Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Päästetud põrgu lõugade vahelt

Reede, 22. Mai 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 8:28-34

Jeesus ajab välja kurjad vaimud
28Ja kui Jeesus jõudis vastaskaldale gadaralaste maale, juhtus talle vastu kaks hauakambreist tulnud kurjast vaimust vaevatut, kes olid hirmsad ja väga ohtlikud, nii et keegi ei saanud käia seda teed.
29Ja vaata, need karjusid: „Mis on meil sinuga asja, sa Jumala Poeg? Kas sa oled tulnud meid enneaegu piinama?”
30Aga tükk maad neist eemal oli suur seakari söömas.
31Kurjad vaimud palusid siis teda: „Kui sa meid välja ajad, siis läkita meid seakarja sisse!”
32Ja ta ütles neile: „Minge!” Siis need tulid välja ja läksid sigade sisse. Ja vaata, kogu kari sööstis järsakult järve ja uppus.
33Karjased aga põgenesid ja läksid linna ja kuulutasid kõike ning kurjast vaimust vaevatute lugu.
34Ja vaata, kogu linn tuli välja Jeesusele vastu. Ja teda nähes nad palusid, et ta lahkuks nende paikkonnast.

Meenuta Jumala suuri tegusid oma elus ning täna teda selle eest.

Maailmas on vähe kohti kus kristlastel puudub kogemus üleloomulikest kurjadest jõududest. Isegi sekulariseerunud Läänes võib märgata hoiakute muutust: kasvavat teadlikkust vaimsest maailmast ning üldise küünilisuse vähenemist suhtumises üleloomulikku. Lugu deemonitest vaevatud meestest on leidnud mitmesugust vastukaja- on neid, kes kahtlevad üldse deemonite olemasolu võimalikkuses ja ka neid, kes pahandavad sigade halva kohtlemise tõttu!

Matteuse hoolikalt koostatud jutustus annab meile järjest avarduva sissevaate Jeesuse meelevalla kohta. On tähelepanuväärne, et just nood deemonitest vaevatud mehed tunnistavad teda Jumala Pojana ning tunnustavad tema meelevalda kohut mõista ( s 29). Mujalt Piiblist teame, et kuri tunneb alati ära meelevalla, isegi kui ta sellele vastu seisab (Mt 4:3,6 Jk 2;19). Hukatus mida deemonid teadsid neid ootavat, oli viimase kohtumõistmise karistus (Ilm 14.10, 20:10) ning Jeesuse kohaletulek põhjustas neis reaktsiooni, et see kohtumõistmine on saabunud enneaegselt. Nende aeg ei olnud veel käes.

Jeesuse vastuseis kurjadele jõududele seisnes jumalariigi saabumise kuulutamises, mille võimas kuulutaja ja esindaja ta oli. Kohtumõistmise aeg kõige kurja üle ning hävitatu taastamise aeg oli algamas.

Meie jaoks on selles loos mitu olulist tõde. Kõigepealt peaksime tõeliselt rõõmustama Jeesuse meelevalla pärast kõikide kurjade jõudude üle. Seda tõde peaksime ka tänapäeval innukalt tunnustama. Teiseks - sellist autoritatiivset Päästjat ei tervitata igal pool rõõmuga (s 34). Tema ligiolu ja tegutsemine pani nood jõud ebamugavasse olukorda ja teeb seda ka tänapäeval. Kolmandaks - vaatamata loomade õigustele ning majanduslikule heaolule, on selge et kõige suurema väärtusega on inimene ise, selles loos need kaks hävitatud eluga meest.

 
“Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid äta kurjast. Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au.”

Selle kommentaari autor: Jonathan Lamb