Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ehitud ja pühitud kojad..

Esmaspäev, 7. September 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 12:43-50

Jeesus keeldub tegemast erilist tunnustähte
43Kui rüve vaim on inimesest välja läinud, käib ta põuaseid paiku pidi hingamist otsides ega leia seda.
44Siis ta ütleb: „Ma pöördun tagasi oma majja, kust ma välja tulin.” Ja tulles leiab ta selle tühja olevat ning puhtaks pühitud ja ehitud.
45Siis ta läheb ja võtab enesega kaasa teist seitse vaimu, kes on kurjemad temast endast, ja nad tulevad ning asuvad sinna elama, ja selle inimese viimne lugu läheb pahemaks kui esimene. Nõnda sünnib ka sellele kurjale sugupõlvele!”
Tõeline sugulus
46Kui Jeesus alles rääkis rahvahulkadele, vaata, siis seisid tema ema ja vennad väljas, otsides võimalust temaga rääkida.
47[Aga keegi ütles talle: „Vaata, su ema ja su vennad seisavad väljas ja tahavad sinuga rääkida!”]
48Tema aga kostis teate toojale: „Kes on mu ema ja kes on mu vennad?”
49Ja sirutades käed jüngrite poole ütles ta: „Ennäe, mu ema ja mu vennad!
50Sest kes iganes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas, see on mu vend ja õde ja ema.”

Küsi Jumalalt, kas peaksid mingi asja oma elust kõrvaldama, et su “koda” võiks olla täiesti ehitud ja pühitud?

Loetud piibliteksti taustal on mitu suuremat teemat (eelnevalt kahe mehe tervendamine, variseride tunnustähe nõudmine jne), mis kõik kõlavad kaasa neis salmides. Võis olla, et et nood mehed seisid endiselt rahva keskel ka sel ajal, kui variserid Jeesust süüdistasid kuradiga lepingus olemises ja tema abiga imetegude tegemises. Nende süüdistuse taga oli tegelikult uskmatus ja soov tõestada, et Jeesus ei saa kuidagi olla Jumalast läkitatud Messias juutidele. Paradoksaalne on, et süüdistades Jeesust koostöös kurjade vaimudega, nõuavad variserid samas, et Jeesus tõestaks imetegudega, et ta on Messias - nagu inimesest kurjade vaimude väljaajamine ise poleks piisav tunnustäht.

Sellisel taustal räägib Jeesus (mõne kommentaatori arvates humoorika), teiste meelest aga tõsiselt hoiatava loo või tähendamissõna deemonist, kes on inimesest välja aetud. Esmapilgul tekib mõte, et eksortsism on asi mille peaks pigem tegemata jätma, kui tagajärjed võivad olla nii hullud. Ent tervendatud meeste näitel oleme just näinud, kui suurt meelevalda ja millist hävitust võivad kurjad vaimud inimeses teha.  Ja  teame hästi, et samasugused sidumised on olemas ka  tänapäeval ja meie inimeste keskel. 

Kõigepealt tahavad kurjad vaimud inimest enda “koduks”, sest nende eesmärk on teha kurja, külvata hävingut ja surma inimeste sees, eludes ning inimeste kaudu ja neid ära kasutades. Just sellepärast ei tohiks nimetatud teemat kergekäeliselt ignoreerida või teha nägu, et tegelikult ei ole deemoneid olemas. 

Siis saame teada, et oma “pesast” välja aetuna on kuri vaim otsekui süte peal ega  saa rahu vaid ta käib ringi ja otsib endale kohta, ta vajab keha. Ja viimaks pöördub ta tagasi. Inimesel, kellega see sünnib tekib siis tunne, nagu kõik oleks korraga jälle vanaviisi. Oli suur vabanemise rõõm, aga korraga on see kadunud. Tegu on deemoni katsega sisse tulla, valetamise ja petmisekatsega. Ja sellel hetkel on inimesele olemas kogu meelevald Jeesuse nimel uks kinni panna ja  “külaline” ära saata. Paljud aga langevad pettuse ohvriks ning nõustuvad valega mõeldes, et jah, ju vist siis ma siiski ei saanud vabaks. 

Kurjusele meeldib eriliselt proovida rüvetada ja saastada kõike, mis on puhas ja püha  ja leides tühja “koja”, tuleb kuri vaim tagasi palju suurema seltskonnaga ning võtab selle “koja” jälle endale. Otsustavaks saab see, et puhastatud koda oli tühi - uut elanikku ei olnud sisse tulnud. Aga miks? Kelle jaoks see koda siis ehiti ja pühiti? Millise eesmärgiga? 

2Peetruse kirja 2.peatükis, kirjeldab apostel Peetrus täpsemalt mis võib sellisel puhul juhtuda. Tema sõnul võib tegu olla inimestega, kes on oma koja ehtinud iseenese jaoks - elavad “lihaliku loomuse järgi ning põlgavad Issanda valitsust”, (2Pt 2:10, 2Pt 2:20)  ning seetõttu jäävad alla oma lihale ja vajuvad endise orjuse sisse tagasi veel hullemini.

Kui sellesse ehitud kotta ei kutsuta elama Püha Vaimu ja talle ruumi ei tehta, tema valitsust tunnustades - läheb viimane lugu hullemaks kui esimene. Siin on hoiatus kõikidele usklikele igaks päevaks: saage täis Vaimu, siis te ei tee liha tegusid! (Gl 5:16-17; Ef 5:18) Meie otsustame ja valime ja peame kindlalt teadma, kes elab meie “kojas” ja me saame uskuda, et Tema on suurem, ja vägevam kui kestahes muu (1Jh 4:4).

 
Täna Jumalat Püha Vaimu anni eest, paludes, et Tema võiks tulla ja täita sind praegu, varustades kõigega tänaseks päevaks.

Selle kommentaari autor: APÜ