Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Sulase õnnistus

Neljapäev, 16. Aprill 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 30:25 - 43

25 Ja kui Raahel oli Joosepi ilmale toonud, siis Jaakob ütles Laabanile: „Lase mind, et saaksin minna koju ja oma kodumaale! 26 Anna mu naised ja lapsed, kelle pärast ma sind olen teeninud, ja ma lähen, sest sa tead ju ise, kuidas ma sind olen teeninud!” 27 Ja Laaban vastas temale: „Kui ma nüüd sinu silmis armu leiaksin! Märgid näitavad mulle, et Issand on mind sinu pärast õnnistanud.” 28 Ja ta ütles: „Nimeta mulle oma palk ja ma annan selle!” 29 Siis ta vastas temale: „Sina tead ise, kuidas ma sind olen teeninud ja mis on saanud su karjast minu juures. 30 Sest pisut oli seda, mis sul oli enne mind. See on aga ohtrasti kasvanud ja Issand on sind õnnistanud minu sammude läbi. Millal ma siis nüüd saan hoolitseda ka oma pere eest?” 31 Siis ta küsis: „Mis ma sulle pean andma?” Ja Jaakob vastas: „Ära anna mulle midagi. Kui sa lubad mulle seda, siis ma karjatan ja hoian veelgi su lambaid ja kitsi: 32 ma käisin täna läbi kõik su lamba- ja kitsekarjad, lahutades kõik tähnilised ja kirjud uted ja kõik mustad uted su tallede seast, samuti kirjud ja tähnilised kitsede hulgast. Need olgu mulle palgaks 33 ja mu õigus kostku minu eest tulevikus, kui sa tuled mu palka vaatama: kõik, kes ei ole tähnilised ja kirjud kitsede hulgas ja mustad tallede seas, loetagu minu poolt varastatuiks!” 34 Ja Laaban vastas: „Hästi, sündigu tõesti su sõna järgi!” 35 Ja ta lahutas selsamal päeval vöödilised ja kirjud sikud ja kõik tähnilised ja kirjud kitsed, kellel oli valget küljes, ja kõik mustad tallede seas, andis need oma poegade hooleks 36 ning jättis kolme päeva tee enese ja Jaakobi vahele; Jaakob aga jäi karjatama Laabani ülejäänud lambaid ja kitsi. 37 Ja Jaakob võttis enesele papli-, mandli- ja plataanipuu tooreid keppe ja kooris neile valged vöödid, paljastades keppide valge puu. 38 Siis ta pani kooritud kepid lammaste ja kitsede ette rennidesse ja veekünadesse, kuhu loomad tulid jooma; ja joomas olles nad paaritusid. 39 Ja kui lambad ja kitsed keppide juures paaritusid, siis nad sünnitasid tallesid: vöödilisi, tähnilisi ja kirjusid. 40 Ja Jaakob eraldas noored jäärad: ta pööras isaloomade pead vöödiliste poole ja kõigi mustade poole Laabani karja hulgas. Nõnda tegi ta enesele eraldi karjad ega pannud neid Laabani lammaste ja kitsede sekka. 41 Ja iga kord, kui tugevamad loomad paaritusid, pani Jaakob kepid künadesse nende silme ette, et nad paarituksid keppide juures. 42 Aga kui loomad olid nõrgemad, siis ta ei pannud. Nõnda said nõrgad Laabanile ja tugevamad Jaakobile. 43 Ja mees kosus väga ja tal oli palju lambaid ja kitsi, teenijaid ja sulaseid, kaameleid ja eesleid.

Milles oled märganud Jumala õnnistust käesoleval nädalal? Too tänus mõned asjad Tema ette.

Jaakobi neliteist aastat kestnud sulasepõli sai otsa. Selle aja jooksul oli talle sündinud 11 poega ja tütar, pere oli rohkearvuline ja vajas hoolitsust. Jaakob oli valmis naasma isakoju, lootes ilmselt et nii pikk aeg on ehk leevendanud tema venna Eesavi meelepaha. Laabani kari oli Jaakobi hoole all kosunud ja kasvanud. Jaakob ja Laaban sõlmisid uue lepingu, et Jaakobil oleks võimalik ka oma pere tarvis vara soetada.

Idamaades on lambad tavaliselt valged ja kitsed mustad. Must või kirju lammas ja valge või kirju kits oli haruldus. Jaakob palus Laabanilt töötasuks just selliseid loomi, ehkki selline palve tundus olevta lausa rumal. Laaban aga nõustus kiiresti, nähes selles taas enesele kasu tõusvat. Siiski näeme, et tema kasuahnus sai paraja palga.

Jaakob püüdis loodusele kaasa aidata. Me ei tea, kas tema tegutsemisest oli mingit abi, kuid teame, et Jumal hoolitses Jaakobi eest ja tegi ime võimalikuks. Laaban püüdis Jaakobit üle kavaldada, saates kõik ebatavalist värvi loomad kaugemale, oma poegade hoole alla. Ent just tavalisetele loomadele sündisid kirjud, st Jaakobile kuuluvad talled, Jaakobi omandus kasvas väga suureks. 

Ka meie elus jäävad imed sageli meiepoolse ratsionaalse tegutsemise varju. Kui oskame märgata Jumala abi seal, kus ise tegutseme, mõistame Teda selle eest kindlasti ka tänada! Ometi armastab Jumal meid isegi siis, kui me Teda ja Tema imesid oma elus veel ei märka ja hinnata ei oska.

 

Pane Jumala ette su ees olevad vajadused ja täna Teda õigel ajal saabuva abi ning õnnistuse eest.

Selle kommentaari autor: Uudo Veevo