Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Trepp taevasse

Laupäev, 11. Aprill 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 28:10-22

Jaakobi unenägu Peetelis
10Jaakob aga lahkus Beer-Sebast ja läks Haarani poole.
11Ta sattus ühte paika ja ööbis seal, sest päike oli loojunud; ta võttis selle paiga kividest ühe, pani enesele peaaluseks ja heitis sinna paika magama.
12Ja ta nägi und, ja vaata, maa peal seisis redel, mille ots ulatus taevasse, ja ennäe, Jumala inglid astusid sedamööda üles ja alla.
13Ja vaata, Issand seisis tema ees ning ütles: „Mina olen Issand, su isa Aabrahami Jumal ja Iisaki Jumal. Maa, mille peal sa magad, ma annan sinule ja su soole.
14Ja sinu sugu saab maapõrmu sarnaseks ja sa levid õhtu ja hommiku, põhja ja lõuna poole, ja sinu ja su soo nimel õnnistavad endid kõik maailma suguvõsad.
15Ja vaata, mina olen sinuga ja hoian sind kõikjal, kuhu sa lähed, ning toon sind taas sellele pinnale, sest ma ei jäta sind maha, kuni olen teinud, mis ma sulle olen öelnud!”
16Siis Jaakob ärkas unest ja ütles: „Issand on tõesti selles paigas, mina aga ei teadnud seda!”
17Ja ta kartis ning ütles: „Küll on see paik kardetav! See pole muud midagi kui Jumala koda ja taeva värav!”
18Ja Jaakob tõusis hommikul vara ning võttis kivi, mille ta oli pannud enesele peaaluseks, ja pani selle sambaks püsti ning valas selle otsa peale õli.
19Ja ta pani sellele paigale nimeks Peetel; enne aga oli selle linna nimi Luus.
20Ja Jaakob andis tõotuse, öeldes: „Kui Jumal on minuga ja hoiab mind teel, mida käin, ja annab mulle leiba süüa ja riided selga,
21ja mina võin rahuga pöörduda oma isakotta, siis on Issand mulle Jumalaks,
22ja see kivi, mille ma panin sambaks, saab Jumala kojaks. Ja kõigest, mis sa mulle annad, ma annan sulle täpselt kümnist.”

Oled sa valmis Jumalaga kohtuma? Kas ootad seda kohtumist? Iial ei või teada mil viisil Jumal kotab sind. Valmista end palves.

Niipalju kui teame, on see Jaakobi esimene, otsene kohtumine Aabrahami ja Iisaki Kõikvõimsa Jumalaga. Tema reaktsioon on täis hirmu, hämmingut ning Jumala ligiolu kogemist: “Küll on see paik kardetav!” (s 17). Kindlasti oli Jaakob kuulnud nii oma isa kui ka vanaisa kõnelemas Jumalast, kellega nad olid teinud lepingu, kuid jutustused jäävad vaid jutustusteks, kuni ei teki isiklikku kokkupuudet elava Jumalaga. Jaakobi jaoks oli see kohtumine elumuutev.

Võibolla oled sina, nagu minagi, olnud õnnistatud usklike vanematega ning kristliku kasvatusega. Täiskasvanuikka jõudes oli mulle kaasa antud kindlad usulised alused, ometi puudus mul tugev isiklik kiindumus oma Kuninga ja Päästja suhtes. Mu esimene sügav kohtumine Jumalaga toimus alles varastes kahekümnendates. Mitme kuu vältel jõudis valusa selgusega minuni teadmine sellest, kui lootusetult patune ma olin, ning kui väga vajasin Jumala armu ja halastust. Ja see muutis mu elu.

Samal kombel oli tänases tekstis kirjeldatud kohtumine Jaakobi jaoks pöördepunktiks. Veelgi kasutab ta Jumala poole palvetades tingimuslikku sõna “kui”, siiski toetub ta järjest tugevamini neile tõotustele, mida Jumal oli otse talle andnud. Nii toimides avaldab Jaakob Jumalale ka oma sügavamaid kahtlusi, kui peab lahkuma tuttavast keskkonnast selleks, et hakata reisima tundmatusse: ta vajab, et Jumal oleks temaga, kaitseks teda, varustaks toidu ning riietega - see on liigutav kirjeldus Jumalast sõltumisest kõiges.

Kohatunnetus oli patriarhide elus väga oluline, ning on juutidele tänini. Neile oli tõotatud maa ning nad igatsesid ehitada sinna Jumalale koja. Uue lepingu kohaselt on iga usklik Jumala Vaimu tempel (1Kr 6:19) ning Jeesus tõotas, et kui me oma kaasusklikega kokku saame, siis võime öelda: ”Jumal on siin, selles paigas” (Mt 18:20, 1Kr 14:25). Kui imeline on see!

 
Palveta täna selle usukogukonna eest, kuhu kuulud; palu, et kui inimesed kohtuvad, siis nad võiksid kogeda Jumalat endi keskel.

Selle kommentaari autor: Peter Holford