Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Elu mitmetahulisus

Kolmapäev, 11. Veebruar 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 25:1-18

Aabrahami järeltulijad teisest abielust 1 Ja Aabraham võttis taas naise, nimega Ketuura. 2 Ja see tõi temale ilmale Simrani, Joksani, Medani, Midjani, Jisbaki ja Suuahi. 3 Ja Joksanile sündisid Seeba ja Dedan; ja Dedani järeltulijad olid assüürlased, letuuslased ja leumlased. 4 Ja Midjani pojad olid Eefa, Eefer, Hanok, Abiida ja Eldaa. Need kõik olid Ketuura järeltulijad. 5 Ja Aabraham andis kõik, mis tal oli, Iisakile. 6 Aga liignaiste poegadele, kes Aabrahamil olid, andis Aabraham ande ja saatis nad veel oma eluajal oma poja Iisaki juurest ära hommiku poole, Hommikumaale. Aabrahami surm 7 Ja Aabrahami eluea aastaid, mis ta elas, oli sada seitsekümmend viis aastat. 8 Ja Aabraham heitis hinge ning suri heas vanuses, vana ning elatanud, ja ta koristati oma rahva juurde. 9 Ja ta pojad Iisak ja Ismael matsid tema Makpela koopasse, hett Sohari poja Efroni väljal, mis on Mamre kohal, 10 väljale, mille Aabraham hettidelt oli ostnud, maeti Aabraham ja tema naine Saara. 11 Ja pärast Aabrahami surma õnnistas Jumal ta poega Iisakit. Ja Iisak elas Lahhai-Roi kaevu juures. Ismaeli järeltulijad 12 Ja need olid Ismaeli, Aabrahami poja järeltulijad, keda egiptlanna Haagar, Saara teenija, Aabrahamile ilmale tõi. 13 Ismaeli poegade nimed, nimetatud nende sündimise järjekorras, olid need: Nebajot, Ismaeli esmasündinu, siis Keedar, Adbeel, Mibsam, 14 Misma, Duuma, Massa, 15 Hadad, Teema, Jetuur, Naafis ja Keedma. 16 Need olid Ismaeli pojad ja need olid nende nimed vastavalt nende asulatele ja leeridele: nende suguharude kaksteist vürsti. 17 Ja need olid Ismaeli eluaastad: sada kolmkümmend seitse aastat; siis ta heitis hinge ja suri, ja ta koristati oma rahva juurde. 18 Ja nad asusid Havilast kuni vastu Egiptust oleva Suurini Assuri suunas, tungides kallale kõigile oma vendadele.

Võta oma igapäevane elu - magamine, söömine, töölkäimine ning argitoimetused - ning aseta see kõik ohvrina Jumala ette. (Rm 12:1)

Lugesin hiljuti artiklit, mis kirjeldas praeguste noorte lapsevanemate vajadust läbida spetsiaalne koolitus, et nad oskaksid paremini väljendada oma lastele kiindumust ning armastust! Kui haige on ühiskond, mille liikmetel kipuvad kaduma juba sellised, instinktiivsed oskused! Aabraham sellist koolitust ei vajanud - ta oli mõistnud Jumala vanemluse mudelit. Teame, kui väga ta Iisaki üle rõõmustas, kuid ta säilitas isaliku hoole ka Iismaeli suhtes (1Ms 21:11).  Iisak ja Iismael aga ei olnud tema ainsad järeltulijad. Saara surma järel sai Aabraham Ketuuraga veel kuus poega. Teame, et ta armastas Saarat, kuid Ketuura lapsed olid samuti tema omad, ning ta kandis hoolt ka nende eest. 

Kõikidest lastest oli Iisak ainus, kellele oli antud tõotus saada suureks rahvaks, kes saab olema õnnistuseks. Ketuurast aga sai paljude araabia hõimude esiema - näiteks midjanlaste oma, keda Piibel korduvalt mainib. Joosep, kelle tema vennad orjaks müüsid - viidi kaasa just midjanlaste või ismaellaste karavaniga. Mõlemad hõimud pidasid tihedat  kaubavahetust Egiptusega. Ka Moosese äi oli midjanlasest preester.

Lapsevanema (nii vaimulikud kui füüsilised) hoole alla võib ka tänapäeval kuuluda väga erinevaid lapsi. Siiski peaksid kõik lapsevanemad oma  lastele armastust väljendama väga praktilistel viisidel, ning tegema kõik, et see armastuse suhe ei katkeks ka laste suureks saades - eriti kui nad soovivad neile jääda ka autoriteetideks. Lapsevanema armastus on ka lapsevanema austamise lähtekohaks. Ära jaga lihtsalt käsklusi vaid mõtle: kas ma olen oma järeltulijaile andnud põhjust kahelda oma armastuses nende vastu? Iismael näiteks võis tunda end üsnagi hüljatuna, kuid lapse-vanema vahelise armastuse ja austuse tsükkel oli temas sedavõrd sügavalt juurdunud, et kui Aabraham suri, siis pöördus Iismael tagasi, et leinata koos Iisakiga (s 9).

 
Jumala imeline juhtimine ei kulge alati väljapaistvalt ning hõlpsalt, kuid see annab jõudu oodata ning vastupidada katsumustes.

Selle kommentaari autor: APÜ