Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumal kuulutab

Teisipäev, 27. Jaanuar 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 17:15-27

15 Ja Jumal ütles Aabrahamile: „Saaraid, oma naist, ära hüüa enam Saaraiks, vaid tema nimi olgu Saara! 16 Ma õnnistan teda ja annan ka temalt sulle poja. Ma õnnistan teda nõnda, et ta saab rahvaiks, rahvaste kuningadki põlvnevad temast.” 17 Siis Aabraham heitis silmili maha, naeris ja ütles oma südames: „Kas peaks saja-aastasele poeg sündima? Või peaks üheksakümneaastane Saara sünnitama?” 18 Ja Aabraham ütles Jumalale: „Kui ainult Ismaelgi sinu ees jääks elama!” 19 Siis ütles Jumal: „Siiski, su naine Saara sünnitab sulle poja ja sa pead panema temale nimeks Iisak. Ja ma teen temaga lepingu, igaveseks lepinguks tema soole pärast teda. 20 Aga ka Ismaeli pärast ma olen sind kuulnud. Vaata, ma õnnistan teda ja teen ta viljakaks ning väga arvurikkaks. Temast sünnib kaksteist vürsti ja ma teen ta suureks rahvaks. 21 Kuid oma lepingu teen ma Iisakiga, kelle Saara sulle sünnitab tuleval aastal selsamal ajal.” 22 Kui Jumal oli lõpetanud kõneluse Aabrahamiga, siis ta läks tema juurest üles. 23 Ja Aabraham võttis oma poja Ismaeli ja kõik oma peres sündinud, ja kõik raha eest ostetud, kõik meesterahvad Aabrahami pere inimeste hulgast, ja lõikas ümber nende eesnaha liha, otse selsamal päeval, nõnda nagu Jumal teda oli käskinud. 24 Aabraham oli üheksakümmend üheksa aastat vana, kui ta eesnaha liha ümber lõigati. 25 Ja Ismael, tema poeg, oli kolmteist aastat vana, kui ta eesnaha liha ümber lõigati. 26 Otse selsamal päeval lõigati ümber Aabraham ja tema poeg Ismael; 27 ja kõik ta pere mehed, peres sündinud ja võõrastelt raha eest ostetud, lõigati ümber koos temaga.

Milline on sinu elus olnud õnnistuse ja sõnakuulmise suhe?

Loetud lõigus on mitu huvitavat teemat, mida võiks lähemalt uurida.

Salmis 16 ütleb Jumal, et ta õnnistab Saarat, ning õnnistamine tähendas seda, et Saara sünnitab lapse. Tänapäeval räägitakse palju naiste õigustest, aga kui heidame pilgu tagasi nendele inimestele, kellel on Jumalaga olnud eriline suhe, siis näeme ka selle loo põhjal, et üks õnnistus naisele on lapse sünd. Jumalast naisele antud eesõigus on elu kinkimine. Iga ema, kes on saanud kinkida Jumala loodule elu, on suurem kui ükski preester või mis tahes muu vaimulik või ilmalik ametikandja.

Teine tähelepanu vääriv mõte on salmis 23. Me näeme, et Aabraham läks ja tegi kohe, mida Jumal oli käskinud. Ta oleks ju võinud oodata. Jumal ei öelnud: tee seda kohe. Inimestel on üldiselt kalduvus lükata ebameeldivad kohustused nii kaugesse tulevikku kui võimalik. Võlg makstakse tagasi tavaliselt alles siis, kui võlausaldaja on mitu korda seda meelde tuletanud. Ümberlõikamine ei ole meeldiv. Täiskasvanud mehele on see üsna raske ja valulik protseduur. Kuid Aabraham tegi seda selsamal päeval. See näitab meile Aabrahami hoiakut: tema jaoks oli Jumal esimesel kohal.

Inimene, kes teeb, mida peab, ja seda õigel ajal, äratab usaldust. Nii äratas ka Aabraham usaldust Jumala silmis ning Jumal tegi ta suureks rahvaks, sest Aabraham oli Jumala lepingu vääriline.

 
Palu täna Jumalalt armu ja jõudu täita täna Temalt saadud käske ja korraldusi kohe, viivitamata.

Selle kommentaari autor: APÜ