Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Õnnistuste pisiasjad

Laupäev, 18. Aprill 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 31:22-44

Laaban ajab Jaakobit taga
22Aga kolmandal päeval anti Laabanile teada, et Jaakob oli põgenenud.
23Tema võttis siis enesega kaasa oma suguvennad ja ajas teda taga seitse päevateekonda ning jõudis Gileadi mäestikus temale järele.
24Kuid Jumal tuli süürlase Laabani juurde öösel unes ja ütles temale: „Hoia, et sa Jaakobile ei ütle head ega halba!”
25Kui Laaban Jaakobile järele jõudis, oli Jaakob mäestikus telgi üles löönud, ja Laabangi suguvendadega lõi telgi üles Gileadi mäestikku.
26Ja Laaban ütles Jaakobile: „Mis sa oled teinud? Sa kasutasid mu teadmatust ja viisid ära mu tütred, nagu oleksid nad olnud mõõga abil vangistatud.
27Miks sa põgenesid salaja ja vargsel viisil ega teatanud mulle, et oleksin saanud sind rõõmsasti ära saata laulude, trummi ja kandlega?
28Sa ei lasknud mind suudelda oma poegi ja tütreid! Sa oled nüüd talitanud mõistmatult.
29Mul oleks meelevald teha teile kurja. Aga teie isa Jumal rääkis minuga eile öösel, öeldes: Hoia, et sa Jaakobile ei ütle head ega halba!
30Nüüd oled sa küll läinud oma teed, sellepärast et sa igatsesid nii väga oma isakoja järele. Aga mispärast sa varastasid mu jumalad?”
31Ja Jaakob vastas ning ütles Laabanile: „Sellepärast et ma kartsin. Sest ma mõtlesin, et sa röövid minult oma tütred.
32See, kelle juurest sa leiad oma jumalad, ärgu jäägu elama! Meie suguvendade ees otsi läbi, mis mul kaasas on, ja võta ära, mis on sinu!” Aga Jaakob ei teadnud, et Raahel oli need varastanud.
33Ja Laaban läks Jaakobi telki ja Lea telki ja mõlema teenija telki, aga ei leidnud midagi; ja Lea telgist välja tulnud, läks ta Raaheli telki.
34Kuid Raahel oli võtnud teeravid ja oli pannud need kaameli sadula tasku ning istus ise nende peal. Ja Laaban kompas läbi kogu telgi, aga ei leidnud midagi.
35Ja Raahel ütles oma isale: „Ärgu süttigu viha mu isanda silmis, et ma ei saa su ees üles tõusta, sest mul on naiste asjad!” Nõnda ta otsis läbi, aga teeraveid ta ei leidnud.
36Siis Jaakob vihastus ja riidles Laabaniga. Ja Jaakob kostis ning ütles Laabanile: „Milles seisneb mu üleastumine? Mis on mu patt, et oled mind nii tulisi jalu taga ajanud?
37Kuna sa oled läbi otsinud kogu mu kraami, siis missuguse oma koja riista oled sa leidnud? Pane siia minu suguvendade ja oma suguvendade ette, et nad võiksid õigust mõista meie mõlema vahel!
38Ma olin sinu juures kakskümmend aastat. Su lambad ja kitsed ei heitnud loodet ja jäärasid su karjast ma ei söönud.
39Murtut ma sulle ei toonud, ma pidin selle hüvitama. Sa nõudsid minult niihästi päeval kui öösel varastatut.
40Päeval piinas mind palavus ja öösel külm, ja uni põgenes mu silmist.
41Nüüd ma olen olnud su kojas kakskümmend aastat. Neliteist aastat ma teenisin sind su kahe tütre pärast ja kuus aastat lammaste ja kitsede pärast, ja sa muutsid mu palka kümme korda.

“Aga mina vaatan Issanda poole, mina ootan oma pääste Jumalat: küll mu Jumal kuuleb mind. “ Palveta nende Miika 7: 7, sõnadega kui valmistud kohtama Jumalaga, meenutades Jumala tõotust anda andeks meie patud ning tagada tõotatud pärand.
Kui palju oli Jaakob tegelikult muutunud nende 20 aasta jooksul? Oleme lugenud tema isiklikust kohtumisest Jumalaga Peetelis, kuidas ta oli õppinud Jumalale ajuti kuuletuma ning julges järgneda Jumala üldist kutset. Eilsest tekstist aga näeme, kuidas ta samas alati ei tea millal toimida ning tänases tekstit näeme, et ta pole ka õppinud kuidas seda teha. Tundub, et väikestes asjades, seal, kus Jumal jättis Jaakobile valiku, toetus Jaakob enda oskustele,kavalusele ja olukordade maniupleerimisvõimele rohkem, kui Jumala hoolitsevale sekkumisele.
See on suur kontrast tema vanaisa Aabrahamiga, kes uskus, et Jumal võib äratada ka surnuid ning jäi seeläbi ustavaks tõotusele, et Iisakist loetakse tema sugu (1Ms 21:12). Kuidas oleks Jaakob läbinud sellise testi? Kas ka siin oleks ta otsinud varuväljapääsu? Millistele trikkidele oleks ta toetunud selleks, et teha seda, mida Jumal käskis, ilma Jumalat usaldamata?Jaakob kuuletus Jumalale, lahkudes "kohe" (s 13), kuid tegi seda salaja ning pettust kasutades. Ta oleks enne lahkumist võinud oma olukorrast Laabanile otse rääkida ( s 38-42), näidates sellega jumalakartlikumat viisi keeruliste inimestega suhtlemisel ning säilitades sel viisil oma naiste,sugulaste ja iseenda silmis suurema austuse. Ja isegi kui tema hirmud oleksid täide läinud (s 31), oleks Jumal võinud sekkuda Jaakobit ja tema peret Haaranis kaitstes, selle asemel, et sekkuda Gileadis. Jaakobi poolt valitud lahkumisviis tingis Jumala sekkumise, kuid jättis ta samas ilma rasketes olukordades Jumalale sõnakuulmisega kaasnevast õnnistusest.

 

Mõtiskle, mida on Jumal kutsunud sind tegema ning palu Temalt tarkust ja julgust teha seda Tema viisil, mitte sinu enda moodi.

Selle kommentaari autor: APÜ