Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Loti valikud

Reede, 30. Jaanuar 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 19:1-38

Soodoma ja Gomorra hävitamine 1 Ja need kaks inglit jõudsid õhtul Soodomasse. Lott istus parajasti Soodoma väravas. Kui Lott neid nägi, siis ta tõusis neile vastu, kummardas silmili maha 2 ja ütles: „Ennäe mu isandaid! Astuge ometi oma sulase kotta, jääge öömajale ja peske oma jalad! Hommikul võite vara üles tõusta ja oma teekonda jätkata!” Kuid nad vastasid: „Ei, me jääme ööseks välja.” 3 Aga ta käis neile väga peale. Siis nad põikasid tema juurde ning tulid ta kotta. Ja ta valmistas neile pidusöögi, küpsetas hapnemata leibu ja nad sõid. 4 Nad ei olnud veel magama heitnud, kui linna mehed, Soodoma mehed, niihästi noored kui vanad, kogu rahvas viimseni, ümbritsesid koja 5 ja hüüdsid Lotti ning ütlesid temale: „Kus on mehed, kes öösel tulid sinu juurde? Too nad välja meie kätte, et saaksime neid katsuda!” 6 Siis Lott läks välja nende juurde ukse ette, sulges ukse enese järel 7 ja ütles: „Mu vennad, ärge ometi tehke kurja! 8 Vaadake, mul on kaks tütart, kes mehest veel midagi ei tea. Ma toon need välja teie kätte ja talitage nendega, nagu teie silmis hea on. Neile meestele ärge tehke midagi, sest nad on tulnud varjule minu katuse alla!” 9 Kuid nad vastasid: „Käi minema!” Ja nad ütlesid: „Ise on tulnud võõrana elama, aga tahab olla kohtumõistjaks! Nüüd me kohtleme sind halvemini kui neid!” Ja nad kippusid väga mehe, Loti kallale ning asusid ust maha murdma. 10 Siis mehed sirutasid käed välja, tõmbasid Loti enese juurde kotta ja sulgesid ukse. 11 Aga mehi, kes koja ukse taga olid, lõid nad pimestusega, niihästi väikesi kui suuri, nõnda et need väsisid ust otsimast. 12 Ja mehed ütlesid Lotile: „Kes sul veel siin on, väimees ja pojad ja tütred ja kõik, kes sul linnas on, vii siit paigast ära, 13 sest me hävitame selle paiga, kuna hädakisa nende pärast on Issanda ees suur; ja Issand on meid läkitanud seda hävitama!” 14 Siis Lott läks välja ja kõneles oma väimeestega, kes pidid võtma ta tütred, ning ütles: „Tõuske, minge siit paigast ära, sest Issand hävitab selle linna!” Aga oma väimeeste meelest heitis ta nalja. 15 Ja kui hakkas koitma, kiirustasid inglid Lotti, öeldes: „Tõuse, võta oma naine ja kaks tütart, kes siin on, et sa ei hukkuks linna süü pärast!” 16 Ja kui ta veel kõhkles, siis haarasid mehed kinni ta käest, ja ta naise käest ja ta mõlema tütre käest, sest Issand tahtis teda säästa; ja nad viisid ta ära ning jätsid väljapoole linna. 17 Ja neid välja viies nad ütlesid: „Päästa oma hing! Ära vaata selja taha ja ära peatu mitte kuskil ümbruskonnas! Põgene mäestikku, et sa ei hukkuks!” 18 Ja Lott vastas neile: „Muidugi mitte, mu isand! 19 Vaata, su sulane on küll sinu silmis armu leidnud ja suur on su heldus, mida sa oled mulle osutanud, jättes mu hinge elama. Aga ma ei suuda põgeneda mäestikku, et õnnetus mind ei tabaks ja ma ei sureks. 20 Vaata, see linn taamal on nii ligidal, et sinna võiks põgeneda, ja on pisitilluke. Kui ma ometi sinna pääseksin - eks ole, see on ju pisitilluke? -, siis võiks mu hing jääda elama!” 21 Ja ta vastas temale: „Vaata, ma võtan sind kuulda ka selles asjas ega paiska segi linna, millest sa räägid. 22 Tõtta, põgene sinna, sest ma ei või midagi teha enne, kui sa sinna oled jõudnud!” Seepärast pandi sellele linnale nimeks Soar. 23 Päike oli just tõusnud maa kohale, kui Lott jõudis Soari. 24 Ja Issand laskis sadada Soodoma ja Gomorra peale väävlit ja tuld Issanda juurest taevast 25 ning hävitas need linnad ja kogu ümbruskonna, kõik linnade elanikud ja maa taimestiku. 26 Aga Loti naine, kes ta järel käis, vaatas tagasi ja muutus soolasambaks. 27 Ja Aabraham läks hommikul vara paika, kus ta Issanda ees oli seisnud, 28 heitis pilgu alla Soodoma ja Gomorra poole ja kogu ümbruskonna maapinnale, vaatas, ja ennäe, maast tõusis suits otsekui sulatusahju suits. 29 Kui Jumal oli segi paisanud ümbruskonna linnad, mõtles Jumal Aabrahamile ja saatis Loti ära selle hävituse keskelt, millega ta segi paiskas need linnad, kus Lott oli elanud. Moabide ja ammonlaste põlvnemine 30 Ja Lott läks Soarist üles ning elas mäestikus koos oma kahe tütrega, sest ta kartis elada Soaris; ta elas ühes koopas, tema ise ja ta mõlemad tütred. 31 Kord ütles vanem nooremale: „Meie isa on vana ja maal pole ühtegi meest, kes tuleks meie juurde kogu maailma kombe järgi. 32 Tule, joodame oma isa veiniga ja magame temaga, et saaksime oma isalt järeltulija!” 33 Ja nad jootsid oma isa sel ööl veiniga ja vanem läks ning magas oma isaga; see ei märganudki, millal too maha heitis või üles tõusis. 34 Ja järgmisel päeval ütles vanem nooremale: „Vaata, ma magasin eile oma isaga. Joodame ka sel ööl teda veiniga, siis mine maga sina temaga, et saaksime oma isalt järeltulija!” 35 Ja nad jootsid ka sel ööl oma isa veiniga ja noorem läks ning magas temaga; see ei märganudki, millal too maha heitis või üles tõusis. 36 Ja Loti mõlemad tütred jäid oma isast lapseootele. 37 Ja vanem sünnitas poja ning pani temale nimeks Moab; see on moabide isa tänapäevani. 38 Ja noorem sünnitas ka poja ning pani temale nimeks Ben-Ammi; see on ammonlaste isa tänapäevani.

“Armuline ja halastaja on Issand, pika meelega ja suur helduselt. Hea on Issand kõigile ja tema halastus on üle kõigi tema tegude. “ (Ps 145:8-9)

Küsimus sellest, kas süüdistused Soodoma vastu leiavad piisavat tõestust, sai vastuse kohe järgnenud sündmustes. On huvitav, et soodomlaste külalislahkuse puudus leiab peaaegu sama palju kajastamist, kui nende ebamoraalsus. Näeme, et Lott polnud valinud lihtsalt Soodomasse kolida, vaid oli end ka linna sotsiaalse õhustikuga sidunud ( s 7 “vennad”).  Linnarahvas aga peab teda kõigest hoolimata võõraks (s 9). 

Tundub, et Lott oli nõrk ning ahne mees. Soodoma kultuur ei olnud teda täielikult neelanud, ta oli siiski säilitanud teatud väärtused, mida sai nimetada õigeteks - eriti aga selle, et ta tunnistas külalislahkuse olulisust.  Püüdes kaitsta oma külaliste turvalisust, on ta valmis ohverdama oma lihased tütred - otsus, mis paljudes kaasaegsetes lugejates äratab õudust; ning näeme ka inglid ei soovi seda, ega lase sündida Loti tütarde kuritarvitamist endi pärast.

Linnast lahkumise valik ei lähe sugugi kergelt, vaid vajas tugevat inglitepoolset tagantsundimist (s 16). Loti naine vaatab tagasi. Ei ole teada, kas ta tegi seda sellepärast, et tegelikult ei soovinud linnast lahkuda, või soovis ta pealt vaadata karistuse täideviimist - ükskõik milline see põhjus ka poleks, muutus naine selle tulemusel soolasambaks (s 26) - võimalik, et ta jäi lihtsalt laavavoogude alla. Taolises olukorras ei ole võimalik olla kõrvalseisja ja pealt vaadata - ainuke võimalus on põgenemine või siis häving.

Lott oli rääkinud eelnevalt enda tütardest, nagu nood polekski inimesed, vaid ainult objektid, kes olid tema kasutuses vastavalt ta äranägemisele. Ning on kurb, kuid võibolla mitte väga üllatav, et tütred omakorda kohtlevad Lotti samal viisil. Selles viimases, tõeliselt haledas loos on palju vastuseta küsimusi, kuid kaks asja on selged. Esimene on see, et valikutel on tagajärjed, teine aga, et Jumal annab oma parima, et olla armuline ning arvestab isegi haletsusväärsete katsetega õigluse suunas (2Pt 2:7) .

 
Issand, kui Sa näed, et mu elus on seotust kurjaga, mille eest peaksin põgenema, siis aita mul seda teha ilma, et vaataksin tagasi. Luba, et mu valikud tooksid head ja mitte kurja.

Selle kommentaari autor: Mary Evans