Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Teeniv kuningas

Kolmapäev, 20. Mai 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 8:14-22

Jeesus tervendab Kapernaumas
14Ja Jeesus, tulnud Peetruse majja, nägi tema ämma lamavat palavikus.
15Ja Jeesus puudutas ta kätt, ning palavik lahkus temast. Ja ämm tõusis üles ning teenis teda.
16Aga õhtu jõudes toodi Jeesuse juurde palju kurjadest vaimudest vaevatuid, ja ta ajas neist vaimud välja sõnaga ning tervendas kõik haiged,
17et läheks täide, mida on räägitud prohvet Jesaja kaudu: „Ta on võtnud ära meie haigused ja kandnud meie tõved.”
Jeesus seab jüngriks saada soovijad valiku ette
18Aga kui Jeesus nägi rahvahulka enese ümber, käskis ta minna vastaskaldale.
19Ja üks kirjatundja ütles tema juurde astudes: „Õpetaja, ma tahan sulle järgneda, kuhu sa ka iganes läheksid!”
20Ja Jeesus vastas talle: „Rebastel on urud ja taeva lindudel pesad, aga Inimese Pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna.”
21Üks teine tema jüngritest ütles talle: „Issand, luba mul enne minna matma oma isa!”
22Aga Jeesus vastas talle: „Järgne mulle ja lase surnuil oma surnud matta!”

“Issand Jeesus, aita mul inimesi kutsuda sinu kuningriiki!”

Nakatusin lapsena lastehalvatusse ja kohtasin sageli kristlasi, kes kinnitasid et võin saada terveks. Nad tsiteerisid mulle Jesaja 53:5 : “ Tema vermete läbi on teile tervis tulnud”. See on sama tekst, mida tsiteerib s 16-17 ka Matteus kirjeldades Jeesuse erilist teenimistööd. Mida aga peaksime mõtlema sellest salmist meie tänases ühiskonnas, olles silmitsi omaenese haiguste ning kurjusega siin?

Kõigepealt tahab Matteus kindlalt rõhutada Jeesuse meelevalda kuradi ja tema väe üle. Milline iganes ka ei oleks haigus või deemonlik rõhumine, Jeesuse puudutusest või sõnast piisab selle tervendamisesks.

Teiseks, tsiteerides Jesajat, kinnitab Matteus tõde Jeesuse identiteedi kohta. Ta on tõesti see Sulane, kelle teenimisülesandeks on päästmine ja inimeste tervendamine just nii nagu kaua aega tagasi kuulutasid prohvetid.

Aga kolmandaks pikib Matteus nende lugude vahele viiteid ka selle kohta milline on Jeesuse jüngriks olemise/hakkamise hind. Jeesuse järgimine ei tee meid kannatustele immuunseiks. Kaugel sellest et tõotada rikkust ja tervist, hoiatab Jeesus hoopis et tema jüngrid peavad arvestama nii raskuste kui kodutuse kogemisega (s 20).

Kuidas aga jääb siis Jeesuse tervendava väega? Me kõik igatseme tänapäeval kinnitust Jumala tervendavast väest. Ja me peamegi ootama jumalariigi esmavilju. Aga ometi on siin ka “mitte veel” tegur. Jumala kuningriigi ja selles elamise täielik kogemine on meil alles ees. Piibellik õpetus esmaviljadest on tõene ja realistlik - me ootame ning ka oleme tunnistajaiks Jumala sekkumisele, samas aga usaldame ka tema tarkust ning suveräänsust. NIi ei saa me oodata veel praegu, et kõik olukorrad leiaksid lahenduse. Aga kuni me pole jõudnud taevasse, oleme kutstutud teenima Kristust nii nagu tema jüngrid, kes muretsesid enam sellepärast et nad ikka järgiksid teda õigesti, kui oma isikliku heaolu pärast.

Jumala tarkuse ning suveräänsuse usaldamine ei ole alati kerge:palu, et Ta kingiks su ellu rohkelt oma armu, eriti aga neile, keda tead kannatustega võitlevat.

 
Jumala tarkuse ning suveräänsuse usaldamine ei ole alati kerge:palu, et Ta kingiks su ellu rohkelt oma armu, eriti aga neile, keda tead kannatustega võitlevat.

Selle kommentaari autor: Jonathan Lamb