Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tasub toimida õigesti

Kolmapäev, 13. Mai 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Õp 10:1-16

Saalomoni tarkus 1 Saalomoni õpetussõnad: Tark poeg rõõmustab isa, aga alp poeg on emale meelehärmiks. 2 Ülekohtuselt saadud varandustest pole kasu, aga õiglus päästab surmast. 3 Issand ei lase nälgida õiget hinge, aga ta tõrjub tagasi õelate himu. 4 Laisk käsi toob vaesuse, aga virgad käed teevad rikkaks. 5 Taibukas poeg kogub suvel, aga poeg, kes lõikusajal magab, teeb häbi. 6 Õige pea peale tulevad õnnistused, aga õelate suus peitub vägivald. 7 Mälestus õigest jääb õnnistuseks, aga õelate nimi kõduneb. 8 Kes on südamelt tark, võtab käsud vastu, aga huultelt meeletu libastub. 9 Kes elab laitmatult, elab julgesti, aga kelle teed on kõverad, selle käsi käib halvasti. 10 Kes pilgutab silmi, põhjustab valu, ja huultelt meeletu libastub. 11 Õiglase suu on eluallikas, aga õelate suus peitub vägivald. 12 Vihkamine õhutab riidu, aga armastus katab kinni kõik üleastumised. 13 Mõistliku huultel leidub tarkust, aga meeletu seljale on vitsa vaja. 14 Targad panevad tallele, mida teavad, aga rumala suu toob hukatuse lähedale. 15 Rikka varandus on tema tugev linn, vaestele on nende vaesus hukatuseks. 16 Õige inimese töötasu on eluks, õela tulu on patuks.

“Argielu on palve tooraine.” (M.Quoist “Prayers of life”)

Me kõik kogeme oma elus aegajalt vaimulikke kõrghetki. Ent enamasti kulgeb argielu oma tavalist, rutiinset rada, ning väga sageli võitleme, et suuta teha seda mis on õige. Nii otsime ka praktilist abi, nõuandeid selle kohta kuidas selle võitlusega toime tulla, või tegelikult rohkem - kuidas jõudsalt õiges suunas edeneda.

Õpetussõnad on kogumik praktilisi tähelepanekuid elust enesest, mis osutavad milline käitumine toob hea tulemuse.  Mõnes mõttes on need otsekui kaasaegse sotsiaalteaduse eelkäijad, süstematiseerides inimkäitumise erinevaid mustreid ning nende tagajärgi “Issanda kartuse” raamistikus. Õigesti ja õiglaselt toimimine, ja kohane kõne toob kasu nii tegijale/rääkijale kui ka teistele; vastupidine toimimine aga toob kaasa hävituse ning vaesuse. Vaata, kui mitmed ütlemised selles lõigus viitavad otseselt teo-tagajärje seosele!

Kõnel on inimese elus mõjuvõimas osa, ning me elame ajas, kus sõnadetegemine lausa vohab. Olgu kirjutatuna või kõnelduna, liiguvad sõnad globaalses ruumis edasi silmapilgu jooksul - TV uudistes, raadios, spinnimises, facebookis, meilides, tekstisõnumites ja blogides - nagu ka igapäevases otsesuhtluses. Nii globaalselt kui ka lokaalselt on just sõnad need, mis kütavad üles vägivalda ja erimeelsusi, külvavad valet ja laimu (11,12), või siis vastupidi saava elustavaks allikaks (s 11). Õiged sõnad voolavad välja “jumalakartusesse juurdunud” südamest (Õp 10:27) . Milline on sinu kogemus selliste sõnadega?

Samas ei lähe kõik alati  nii nagu tahaksime - nii Koguja kui ka Iiob on vastupidised näited selle kindluse osas, et “õelad” ei edene. Ja kõiki hääli tuleb kuulda võtta. Lugedes seda teksti täna - siinpool Kristuse surma ja ülestõusmist, teame, et meile on antud jõud jätkuvalt toimida õiglaselt ning rääkida targalt - sest aegade täissaamisel on õigetel “igavene alus”. (Õp 10:25)

 
Millised ütlused tänasest tekstist julgustavad sind eriliselt, või esitavad sulle väljakutse - kui mõtled Pauluse poolt Timoteosele öeldud sõnadele: “ …saa usklikele eeskujuks kõnes, käitumises, armastuses, usus, puhtuses!” (1Tm 4:12)

Selle kommentaari autor: John Olley