Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Sõna vägi

Neljapäev, 9. Aprill 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 27: 30 - 45

30 Ja kui Iisak oli Jaakobit õnnistanud ja kui Jaakob oli just ära läinud oma isa Iisaki juurest, siis tuli tema vend Eesav küttimast. 31 Ja temagi valmistas maitsva roa ja viis oma isa juurde ning ütles isale: “Tõuse, mu isa, ja söö oma poja jahisaaki, et su hing mind õnnistaks!” 32 Aga tema isa Iisak küsis temalt: “Kes sa oled?” Ja ta vastas: “Mina olen su poeg Eesav, su esmasündinu!” 33 Siis Iisak värises väga suurest ärritusest ja ütles: “Kes oli siis see, kes jahilooma küttis ja mulle tõi? Ja mina sõin kõike, enne kui sa tulid, ning õnnistasin teda! Õnnistatuks ta jääbki!” 34 Kui Eesav kuulis oma isa sõnu, siis ta kisendas väga valjusti ja kibedasti ning ütles oma isale: “Õnnista ka mind, mu isa!” 35 Aga ta vastas: “Su vend tuli kavalusega ja võttis su õnnistuse.” 36 Siis ta ütles: “Eks ole temale nimeks pandud Jaakob? Juba teist korda on ta mind petnud: ta võttis mu esmasünniõiguse, ja vaata, nüüd ta võttis ka mu õnnistuse!” Ja ta küsis: “Kas sul pole hoitud õnnistust eraldi minu jaoks?” 37 Aga Iisak vastas ning ütles Eesavile: “Vaata, ma olen pannud ta sinu isandaks ja olen andnud kõik ta vennad temale sulaseiks, ja ma olen teda varustanud vilja ja veiniga. Mida võiksin siis nüüd teha sinu heaks, mu poeg?” 38 Ja Eesav ütles oma isale: “Ons see sul ainus õnnistus, mu isa? Õnnista ka mind, mu isa!” Ja Eesav tõstis häält ning nuttis. 39 Siis vastas tema isa Iisak ning ütles temale: “Vaata, su eluase on eemal rammusast maast ja ilma taeva kasteta ülalt. 40 Sa elad oma mõõga varal ja pead oma venda orjama. Ometi sünnib, kui end raputad, et rebid tema ikke oma kaelast.” 41 Ja Eesav hakkas Jaakobit vihkama õnnistuse pärast, millega ta isa teda oli õnnistanud; ja Eesav mõtles iseeneses: “Küllap tulevad mu isa leinamise päevad, siis ma tapan oma venna Jaakobi!” 42 Kui Rebekale tehti teatavaks ta vanema poja Eesavi mõtted, siis ta laskis kutsuda oma noorema poja Jaakobi ja ütles temale: “Vaata, sinu vend Eesav trööstib ennast sellega, et ta su tapab. 43 Aga nüüd, mu poeg, kuula mu sõna! Võta kätte ja põgene mu venna Laabani juurde Haaranisse 44 ja jää tema juurde mõneks ajaks, kuni su venna raev on raugenud, 45 kuni su venna viha sinu pärast on möödunud ja ta unustab, mis sa temale oled teinud. Siis ma läkitan sulle järele ja lasen sind sealt ära tuua. Miks peaksin teid mõlemaid kaotama ühel ja samal päeval?” 46 Ja Rebeka ütles Iisakile: “Ma olen elust tüdinud hetitaride pärast. Kui Jaakob võtab naise hetitaride hulgast, selle maa tütreist, niisuguse nagu need, mis elu mul siis on?”

Kuidas reageerid sina halbadele uudistele? Veeda mõni hetk Jumalaga ja palu, et Püha Vaim võiks sind nendes olukordades juhtida.

1935. aastal Austraalias alustati uut tüüpi suhkruroo kasvatamisega, mis sai suureks probleemiks kogu suhkrurooturule. Ei läinud kaua aega selleks, et uut tüüpi suhkruroo hävitav mõju kogu töötstusele ja kohalikule ökosüsteemile ilmsiks saaks. Sellest ajast peale peetakse seda umbrohuks. Hoolimata parimatest kavatsustest, juhtub mõnikord, et meie teod põhjustavad ettenägematuid ja ebameeldivaid tulemusi.

Peale esialgset pettumust ja meeleheidet isa õnnistuse kaotamise pärast, muutub Eesav kättemaksu - ja tapahimuliseks, riskides veretasuga, mille tagajärjel võis hävineda kogu perekonnaliin (s 45). Rebeka tõenäoliselt ei arvestanud, et ta tegudel võivad potensiaalselt sellised tagajärjed olla. Üritades asju kontrolli alla saada, teeb ta Iisakile ettepaneku minna endale naist otsime oma venna perekonna hulgast. Rebeka usub, et suudab olukorraga toime tulla, kuid nii see ei lähe. Salm 45 viitab tema lootusele, et Eesav saab asjast üsna kiiresti üle - kui see juhtuks, siis võiks Rebeka Jaakobi tagasi koju kutsuda.

Kuid nii see siiski ei läinud - möödub 20 aastat, enne kui Jaakob naaseb oma isa perekonna juurde. Rebeka suri, kunagi enam oma lemmikpoega nägemata. Kahtlemata ei osanud ta ka seda ette näha. Jaakob orjas 20 aastat oma petliku onu juures ja elas Eesavi viha hirmus kuni järgmise korrani, mil vennad omavahel kohtusid.

Me peame oma eludes olema pühendunud tegema ettevaatlikult ja hästi läbimõeldud otsuseid, mõistes oma kontrolli piiratust olukordade üle ja ka Jumala kõikvõimsust.

Tarbimiskeskne kultuur asetab iga meie ees seisva otsuse keskmesse meid ennast. On ju iga marketingi-kampaania põhiliseks tuumaks - “mis kasu ma sellest saan?".

Kui Jumalat pole võrrandis, siis keerame asjad lihtsalt sõlme, ükskõik kui üllad me kavatsused ka poleks. 

 

 

Ainult Vaimu täis südametega ja Kristusele fikseeritud silmadega suudame toimida õigesti.

Selle kommentaari autor: Peter Holford