Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Pilkajate killas?

Neljapäev, 2. Aprill 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 27:27 - 44

Pilaatus mõistab Jeesuse surma
27Siis võtsid maavalitseja sõdurid Jeesuse kaasa kohtukotta ja kogusid tema kallale terve väesalga.
28Ja nad võtsid ta riidest lahti ja panid talle selga punase mantli.
29Ja pununud kibuvitstest pärja, panid selle talle pähe ja pilliroo ta paremasse kätte ja tema ette põlvili heites teotasid teda: „Tervist, juutide kuningas!”
30Ja nad sülitasid ta peale ja võtsid pilliroo ning lõid talle pähe.
31Ja kui nad olid teda küllalt teotanud, tõmbasid nad tal mantli seljast ja riietasid Jeesuse ta oma rõivastesse ja viisid ta ära ristilöömiseks.
Jeesus lüüakse risti
32Välja minnes leidsid nad Küreene mehe, nimega Siimon, seda nad sundisid kandma Jeesuse risti.
33Ja kui nad jõudsid paika, mida hüütakse Kolgataks - see tähendab Pealuu paigaks -,
34andsid nad Jeesusele juua sapiga segatud veini. Kui ta seda oli maitsnud, siis ta ei tahtnud juua.
35Aga kui nad tema olid risti löönud, jagasid nad liisku heites ta rõivad omavahel
36ja istusid maha ning valvasid teda seal.
37Ja nad panid ta pea kohale kirja tema süüga: „See on Jeesus, juutide kuningas.”
38Siis nad lõid koos Jeesusega risti kaks teeröövlit, ühe ta paremale ja teise vasemale käele.
39Möödujad aga parastasid teda päid vangutades:
40„Sina, kes lammutad templi ja kolme päevaga üles ehitad, päästa iseennast! Kui sa oled Jumala Poeg, siis astu ristilt alla!”
41Nõndasamuti teotasid teda ka ülempreestrid koos kirjatundjate ja vanematega:
42„Teisi on ta päästnud, iseennast ei suuda päästa. On ta Iisraeli kuningas, astugu nüüd ristilt alla ja me usume temasse!
43Ta on lootnud Jumala peale, eks tema päästku ta, kui ta teda tahab, ta ju ütleb, et ta on Jumala Poeg.”
44Just niisamuti teotasid teda ka koos temaga ristilöödud teeröövlid.

..Oo halastavaim Sõber, Vend ja Lunastaja; luba, et võiksin tunda Sind veel paremini; pidada veel kallimaks ja järgida veel vahetumalt, igal päeval. (Richard of Chichester, 1197–1253)

“Kui sügav on Isa armastus meie vastu, kui mõõtmatu Ta arm, et Ta andis oma Poja..” See Stuart Townends’i imeline laul oma liigutavate sõnade ning meeldejääva meloodiaga on meie äärelinna koguduse üks lemmikuid.(Thankyou Music 1995). Hiljaaegu jäin aga mõtlema selle laulu teise salmi sõnade üle: “Häbistatuna, kuulen omaenda pilkavat häält, hüüdmas mõnitajate keskelt..” Kas tõesti on minu koht seal?

Peale väheste ristilöömise detailide kirjeldamist, suunab Matteus oma pilgu pealtvaatajatele. Ilma naelteta, vereta, valuta, januta, isegi peaaegu täiesti ilma Jeesuseta, “haamerdab” Matteus oma lugejate arusaamisesse õõvastava tõe: Iisrael tõukas ära oma Messia lõplikult ning täielikult. 

Usulised juhid mõnitasid Teda. Möödakäijad parastasid. Kaaskannatajad solvasid Teda. Kuid kas see võib olla tõsi, et meiegi leiaksime endid pilkajate keskelt selles pildis? Kõik ju ei pilganud. Mõned isegi leinasid. Teised olid lihtsalt ükskõiksed. Ja Matteus pani tähele isegi eemal seisvat,  murest murtud, kuid ustavate naiste väikest gruppi (Mt 27:55) , nagu ka hukkamise täideviimise meeskonda, kes oma vastumeelsust neile teha antud ülesande suhtes, püüdsid summutada hasartmängude ning odava groki joomisega. Teised evangeeliumid nimetavad nutvaid “Jeruusalemma tütreid” (Lk 23:28) ning vähemalt ühte jüngritest (Jh 19:26).

Ja siis need, kes pildilt puudusid. Enamik jüngritest sattus paanikasse ning põgenes. Maavalitseja palees teadsid Pilaatus ning tema naine ülihästi, mis tegelikult toimus. Tavaline rahvas aga jätkas oma elu nagu ennegi. Ristilöömised olid nii tavalised. Väga paljud linnas ja ka maal ei teadnud sellest üldse midagi, ja kui teadsidki, siis tegid kõik, et seda vältida.

Kui vaatan ringi meie Küreene Siimona järgi nimetatud kirikus, näen mitmeid, kel tuleb kanda  rasket risti, mida nad ise pole valinud. Kas meie oleksime olnud pilkajate killas? Me ei tea seda, kuid täna oleme meie Jeesuse järgijad. Tol ajal, oleksid ehk osad meist segadusse sattunult samuti põgenenud; ning võibolla mõned jäänud nuttes risti lähedale. Ka tänases maailmas reageerivad inimesed erinevalt Jeesuse surmale - mõnikord sümpaatia, teinekord apaatiaga, sageli aga vaenulikkuse, pilkamise ja ükskõiksusega.

 
Issand Jeesus, kui inimesed pilkavad, või lihtsalt ei hooli - aita meil siis osutada neid armastades nii nagu Sina tegid, kui sügav on Isa armastus nende vastu.

Selle kommentaari autor: John Harris