Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ära puutu!

Neljapäev, 10. September 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 13:24-30; 36-43

24 Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna: „Taevariik on inimese sarnane, kes külvas oma põllule head seemet. 25 Aga inimeste magades tuli ta vaenlane ja külvas raiheina nisu sekka ning läks minema. 26 Kui nüüd oras tärkas ja looma hakkas, tuli ka raihein nähtavale. 27 Peremehe sulased astusid ta juurde ja ütlesid talle: „Isand, eks sa külvanud head seemet oma põllule, kust nüüd tuleb sinna raihein?” 28 Tema lausus neile: „See on vihamehe töö.” Siis küsisid sulased temalt: „Kas sa tahad, et me läheme ning selle kokku korjame?” 29 Ei, vastas tema, sest muidu te kisuksite raiheina korjates üles ka nisu. 30 Laske mõlemaid ühtmoodi kasvada lõikuseni ja lõikuse ajal ma ütlen lõikajaile: „Koguge esmalt raihein ja siduge kimpu põletamiseks, nisu aga pange kokku mu aita!”” 36 Siis laskis Jeesus rahvahulgad ära minna ja tuli koju. Ja ta jüngrid astusid ta juurde ning ütlesid: „Seleta meile tähendamissõna raiheinast!” 37 Ja tema kostis: „Hea seemne külvaja on Inimese Poeg. 38 Põld on maailm, hea seeme Kuningriigi pojad, raiheinad aga kurja pojad. 39 Ent vihamees, kes neid külvab, on kurat. Lõikus on ajastu lõpp, lõikajad on inglid. 40 Nii nagu nüüd raiheinad korjatakse ja tulega ära põletatakse, nõnda on ka selle ajastu lõpul. 41 Inimese Poeg läkitab oma inglid ja need korjavad tema Kuningriigist kõik pahanduse- ja ülekohtutegijad 42 ja viskavad nad tuleahju: seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. 43 Siis säravad õiged nagu päike oma Isa Kuningriigis. Kel kõrvad on, kuulgu!

Mõtle neile oma lähikonnast, kes veel ei pruugi olla “tõeliselt kristlased”. Kui lihtne oleks sul näidata neile milline on Jumala arm?

Oled sa kunagi masendunud sellest, kui palju kurjust maailmas on? Miks kirik ei suuda olla efektiivsem asjade muutmisel? Miks kirikus endas on nii palju probleeme? Miks on nii paljud lausa kristluse vastased, isegi riikides kus minevikus on kristlikke nore loomulikuks peetud?  Ja kui Jeesus tuli selleks, et valed asjad õigeks pöörata, miks ei ole see siis suuremas plaanis sündinud?  Issand, tule oma väega ja tee õigust oma nimele!

Mõned Matteuse evangeeliumi 13.peatüki tähendamissõnadest annavad meile neis küsimustes veidi selgust. Tänase tähendamissõna selgitus antakse salmides 37-43, ja see peaks olema abiks arusaamisel. Vähemalt võiksime mõista, et Jumala valitsus üle selle maailma ei avaldu nii otseselt ja arusaadavalt, kui meie seda tahaksime. Meile maalitakse pilt külvamisest ja lõikamisest, ning näilisest tegevustusest vahepeal, kui vaenlane saab tulla ja kahju tekitada, külvates viljapõllule ubmrohtu. Põllumehe sulased tahaksid kohe tegutsema hakata, kuid peremees väidab, et tuleb oodata, kuni vili on küpsenud ja siis eraldatakse vili umbrohust nii nagu vaja.

Seega hea saab kasvurahu ja ruumi, kuid samal ajal ja samas kohas saab selle ka kuri. Kui me nüüd küsime, kuidas saab jumalariik olla ligidal praegu, selles maailmas, ilma , et see vastavuses Jumala pühaduse ja väelisusega pühiks oma teelt igasuguse kurjuse siin maailmas - siis on tähendamissõna kaudu antud vastus: “oodake Jumala aega!”. Jumal ei ole kontrolli kaotanud, ning hoolimata meie püüdeist, Teda tagant kiirustada; samamoodi levib ja kasvab ka jumalariik edasi, vaatamata ligihiilivale ja kasvavale kurjusele, mis seda hävitada püüab. Võiksime 24. salmi parafraseerida: “Nii juhtub siis, kui Jumal toimib.”

********

Nagu umbrohi (Marjory Francis)

"Miks, Issand - siis kui ütlesin välja selle suure, ja täiesti ebavajaliku vale- märkan alles nüüd seda meeletut umbrohtu oma elus?

Tagasivaadates näen, et see ilmus mu ellu täiesti märkamatult - samamoodi kui umbrohi - kuni korraga -vahtis ta mulle näkku: tohutu suur, inetu, hävitades minu elu ja teiste oma minu ümber. Kõik algas sellest tillukesest mõttest. Ma tahtsin, et midagi juhtuks, midagi, mida mul polnud õigust tahta, aga ma ei suutnud leppida olukorraga nii nagu see oli, ning selle muutmine sai mulle nii oluliseks, et mõjutas mu suhtumist.  Ja selles uues suhtumises, ütlesin välja vale, et sünniks nii nagu mina tahan.

Sel kombel kasvavad umbrohud mu ellu, Issand. Piisab väikesest valest mõttest….mis areneb valeks suhtumiseks, ning küpseb viimaks vääraks teoks. Ja kui mõtlen milliseid mõtteid on olnud mu peas, hirmutab see mind. Mis siis, kui kadestamise mõttest oleks arenenud vargus? Või vihamõttest mõrv? Himumõttest abielurikkumine või vägistamine?

Issand, ma ei saa sellise umbrohuga ise hakkama! Ma vajan Sinu abi selleks, et neist vabaneda enne kui need kasvavad suureks ja inetuks. Ma vajan Sinu abi, et hoida oma mõtted Sinul. Ma vajan Sinu abi, et mu suhtumised võiksid jääda puhtaks ning sellest kasvaksid Sinu väärilised teod. 

Ja Issand, mul on nii kahju, et ma valetasin! Anna andeks palun!! Tänan Sind, et sa andestad, aa palun, et annaksid ka jõudu asjad jälle korda teha ning rääkida tõtt, ükskõik kui palju see mulle ka maksma läheks."

 

 

Issand, aita mul usus kasvada, usaldades täiesti sinu igavest kohtumõistmist!

Selle kommentaari autor: Paul Woodbridge