Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tegelikud vajadused, tegelikud vastused

Pühapäev, 21. Juuni 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ps 107:1-22

Lunastatute tänu
1Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti!
2Nõnda öelgu Issanda lunastatud, keda tema on lunastanud kitsikusest
3ja on kogunud võõrailt mailt, hommiku poolt ja õhtu poolt, põhja poolt ja lõuna poolt.
4Nad ekslesid kõrbes, tühjal maal, ega leidnud teed linna, kuhu asuda.
5Neil oli nälg ja janu, nende hing nõrkes nende sees.
6Aga oma ahastuses nad kisendasid Issanda poole ja tema kiskus nad välja nende kitsikustest
7ning saatis nad minema õiget teed, et nad jõuaksid linna, kuhu asuda.
8Tänagu nad Issandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele,
9et ta kosutas janunevat hinge ja täitis nälgiva hinge heaga.
10Nad istusid pimeduses ja surmavarjus, olid vangis viletsuses ja raudus,
11sest nad olid tõrkunud vastu Jumala sõnadele ja olid põlanud Kõigekõrgema nõuannet.
12Siis ta alandas nende südant vaevadega; nad komistasid, ja ei olnud aitajat.
13Aga oma ahastuses nad kisendasid Issanda poole ja tema päästis nad nende kitsikustest.
14Ta viis nad välja pimedusest ja surmavarjust ning rebis katki nende köidikud.
15Tänagu nad Issandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele!
16Sest tema on katki murdnud vaskuksed ja puruks raiunud raudriivid.
17Nad olid meeletud oma üleastumise tee tõttu ja nad said näha vaeva oma pahategude pärast.
18Iga toit oli neile jäle ja nad olid juba surmaväravate lähedal.
19Aga oma ahastuses nad kisendasid Issanda poole ja tema päästis nad nende kitsikustest.
20Ta läkitas neile oma sõna ja tervendas nad ning päästis nad haua veerelt.

Teame, et kõik asjad tulevad kasuks neile, kes Jumalat armastavad (Rm 8:28). Mõtiskle selle üle, mida "kõik" tähendab.

Hoolimata pikkusest on see psalm kergesti jagatav viieks lühikeseks osaks, millest neli lõpevad üleskutsega anda tänu Issandale lakkamatu armastuse ja imeliste tegude eest (s 8,15,21,31). Ka esimene ja viimane salm rõhutavad Jumala armastuse suurust.

Neli osa räägivad erinevatest inimlikest probleemidest - esiteks võõrandumisest ja igatsusest kogukonna järele, teiseks orjusest ja orjatööst, kolmandaks kehalisest haigusest ja viletsusest, neljandaks tormist merel, mis tähistab loodusest tulenevat ohtu. Täpsemalt, iga osa räägib, kuidas Issand näitab oma armastust, pakkudes neile, kes pöörduvad ta poole, rahusadamat, tervenemist, vabanemist ja kojujõudmise tunnet.

Igal juhul on Jumala pääste praktiline ja konkreetne: Jumal vastab tegelikele vajadustele tegelike vastustega. Mõned neist õnnetustest on kannataja enda süü (s 11,17), teised tunduvad olevat Jumala töö (s 25), ülejäänud aga ei allu lihtsatele seletustele. Viimane osa väidab taas, et mõned hädad on otseselt põhjustanud Jumal. Nälg ja põud on näiteks Jumala vastus inimeste kurjusele (s 33-34).

Aga vastupidist ei järeldu: viljakus ja heaolu pole tasu inimeste ustavuse eest, vaid lihtsalt peegeldavad Jumala heldust, kes annab meile, mida vajame. Samuti pole nende salmide järgi truud vabastatud kannatustest: isegi need, keda Issand on õnnistanud, võivad hiljem sattuda probleemidesse. Tõotatud on vaid, et Jumal päästab neid veel kord (s 39-41).

Seega on psalmist veendunud, et vaatamata suurtele kannatustele ja valusatele tagasilöökidele on kõigel Jumala silmis mingi eesmärk, mis sellest, et lohutus tuleb tavaliselt pärast kannatust, mitte selle asemel.

Kui imetled psalmisti mõtteavaldusi, meenuta samas praktilisi lahendusi, mis Jumal on andnud sulle varem, ja ammuta sellest jõudu olevikus edasiliikumisesks.

Selle kommentaari autor: Dennis Lennon