Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumal kuuleb ja näeb

Kolmapäev, 15. Aprill 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 30:1- 24

Jaakobi pojad
1Kui Raahel nägi, et ta ei toonud Jaakobile lapsi ilmale, siis Raahel kadestas oma õde ja ütles Jaakobile: „Muretse mulle lapsi, muidu ma suren!”
2Aga Jaakobi viha süttis põlema Raaheli vastu ja ta küsis: „Kas mina olen Jumala asemik, kes sulle ihuvilja keelab?”
3Ja Raahel vastas: „Vaata, seal on mu orjatar Billa. Heida tema juurde, et ta sünnitaks lapsi mu põlvede peale ja minagi saaksin nõnda temalt järglasi!”
4Ja ta andis temale naiseks oma teenija Billa ning Jaakob heitis selle juurde.
5Ja Billa jäi lapseootele ning tõi Jaakobile poja ilmale.
6Siis ütles Raahel: „Jumal tegi mulle õigust. Ta kuulis ka mu häält ja andis mulle poja.” Seepärast ta pani temale nimeks Daan.
7Ja Billa, Raaheli teenija, jäi taas lapseootele ning tõi Jaakobile teise poja ilmale.
8Siis ütles Raahel: „Ma olen oma õega võidelnud Jumala võitlust ja olen võitnud.” Ja ta pani temale nimeks Naftali.
9Kui Lea nägi, et ta oli lakanud sünnitamast, siis ta võttis oma teenija Silpa ja andis selle Jaakobile naiseks.
10Ja Silpa, Lea teenija, tõi Jaakobile poja ilmale
11ning Lea ütles: „Õnneks!” Ja ta pani temale nimeks Gaad.
12Ja Silpa, Lea teenija, tõi Jaakobile teise poja ilmale
13ning Lea ütles: „Ma olen õnnelik. Tõesti, naised kiidavad mind õnnelikuks.” Ja ta pani temale nimeks Aaser.
14Kord läks Ruuben nisulõikuse ajal ja leidis väljalt lemmemarju ja tõi neid oma emale Leale. Ja Raahel ütles Leale: „Anna ka minule oma poja lemmemarju!”
15Aga ta vastas temale: „Kas on veel vähe, et sa võtsid mu mehe? Nüüd tahad sa ka mu poja lemmemarjad ära võtta!” Siis ütles Raahel: „Vastutasuks magagu ta täna öösel sinu juures su poja lemmemarjade eest!”
16Kui Jaakob tuli õhtul väljalt, siis läks Lea temale vastu ja ütles: „Sa pead minu juurde heitma, sest ma olen sind tinginud tasu eest, oma poja lemmemarjade eest!” Ja tema magas sel ööl ta juures.
17Ja Jumal kuulis Lead, ja Lea jäi lapseootele ja tõi Jaakobile viienda poja ilmale.
18Ja Lea ütles: „Jumal tasus mulle, et ma andsin oma teenija oma mehele.” Ja ta pani temale nimeks Issaskar.
19Ja Lea jäi taas lapseootele ja tõi Jaakobile kuuenda poja ilmale.
20Ja Lea ütles: „Jumal valmistas mulle ilusa kingituse. Nüüd mu mees hakkab mind sallima, sest ma olen temale kuus poega ilmale toonud!” Ja ta pani temale nimeks Sebulon.

“Aga minu mõtted ei ole teie mõtted, ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Issand. Sest otsekui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed, ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted.” (Js 55:8-9) Võta aega kuulata, kas Jumal kõnetab sind millegi läbi neis salmides.

Kui armuline ja halastaja on meie Jumal! Keset Jaakobi, Lea ja Raaheli nõrkust ja rumalust, viib Ta täide oma eesmärke, täites Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile antud tõotust ja rajades alust enda valitud pühale rahvale. Kui imeline on see, et maailma päästmise lootus sõltub jumalikust armust ja mitte inimlikust pingutusest. Tänase jutustuse tegelased omistavad Jumalale erinevaid tegusid ning huvisid, kuid mitte kõik sellest ei ole veenev. Vaadakem pigem, mida on tänase loo jutustajal öelda Jumala kohta. (Olgu see lugude kirjapanija siis Mooses või keegi teine jumalakartlik inimene, igal juhul pandi need pühakirja lood kirja Jumala Püha Vaimu juhtimise ning inspiratsiooni ajel). (2Tm 3:16-17; 2Pt 1:20-21).

“Issand nägi” (1Ms 29:31) ja “Jumal kuulis” (1Ms 30:17): selline kirjeldus Jumalast on läbiv terves Piiblis. Võibolla Mooses tuletas meelde enda esimest kohtumist Jumalaga, kus Jumal ütles: “„Ma olen küllalt näinud oma rahva viletsust, kes on Egiptuses, ja ma olen kuulnud nende kisendamist….”(2Ms 3:7). Jumal näeb meie elusid ning kuuleb meie palveid. Piibellikus terminoloogias võime ka öelda “Jumal tuletas meelde” (s 22) - ja see ei ole mingisugune viide Jumala hoolimatusele või unustamisele. Pigem on see tema armastava hoolitsuse ja hoolimise väljendus oma rahva vastu, eriti aga siis kui rahvas alanduses tema poole hüüab.

Viimaks, rohkem kui kord ütleb Piibel, et Jumal “avas tema lapsekoja” tuletades meile meelde Jumala täielikku kõikvõimsust ja suveräänsust elu müsteeriumite ning ka viljakuse küsimustes - see oli suveräänsus, mida Jaakob oli tundma ja tunnustama õppinud ning millele tema naised mõnel korral ka väga õigesti viitasid. Kunstlik viljastamine tundub meile kindlasti palju teaduslikuma meetodina kui nõiajuur, ometi peab enamik arste tunnistama, et viimselt ei saa nad anda mingeid garantiisid. Kas mõte sellest, et meie inimlik kontroll asjade üle on sedavõrd piiratud paneb sind muretsema või lohutab (see, et Jumala suveräänsus ei ole piiratud)?

 
Kas tunned mõnd viljatut abielupaari? Palveta täna nende eest - et nad võiksid saada õnnistatud, ning kasvada oma usalduses Jumala vastu.

Selle kommentaari autor: Peter Holford