Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Põgenemine ja palved

Laupäev, 31. Jaanuar 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 19:15-38

15 Ja kui hakkas koitma, kiirustasid inglid Lotti, öeldes: „Tõuse, võta oma naine ja kaks tütart, kes siin on, et sa ei hukkuks linna süü pärast!” 16 Ja kui ta veel kõhkles, siis haarasid mehed kinni ta käest, ja ta naise käest ja ta mõlema tütre käest, sest Issand tahtis teda säästa; ja nad viisid ta ära ning jätsid väljapoole linna. 17 Ja neid välja viies nad ütlesid: „Päästa oma hing! Ära vaata selja taha ja ära peatu mitte kuskil ümbruskonnas! Põgene mäestikku, et sa ei hukkuks!” 18 Ja Lott vastas neile: „Muidugi mitte, mu isand! 19 Vaata, su sulane on küll sinu silmis armu leidnud ja suur on su heldus, mida sa oled mulle osutanud, jättes mu hinge elama. Aga ma ei suuda põgeneda mäestikku, et õnnetus mind ei tabaks ja ma ei sureks. 20 Vaata, see linn taamal on nii ligidal, et sinna võiks põgeneda, ja on pisitilluke. Kui ma ometi sinna pääseksin - eks ole, see on ju pisitilluke? -, siis võiks mu hing jääda elama!” 21 Ja ta vastas temale: „Vaata, ma võtan sind kuulda ka selles asjas ega paiska segi linna, millest sa räägid. 22 Tõtta, põgene sinna, sest ma ei või midagi teha enne, kui sa sinna oled jõudnud!” Seepärast pandi sellele linnale nimeks Soar. 23 Päike oli just tõusnud maa kohale, kui Lott jõudis Soari. 24 Ja Issand laskis sadada Soodoma ja Gomorra peale väävlit ja tuld Issanda juurest taevast 25 ning hävitas need linnad ja kogu ümbruskonna, kõik linnade elanikud ja maa taimestiku. 26 Aga Loti naine, kes ta järel käis, vaatas tagasi ja muutus soolasambaks. 27 Ja Aabraham läks hommikul vara paika, kus ta Issanda ees oli seisnud, 28 heitis pilgu alla Soodoma ja Gomorra poole ja kogu ümbruskonna maapinnale, vaatas, ja ennäe, maast tõusis suits otsekui sulatusahju suits. 29 Kui Jumal oli segi paisanud ümbruskonna linnad, mõtles Jumal Aabrahamile ja saatis Loti ära selle hävituse keskelt, millega ta segi paiskas need linnad, kus Lott oli elanud. Moabide ja ammonlaste põlvnemine 30 Ja Lott läks Soarist üles ning elas mäestikus koos oma kahe tütrega, sest ta kartis elada Soaris; ta elas ühes koopas, tema ise ja ta mõlemad tütred. 31 Kord ütles vanem nooremale: „Meie isa on vana ja maal pole ühtegi meest, kes tuleks meie juurde kogu maailma kombe järgi. 32 Tule, joodame oma isa veiniga ja magame temaga, et saaksime oma isalt järeltulija!” 33 Ja nad jootsid oma isa sel ööl veiniga ja vanem läks ning magas oma isaga; see ei märganudki, millal too maha heitis või üles tõusis. 34 Ja järgmisel päeval ütles vanem nooremale: „Vaata, ma magasin eile oma isaga. Joodame ka sel ööl teda veiniga, siis mine maga sina temaga, et saaksime oma isalt järeltulija!” 35 Ja nad jootsid ka sel ööl oma isa veiniga ja noorem läks ning magas temaga; see ei märganudki, millal too maha heitis või üles tõusis. 36 Ja Loti mõlemad tütred jäid oma isast lapseootele. 37 Ja vanem sünnitas poja ning pani temale nimeks Moab; see on moabide isa tänapäevani. 38 Ja noorem sünnitas ka poja ning pani temale nimeks Ben-Ammi; see on ammonlaste isa tänapäevani.

Jäta minevik maha, Jumal ei soovi, et vaataksid pidevalt tagasivaate peeglisse!

Jeesus võrdles aega, mil Lott lahkus Soodomast, ajaga, mil Noa sisenes laeva (Lk 17:26-29). Mitmed fraasid esinevad mõlemas loos, pakkudes väga huvitavat võrdlusmaterjali. Mõlemas on olemas isegi “vihm”, kuigi Loti loos on see, mis taevast alla langeb põlev väävel. Mõlemal puhul tuleb Jumal “alla vaatama” ning sellele järgneb kohtuotsus. Hävitatakse terved kogukonnad, kuid üks perekond pääseb. Veeuputuse loos “Jumal mõtles Noale” (1Ms 8:1), keda lugu kirjeldab kui õiglast ning puhast meest, kes kõndis koos Jumalaga (1Ms 6:9). Selles loos siin “mõtleb Jumal Aabrahamile” (s 29), kes samuti oli süütu ning kõndis koos Jumalaga (1Ms 17:1). Millina aga on otsus Loti suhtes?

Näinud inglite tegelikku väge, usaldab Lott neid piisavalt, et nendega kaasa minna ometi tundub, et ta pani samas ka vastu nii palju kui suutis. Ka siis kui inglid juba sunnivad teda kiirustama , venitab Lott ikka veel ( s 16). Inglite käsk “võta need tütred, kes on sinuga” - võis viidata ka et oli veel teisigi tütreid, kes juba abiellunutena, jäid maha. Lott ei võta hea meelega vastu korraldust “põgene mägedesse” (s 17), vaid hakkab kauplema hoopis Jumalaga, et too säästaks väikest Soari linna. Loti motiivid on jätkuvalt väga enesekesksed, vastandudes teravalt Aabrahami palvetele kõikide linnade pärast, ometi täidab Jumal ka selle palve.

Võibolla Jumal vastab ka sellistele vähem “aulistele” ja isegi nõrkadele palvetele - sest soovib tugevadada inimeste kõikuvat usku? Näeme, et Loti naisele, on linnast lahkumine veelgi enam vastumeelt ning ta ei võta tõsiselt inglite hoiatust. Ka Jeesus on meid hoiatanud: “ Kaks magavad ühes voodis, üks võetakse vastu, teine jääb maha” ( Lk 17:34). Tundub, et Loti naine püüdis päästa kõiki neid asju, millest tegelikult tema elu koosnes, ning seda tehes kaotas ta kõik, mis tõeliselt väärtuslik oli, viimselt ka oma elu.

 Issand Jeesus õpetab meid, et kohtumõistmine Soodoma üle, on eeltähenduslik pilt ka sellest, mis sünnib kui Ta tuleb teistkordselt ( Lk 17:28-33). Jeesus hoiatab: “pidage meeles Loti naist!” Me ei tohiks nii väga armastada  oma asju siin maailmas, sest see on patu pärast hukkumisele määratud maailm. 

Kui Aabraham järgmisel hommikul vaatas segipööratud tasandikult tõusvat suitsu, võis talle tunduda, et ta palved olid olnud asjatud - ometi olid inglid  Loti sundinud uskuma, ning see usk päästis ta. Peetrus ütleb Lotist, et ta oli üks “õigetest” (2Pt 2:6-7). Ja selle kõige põhjuseks olid Aabrahami palved. 

Kogu lugu lõpeb Loti tütarde meeleheitliku katsega, säilitada nende isa seeme  - jootes viimase maani purju. See juhtum sõlmib Loti loo otsad kokku - olles kõnekas pilt meile mehest, kes iseteadlikult ja kasvava rikkuse tõttu algatas lahkumineku Aarbahamiga (1Ms 13:11); ning mehest, kes läbi aegade püüdis ise oma elu juhtida ning määratleda. Aabrahamist lahkumise järel  - kui ta läks ära rikka mehena, kelle karjadele ei jätkunud toitu, on temast saanud nüüd mees, kellele ei ole midagi järele jäänud, ning kes ei oma valitsust isegi enam oma keha üle. Ja ometi - oma lepingu pärast Aabrahamiga ja Aabrahami usu tõttu, kuuleb ka siin Jumal viimase palveid, ning kaitseb  nii Loti järeltulijaid ja maaomandit, vaatamata Loti sõbrustamisele Soodomaga ning tema perekonna uskmatusele. Ja hiljem, tuleb ühest Loti järeltuliija liinist  - moabiitide keskelt - naine, Rutt,  - kes taas liitub Jumala rahvaga ning saab tõotuse kandjaks.

Kui imelised on meie Jumala teod!

 
Mis on see Soodom, kust sina kuidagi lahkuda ei taha, kus kõhkled ja viivitad? Palu, et Jumal võiks võtta su käed, ning “tirida” sind ära kõigest, mis on eluohtlik sulle ning su usuelule.

Selle kommentaari autor: APÜ