Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jahmunud maadleja

Kolmapäev, 22. Aprill 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 32:25-33

25 Aga Jaakob ise jäi üksinda maha. Siis heitles üks mees temaga, kuni hakkas koitma. 26 Aga kui see nägi, et ta ei saanud võimust tema üle, siis ta lõi tema puusaliigest; ja Jaakobi puusaliiges nihkus paigast, kui ta heitles temaga. 27 Ja mees ütles: “Lase mind lahti, sest juba koidab!” Aga tema vastas: “Ei ma lase sind mitte, kui sa mind ei õnnista!” 28 Siis ta küsis temalt: “Mis su nimi on?” Ja ta vastas: “Jaakob.” 29 Seepeale ütles tema: “Su nimi ärgu olgu enam Jaakob, vaid olgu Iisrael, sest sa oled võidelnud Jumala ja inimestega ja oled võitnud!” 30 Siis küsis Jaakob ja ütles: “Ütle nüüd mulle oma nimi!” Aga ta vastas: “Miks sa mu nime küsid?” Ja ta õnnistas teda seal. 31 Ja Jaakob pani sellele paigale nimeks Penuel, sest ta ütles: “Kuigi ma nägin Jumalat palgest palgesse, pääses siiski mu hing!” 32 Päike tõusis, kui ta puusast longates Penuelist edasi läks. 33 Seepärast Iisraeli lapsed ei söö tänapäevani puusanärvi, mis on puusaliigese küljes, sest ta oli löönud Jaakobi puusaliigest puusanärvi kohal.

"Kummaline seiklus, salpärasse mattunud algusest lõpuni, hingematvalt kaunis... Filosoofid, poeedid, rabid ja jutuvestjad on kõik üritanud heita valgust selle õhtu mõistatuslikele sündmustele." (E. Wiesel, "Messengers of God")

Järsku lugu muutub. Eikusagilt satub Jaakob rünnaku alla. Ta maadleb oma tundmatu vaenlasega terve öö. Selles maadluses saab ta haavata, kuid sellest hoolimata ei luba ta oma ründajal enne minna, kuni too on teda õnnistanud. Kogu ennekuulmatu intsident võetakse kokku salmis 31: "kuigi ma nägin Jumalat palgest palgesse, pääses siiski mu hing!".

Mis siin õieti toimub? Piibellik narratiiv ja süstemaatiline teoloogia ei lähe alati 100% kokku. Kommentaatorite, jutlustajate ja poeetide jaoks on see kullaauk. Kontekst lubab järeldada, et see lugu võib olla Jaakobi palve vastuseks, mille leiame salmides 10-13, samas peatükis. Kuid vastus ei saabu mitte passiivse ootamise läbi, et Jumal kõrvaldaks ohu, milleks Eesav Jaakobile oli. Vaid vastus tuleb hoopis intensiivse lähivõitluse kaudu võhivõõraga. Jaakob küsib õnnistust sellelt salapäraselt vastaselt, nagu ta oli kunagi palunud seda oma elatanud, pimedalt isalt, kuid nüüd on olukord teistsugune. Tol korral sai Jaakob õnnistuse osaliseks pettuse läbi, nüüd avastab ta, et õnnistuse võib saada vaid Jumala käest, läbi julge, isikliku, raske võitluse. 

Õnnistust, mille osaliseks Jaakob viimaks ka sai, sümboliseerib talle antud uus nimi. Antiikmaailmas tähistas nimi palju enamat kui vaid identifitseerimisviisi. See uus nimi sümboliseeris täielikku muutust Jaakobi isiksuses. Petis Jaakob saab igavesti olema tuntud kui Iisrael - keegi, kes on ühendatud Jumalaga läbi lähedase ja küpse osaduse - õnnistuseks talle endale ja ka teistele.

Mil määral oled sina valmis valima kulukat, isiklikku võitlust Jumalaga, et kätte saada Tema õnnistusi? Milliseid haavu on Ta löönud sulle, mis panevad sind Temast pidevalt sõltuma? Milline on sinu uus identiteet alates Jumalaga kohtumisest?

 

Mõtiskle: "Ka ristil on maadlus... on surmani haavatud saamine, ühe rahva ja Jumala identiteet on kaalul - ja lõpuks on määratu õnnistus." (D. Ford "Self and Salvation")

Selle kommentaari autor: Jenny Petersen