Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Sõltuv usk

Esmaspäev, 18. Mai 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 8:1-13

Jeesus teeb puhtaks pidalitõbise
1Kui siis Jeesus tuli mäelt alla, järgnesid talle suured rahvahulgad.
2Ja vaata, tema juurde astus pidalitõbine, kummardas teda ja ütles: „Issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha!”
3Ja Jeesus sirutas käe välja, puudutas teda ja ütles: „Ma tahan, saa puhtaks!” Ja ta sai otsekohe oma pidalitõvest puhtaks.
4Ja Jeesus ütles talle: „Vaata, et sa sellest kellelegi ei räägi, vaid mine näita ennast preestrile ja ohverda and, mis Mooses on käskinud, neile tunnistuseks!”
Jeesus tervendab Kapernaumas
5Aga kui Jeesus tuli Kapernauma, astus tema juurde väeülem ja palus teda:
6„Issand, minu teener lamab kodus halvatuna maas hirmsas piinas!”
7Jeesus ütles talle: „Kas ma tulen ja teen ta terveks?”
8Ent väeülem vastas: „Ei, Issand, ma ei ole seda väärt, et sina mu katuse alla tuleksid. Ütle ainult üks sõna ja mu teener paraneb!
9Minagi olen ju inimene meelevalla all, aga minu käsu all on sõdureid ja kui ma ütlen ühele: „Mine ära!”, siis ta läheb, ja teisele: „Tule siia!”, siis ta tuleb, ja oma teenijale: „Tee seda!”, siis ta teeb.”
10Aga seda kuuldes Jeesus imestas ja ütles neile, kes temaga kaasas käisid: „Tõesti, ma ütlen teile, nii suurt usku ei ole ma leidnud Iisraelis ühelgi!
11Ma ütlen aga teile, et paljud tulevad idast ja läänest ning istuvad lauda Aabrahami ja Iisaki ja Jaakobiga taevariigis,
12Kuningriigi lapsed aga tõugatakse välja kaugele pimedusse, kus on ulgumine ja hammaste kiristamine.”
13Ja Jeesus ütles väeülemale: „Mine! Nagu sa oled uskunud, nõnda sündigu sulle!” Ja tema teener paranes selsamal tunnil.

Palugem selles sõltumatust rõhutavas kultuuris enestele Jumala Sõnale alistuvat südant ning meelt.

Ühel tuntud fotol printsess Dianast, puudutab ta AIDS’i haigestunut. See oli sõnum tema aktsepteerimisest sellesse kogukonda, mille liikmed ei kannatanud mitte ainult füüsilise haiguse vaid ka sotsiaalse isoleerituse käes.

Esimese sajandi juudi jaoks ei oleks võinud olla veel äärmuslikumat tegu, kui Matteuse poolt öeldu: Ja Jeesus sirutas käe välja ja puudutas teda (s 3). Teame tänaseks piisavalt nahahaigustest ja nende mõjust, eriti aga pidalitõvest, et mõista - mees, kes Jeesust sel päeval kohtas oli sotsiaalne heidik, keda kõik inimesed iga hinna eest vältisid. Ja ikkagi alustab Matteus Jeesuse imetegude kirjeldamist rõhutades tema meelevalda kohtumisel selle “mitte-kellegagi”.

Selle mis pidalitõbisel oli vajaka ühiskondlikus aktsepteerimises, tegi ta kuhjaga tasa oma eeskujuliku usuga. Ilma kahtluseta uskus ta, et Jeesus võib teda aidata (s 2); ning tema suhtumine andis märku sõltumisest ja alandlikkusest; ta ligines “Issandale” aupaklikult.

Teisel kohtumisel mida Matteus kirjeldab oli silmatorkavaid sarnasusi esimese looga. Kuigi väepealik oli mõjuvõimas mees, harjunud kasutama oma autoriteeti, demonstreerib ka tema tõelist sõltuvat usku. Ta tunnistab oma väärtusetust (s 8) ning samas on täiesti kindel Jeesuse tervendavas meelevallas. Hämmastunult tunnustab Jeesus sellist usku (s 9).

Mõlemad kohtumised on iseenesest ühele religioossele juudile tõeliseks šokiks. See millise kergusega suudab Jeesus samastuda pidalitõbisega on šokeeriv juba iseenesest. Kuid Jeesuse kommentaarid ümberolijatele on veelgi pöörasemad ( s 10,11). Et jumalariiki pääsemine ei sõltu rahvuslikust päritolust ning privileegidest, isegi mitte usuliste kohustuste täitmisest ning tseremooniatel osalemisest. Et jumalariik kuulub sellistele, kes alistuvad Jeesusele siiras usus, täielikus sõltumises ning totaalses alandlikkuses - ükskõik, on nad siis sotsiaalsed heidikud või paganad.

 
Mis on meie elus see mis muudab meid sõltumatuks ning kuidas võiksime olla kindlad, et kõige selle juures ikkagi usaldame Jeesust tõeliselt, tunnistades oma täielikku sõtlumist temast kõiges alandlikkuses?

Selle kommentaari autor: Jonathan Lamb