ümberlõikamine kui lepingu märk 1 Kui Aabram oli üheksakümmend üheksa aastat vana, siis Issand ilmutas ennast Aabramile ja ütles temale: „Mina olen Kõigeväeline Jumal, käi minu palge ees ja ole vaga! 2 Ma teen lepingu enese ja sinu vahel ja teen sind väga paljuks.” 3 Siis Aabram heitis silmili maha ja Jumal rääkis temaga, öeldes: 4 „See olen mina! Vaata, mu leping sinuga on, et sina saad paljude rahvaste isaks. 5 Sinu nime ei hüüta siis enam Aabramiks, vaid su nimi olgu Aabraham, sest ma teen sind paljude rahvaste isaks! 6 Ma teen sind väga viljakaks ja lasen sind rahvaiks saada, kuningadki põlvnevad sinust. 7 Ma teen lepingu enese ja sinu vahel, ja sinu soo vahel pärast sind, igaveseks lepinguks sugupõlvedele, et ma olen Jumalaks sinule ja su soole pärast sind. 8 Ja ma annan sinule ja su soole pärast sind selle maa, kus sa võõrana elad, kogu Kaananimaa, igaveseks omandiks. Ja mina olen neile Jumalaks!” 9 Ja Jumal ütles Aabrahamile: „Ja sina pead mu lepingut pidama, sina ja su sugu pärast sind põlvest põlve. 10 See on minu leping minu ja teie ning sinu soo vahel pärast sind, mida te peate pidama: kõik meesterahvad tuleb teil ümber lõigata! 11 Te peate oma eesnaha liha ümber lõikama ja see olgu minu ja teie vahelise lepingu märgiks. 12 Kaheksapäevastena tuleb teil ümber lõigata kõik teie meesterahvad põlvkondade viisi, olgu peres sündinud, olgu raha eest ostetud ükskõik missuguselt võõralt, kes sinu soost ei ole, 13 kindlasti tuleb ümber lõigata niihästi su peres sündinu kui su raha eest ostetu. Minu leping peab teie ihu küljes olema igavese lepinguna! 14 Aga eesnahaga meesterahvas, kelle eesnaha liha ei ole ümber lõigatud, tuleb hävitada oma rahva seast: ta on tühistanud minu lepingu!”

Kujutle, et Jumal seisab su ees. Kuidas sa reageeriksid tema ligiolule? „Issand, ole mulle patusele armuline.“

Haagari tagasipöördumise ja Ismael sünni järel pidid Aabraham ja Saara uskuma, et see oli nende Jumalast tõotatud poeg. Seepärast mõjus šokina, kui 13 aastat hiljem teatas Jumal Aabrahamile, et Saara saab poja. Veelkord oli vanapaari maailm peapeale pööratud. Aabrahami püüe oma maailmas korda luua on esitatud salmis 18.

Kogu Jumala öeldu keskel on lihtne mitte märgata seda, mis on uue lepingu keskmes: Aabrahamist peab saama paljude rahvaste isa. On tõsi, et paljud rahvad saavad jälgida oma põlvnemist otse Aabrahamist. Teisalt on "isal" ka laiem tähendus, märkides kedagi, kes toob õnnistust teistele. Hiljem väidab näiteks ka Joosep, et Jumal on teinud temast vaarao isa (1Ms 45:8).

Nimemuutus, mis selle sündmusega kaasneb, näitab sündmuse olulisust. Kui 15. peatükis keskendub leping rahvaste tõotusele, siis 17. peatükk räägib üle rahvaste piiride ulatuvast õnnistusest. Aabrahamil on eriline roll kogu maailma rahvaste elus. Seetõttu ei piirdu ümberlõikamise rituaal Aabrahami ja Ismaeliga, kaasa on arvatud ka võõrad (s 12-13).

Kuigi Aabrahamist alguse saanud leping toob kaasa õnnistuse rahvastele, annab Jumal teada, et see viiakse lõpule Iisaki järeltulijates. See liin viib edasi Jaakobini. Hiljem on see seotud Taaveti kuningakojaga ja saab viimaks lõpule viidud Jeesus Kristuses.

 
Mõtiskle Jumala soovi üle õnnistada rahvaid läbi Jeesus Kristuse. Lase sel mõtisklusel taaskinnitada oma isiklikku pühendumist, et kaasa lüüa ülemaailmses misjonitöös.

Selle kommentaari autor: Desmond Alexander