Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Maad ettevalmistades

Kolmapäev, 9. September 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 13:10-23

Tähendamissõna külvajast
10Jüngrid astusid Jeesuse juurde ning küsisid temalt: „Miks sa räägid neile tähendamissõnadega?”
11Ja Jeesus kostis: „Teile on antud mõista taevariigi saladusi, neile aga ei ole,
12sest kellel on, sellele antakse, ja tal on rohkem kui küllalt, aga kellel ei ole, sellelt võetakse ära seegi, mis tal on.
13Ma räägin neile tähendamissõnadega sellepärast, et nad vaadates ei näe ja kuuldes ei kuule ega mõista.
14Ja nende kohta läheb täide Jesaja ennustus, mis ütleb: „Kuuldes te kuulete ega mõista, vaadates vaatate ega näe.
15Sest selle rahva süda on kalestunud ja nad kuulevad kõrvadega raskesti ja sulevad oma silmad, et nad silmadega ei näeks ja kõrvadega ei kuuleks, et nad südamega ei mõistaks ega pöörduks, et ma võiksin neid parandada.”
16Õndsad on aga teie silmad, et need näevad, ja teie kõrvad, et need kuulevad.
17Sest tõesti, ma ütlen teile, palju prohveteid ja õigeid on ihaldanud näha, mida teie näete, ega ole näinud, ja kuulda, mida teie kuulete, ega ole kuulnud.
18Kuulge nüüd külvaja tähendamissõna tähendust.
19Igaühe juurde, kes sõna Kuningriigist kuuleb, ent ei mõista, tuleb kuri ning riisub külvatu ta südamest. See on tee äärde külvatu.
20Mis kivisele maale külvati, on see, kes sõna kuuleb ja selle kohe rõõmuga vastu võtab,
21aga tal enesel pole juurt, vaid ta on heitlik - kui teda sõna pärast hakatakse rõhuma või taga kiusama, laseb ta end kohe eksitada.
22Ohakate sekka külvatu on see, kes sõna küll kuuleb, ent selle ajastu muretsemised ja rikkuse petlik ahvatlus lämmatavad sõna ning see jääb viljatuks.
23Heasse mulda külvatu on aga see, kes sõna kuuleb ja mõistab ning siis ka vilja kannab: mõni saja-, mõni kuuekümne-, mõni aga kolmekümnekordselt.”

Mis on piiblilugemise ajal sinu jaoks enamasti kõige suurem segaja? Võta see täna ja anna ära (sümboolselt) Jeesuse kätte.

Palju tinti on kommentaatorite poolt kulutatud selleks, et selgusele jõuda, miks salmid 10-17 on asetatud külvaja tähendamissõna (1-9) ja selle selgituse (18-23) vahele. Otsides vastust, tuleb veelkord tähele panna nende salmide asukohta.

Kõigepealt loeme tähendamissõna, mis on adresseeritud rahvahulkadele, siis aga tõlgendust, mis on adresseeritud spetsiifiliselt ainult jüngritele. Jeesus ütleb, et on kahte liiki inimesi: need kellele tähendamissõna selgitatakse ja teised, väljapool, kelle jaoks kõik on tähendamissõnades. Tähendamissõnadel on õpetuslik funktsioon Jeesuse järgijatele, kuid kohutmõistev funktsioon väljapool olijaile, kes saavadki ainult tähendamissõna. Sel viisil tähendamissõnad üheaegselt nii ilmutavad kui ka peidavad; nad toovad õnnistuse ja ka kohtumõistmise.

Tänase tähendamissõna kaudu kuulutab Jeesus väga selgelt head sõnumit ning tegelikku võimalust sellele vastata. Kohtumõistmine ei ole vältimatu, vaid on kohane tasu neile, kes on keeldunud uskumast. Sellepärast on ka Jeesuse selgitus (s 18-23) ühtlasi väljakutse vastata külvajale ja tema seemnele. Tähendamissõna on peegel - mis näitab inimestele, kus nad on ning esitab neile väljakutse muutuda kui vaja.

Millised kuulajad oleme meie? Tähendamissõna räägib kolmest strateegiast, mida saatan kasutab selleks, et tühjaks teha seda, mida Jumal on meile rääkinud. Ta võib teha seda otsekohe (s 19), pühkides ära selle, mis just külavati, kasvõi näiteks seeläbi, et teeb raskeks pöörata tähelepanu Jumala Sõnale, või paneb meid tundma end kuidagi halvasti, või muutes kuuldu küsitavaks. Siis - isegi kui oleme kuuldud sõna rõõmuga vastu võtnud, proovib saatan muuta meid viljatuks, tuues meie ellu raskusi nii, et arvame, et kõik see mida Jumala Sõna ütles, on üks suur vale ning ei vääri vaeva, et seda uurida ega uskuda (s 20, 21). Kolmas strateegia paneb meid uskuma, et Jumala Sõnast kinni hoidmiseks, selle juurde jäämiseks, peame ära andma midagi veel paremat (s 22).

 

Mõtle oma hinge “põllumaa” peale uurides, kus see vajaks “pehmendaist”, enam toitu või umbrohu väljakiskumist.

Selle kommentaari autor: Paul Woodbridge