Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Viimne küsimus

Reede, 3. Aprill 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 27:45-56

Jeesus sureb ristil
45Keskpäeval aga tuli pimedus üle kogu maa kuni kella kolmeni pärast lõunat.
46Kella kolme paiku aga kisendas Jeesus valju häälega: „Elii, elii, lemaa sabahtani?” - see tähendab: „Mu Jumal, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid?”
47Aga mõned sealseisjaist laususid seda kuuldes: „See hüüab Eelijat appi!”
48Ja kohe jooksis üks nende seast ja võttis äädikaga immutatud käsna, pistis selle roo otsa ja pakkus talle juua.
49Aga teised rääkisid: „Noh olgu, eks me näe, kas Eelija tuleb teda päästma!”
50Jeesus aga, kisendades taas valju häälega, heitis hinge.
51Ja ennäe, templi vahevaip kärises ülalt alla kaheks ja maa värises ja kaljud murdusid
52ja hauakambrid avanesid ja ärkas üles palju magama uinunud pühade ihusid
53ja need tulid hauakambritest välja ja läksid pärast tema surnuist ülesäratamist pühasse linna ja paljud said seda näha.
54Aga kui väeülem ja need, kes koos temaga Jeesust valvasid, nägid maavärisemist ja seda, mis sündis, lõid nad väga kartma ja ütlesid: „Tõesti, see oli Jumala Poeg!”
55Aga seal oli toimuvat eemalt vaatamas palju naisi, kes olid Jeesusele järgnenud Galileast alates teda teenides,
56nende seas Maarja Magdaleena ja Jaakobuse ja Joosepi ema Maarja ning Sebedeuse poegade ema.

"Sest ma pean tunnistama oma pahategu, ma olen mures oma patu pärast." (Ps 38:19) Isa, Su Poja surm ristil toob nii selgelt esile mu patu. Ma tänan Sind, et see on ühtlasi ka vastuseks mu kitsikusele.

"Kui kohutav on hülgamise põletav valu - Isa pööras ära oma palge" (S. Townend). Kas Isa tõesti hülgas oma Poja? Lapsena pakkus see näiline vasturääkivus mulle palju huvi - kui Jeesus oli Jumal, siis kuidas sai ta iseennast hüljata? Tegelikult, pole see aga pelgalt lihtne lapsik uudishimu, vaid sügav küsimus, mida on küsitud alaliselt peale Jeesuse surma. Me ei suuda ära seletada müsteeriumi - kuidas sai Jeesus olla täielikult inimene ja samaaegselt täielikult Jumal, kuid usus, peame me selle lõpuni vastu võtma - selle paradoksi küsitavaks muutmine, on alati kaasa toonud väärõpetused, mis muudavad Jeesuse kas Jumalast vähemaks või siis mitte päris inimeseks.Kui Jeesus oli tõesti täielikult inimene, siis pole olemas füüsilise valu, emotsionaalse kaotuse või mentaalse ängistuse sügavust, mida Ta ei saanuks tunda. Väites vastupidist, väidame vältimatult, et olles Jumal, oli ta siiski vähem kui inimene. Jeesus tundis ennast täielikult hüljatu ja mahajäätuna - ta viimseteks sõnadeks oli piinav küsimus, mis väljendus ängistunud - kuid mitte meeleheitel - karjes. Mitte uskmatus vaid vastupidi - usk - paneb inimest Jumala poole hüüdma (Ilm 6:10, Hs 11:13).

Jeesus hüüdis ängistuses välja oma küsimuse, mitte ebaisikulisele universumile, vaid "minu Jumalale" (s 46). Jeesus kasutas Taaveti enda sõnu selleks (Ps 22:2), nii et paljud kommentaatorid vähendavad selle hüüde ängi öeldes, et Jeesus viitas ikkagi võidukale toonile, millega see psalm lõppeb. Kuid Matteus ei väida seda millegagi ja ka pealtnägijad kindlasti mõistsid seda kui meeleheitlikku appikarjet. Jeesus oli patuta Jumala Poeg. Kui Jumal ta hülgas, siis võis see olla vaid selle tõttu, et ta "andis oma elu lunaks paljude eest" (Mt 20:28) - meie kõigi eest. Lahutus Jumalast on patu palk (5Mo 31:17, Rm 6:23) ja hind, mida Jeesus oma ristisurmaga maksis.

Vahevaip kärises pooleks ülalt alla, mis tähendas, et Jumal ise tegi seda - Ta esimene ja kõige võimsam kommentaar oma poja surmale. Jeesus suri kogu maailma pattude eest. Süsteem, mis keelas paganatele ligipääsu Jumala juurde, hävitati. Uue lepingu ajastu sai alguse.

Oh Jumal, mõnikord tundub, et Sa oled nii kaugel eemal. Me hüüame Su poole oma pimeduse keskel - tule ja päästa meid võitud Messia Jeesuse, oma Poja tõttu.

Selle kommentaari autor: John Harris