Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ehitades või hävitades?

Laupäev, 16. Mai 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Õp 11:1-17

1 Valed kaalud on Issanda meelest jäledus, aga õigest vihist on tal hea meel. 2 Tuleb uhkus, tuleb ka häbi, aga alandlikel on tarkus. 3 Ausus juhib õiglasi, aga valelikkus hävitab truudusemurdjad. 4 Varandusest pole kasu vihapäeval, aga õiglus päästab surmast. 5 Õiglus tasandab vagale tema tee, aga õel langeb oma õeluse läbi. 6 Õigete õiglus päästab neid, aga truudusemurdjaid vangistab nende oma himu. 7 Kui õel inimene sureb, siis ta lootus hävib, ja rumalate ootus kaob. 8 Õige päästetakse hädast, aga õel satub sinna tema asemel. 9 Suuga hävitab jumalatu oma ligimese, aga õiged pääsevad teadlikkuse läbi. 10 Õigete õnnest hõiskab linn ja õelate hukkumisest tuntakse rõõmu. 11 Õigete õnnistusest kerkib linn, aga õelate suu kisub selle maha. 12 Napiaruline on, kes halvustab oma ligimest, aga arukas mees on vait. 13 Kes käib keelekandjana, reedab saladusi, aga kes on ustava vaimuga, varjab neid. 14 Kus ei ole juhtimist, seal langeb rahvas, aga kus on palju nõuandjaid, seal on abi. 15 Kes asub käendajaks võõrale, selle käsi käib halvasti, aga kes käendamist ei salli, võib olla muretu. 16 Veetlev naine saavutab au ja virgad saavutavad rikkuse. 17 Kes osutab halastust, teeb head iseenesele, aga kalk teeb valu oma ihul

“Ükski inimene pole saar, üksus iseeneses; iga inimene on osake kontinendist, osa tervikust.” (John Donne 1572–1631)

Enamikes õpetussõnades ei ole Jumal esiplaanil, seetõttu tõuseb tänasest lugemisest eriti esile salm 1 ( kus loeme, et “Jumal jälestab”). Aegade jooksul on kristlased erinevaid asju jälestanud - sinna hulka on arvatud nii seksuaalseid toimingud ning religioonist mõjutamata käitumist - Jumal aga jälestab selliseid sotsiaalseid ning majanduslikke praktikaid, mis kahjustavad otseselt kogukonda (5Ms 25:13-16).  Ka Õp 11:20 kasutatud sõna “jäledad” - kõnes ja tegudes, märgivad salakavalaid ning kõveraid tegusid, mille eesmärk on isikliku kasu saamine (Õp 11:3, 6). Sellele vastandina väljendab “õigete” käitumine ausust, ning hoolt teiste inimeste pärast, nii privaatsel kui avalikul tasandil, koduses ja ärikeskkonnas.  

Kaasajal kuuleme sageli mainitavat erinevaid lobigruppe. Kas neid saab usaldada? Kas nad tegelikult ka ajavad “rahva asja” või on nende sõnad kavalalt seatud selleks, et isiklikul tasandil saada võimu ja kasu? Või äkki on meedia see, mis “keerab” sõnumeid teiseks selleks, et saada suuremat auditooriumit? Ja kuidas on lood äritegelastega: kas nemad on tuntud oma aususe  ning läbipaistva tegevusega, või vastupidi?

Õelate enesekesksusele vastu on tänases tekstis tõestetud õigete heldus, kelle rõõm on teha Jumalale heameelt. Loeme, et nemad suhtuvad laiema kogukonna liikmeks olemisse täie tõsidusega (s 16) - nad teavad et õige ja veatu tähendab olla valmis olukordi õigeks seadma seal kus seda on vaja, kuid mitte naiivselt lähenedes (s 15). Nende kõne ning teod toovad kasu tervele kogukonnale. ( 10,11).

Tänane tekst peaks julgustama inimesi ärivaldkonnas, poliitikas ning meedias - kui nende eesmärgiks on toimida õigesti ja mitte  taga ajada isiklikku jõukust ja turvalisust. Veelgi enam, olles globaalselt teadlikumad, on meie ülesandeks laiendada Õpetussõnade nägemust - mõtlemaks laiemalt kui vaid rahvuslik kasu ja julgeoleku tasandil - sinnaaani,  kust tuleb kasu maailmale tervikuna. Sellised teod on kooskõlas meie Issanda “amuteoga” (2Kr 8:9), kes sai vaeseks, selleks et meie saaksime rikkaks.

 
Milliseid kiusatusi asju isiklikuks kasuks “pöörata”, oled hiljuti kogenud? Kuidas võiksid selle asemel olla “õige” selliselt, et sinu teod tugevdaksid kogukonda?

Selle kommentaari autor: John Olley