Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Õnnistuse kasv

Reede, 10. Aprill 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 28:1 -9

Jaakob saadetakse Haaranisse
1Siis Iisak kutsus Jaakobi ja õnnistas teda; ja ta keelas teda ning ütles temale: „Ära võta naist kaananlaste tütreist!
2Võta kätte, mine Mesopotaamiasse oma emaisa Betueli kotta ja võta sealt enesele naine oma ema venna Laabani tütreist.
3Kõigeväeline Jumal õnnistagu sind, tehku sind viljakaks ja paljuks, et sinust tuleks hulk rahvaid!
4Ta andku sulle Aabrahami õnnistust, sinule ja su soole koos sinuga, et sa päriksid maa, kus sa võõrana elad, mille Jumal on andnud Aabrahamile!”
5Ja Iisak saatis Jaakobi teele ning see läks Mesopotaamiasse süürlase Betueli poja Laabani juurde, kes oli Jaakobi ja Eesavi ema Rebeka vend.
Eesav võtab enesele veel ühe naise
6Kui Eesav nägi, et Iisak oli õnnistanud Jaakobit ja oli saatnud ta Mesopotaamiasse sealt enesele naist võtma, olles teda õnnistanud ja keelanud, öeldes: „Ära võta naist kaananlaste tütreist!”
7ja et Jaakob oli kuulanud oma isa ja ema ja oli läinud Mesopotaamiasse,
8siis Eesav mõistis, et kaananlaste tütred olid pahad ta isa Iisaki silmis,
9ja Eesav läks Ismaeli juurde ning võttis oma naiste kõrvale enesele naiseks Mahalati, Aabrahami poja Ismaeli tütre, Nebajoti õe.

Millisest õnnistust oled Sina kogenud oma elus ning kuidas on see kasvanud? Täna Jumalat selle eest!

Heebrea kirjast (Hb 11:20) võime lugeda, et Iisak õnnistas oma poegi tulevaste asjade suhtes usu läbi. See tähendab, et usu läbi sai ta ühenduse taevaga, Jumala trooniga ja võttis sealt vastu ilmutussõnumi. Käesolev lõik näitab, mis sündis selle järel. Leiame siit kolm pilti.

1) Eesav vihkas Jaakobit, mõistmata, et oli ise kergemeelselt õnnistusest loobunud. Sarnased tunded on samal põhjusel esile kerkinud läbi aegade. Rebeka arvas, et Eesavi viha lahtub varsti, kuid see kestis 20 aastat – läbimurre tuli alles pärast Jaakobi heitlust Penuelis ( 1Ms 32:25-31).

2) Hakkab ilmnema esmasünniõiguse ja sellega kaasneva õnnistuse mõju. Jaakobi ellu tuleb jumalik juhtimine. Kindlasti on Jumalal plaan ja meie elu tarvis ja kindlasti on see parim, mis võimalik. Kui tähtis meile on mõista seda plaani ja olla sõnakuulelik Jumala tahtele!

3) Jumala plaan hakkas teostuma ka Rebeka ja Iisaki kaudu. Iisakil oli taas edasi ütelda õnnistav sõnum oma esmasündinu õigusega pojale – Jaakobile. Sellegi sõnumi oli ta saanud taevast. See näitab ühtlasi, et Jumala õnnistus kasvab ja süveneb. Enam eri kavanda inimene ise oma elu, seda teeb nüüd Jumal.

4) Kolmas tõsisasi: Eesav, nähes Jaakobi sõnakuulelikkust, võtab sellest õppust ( vt s 6-9). Jumal ei soovinud oma rahva segunemist võõraste rahvastega, seepärast tohtisid nad abielluda ainult oma sugurahva liikmetega. Eesav oli selles eksinud, nüüd tahtis ta olukorda parandada.

 
Jumala õnnistus Jaakobi elus kasvas ja süvenes.

Selle kommentaari autor: Uudo Veevo