Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tõelised ajastu lood.

Reede, 13. November 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 37:1-20

Jesaja kuulutab Jeruusalemmale pääsemist
1Kui kuningas Hiskija seda kuulis, siis ta käristas oma riided lõhki, kattis ennast kotiriidega ja läks Issanda kotta.
2Ja ta läkitas kojaülema Eljakimi, kirjutaja Sebna ja preestrite vanemad, kotiriided seljas, prohvet Jesaja, Aamotsi poja juurde,
3et need ütleksid temale: „Nõnda ütleb Hiskija: See päev on ahastuse, sõitluse ja teotuse päev. Jah, lapsed on küll jõudnud emakasuudmeni, aga sünnituseks ei ole jõudu.
4Vahest Issand, su Jumal, kuuleb siiski ülemjoogikallaja sõnu? Tema isand, Assuri kuningas, läkitas ta teotama elavat Jumalat, ja nõuab aru nende sõnade pärast, mida Issand, su Jumal, on pidanud kuulma. Tee siis palvet selle jäägi pärast, kes veel on olemas!”
5Kui kuningas Hiskija sulased tulid Jesaja juurde,
6siis ütles Jesaja neile: „Öelge oma isandale nii: Nõnda ütleb Issand: Ära karda sõnade pärast, mida sa oled kuulnud, millega Assuri kuninga poisid mind on teotanud!
7Vaata, ma panen temasse niisuguse vaimu, et kui ta kuuleb kuulujuttu, siis ta läheb tagasi oma maale ja ma lasen ta langeda mõõga läbi tema oma maal.”
8Ja ülemjoogikallaja pöördus tagasi ning leidis Assuri kuninga sõdivat Libna vastu; sest ta oli kuulnud, et too oli Laakisest edasi läinud.
9Aga kui Sanherib kuulis kõneldavat Tirhakast, Etioopia kuningast: „Ta on välja tulnud, et sõdida sinu vastu”, siis seda kuuldes läkitas ta käskjalad Hiskija juurde, öeldes:
10„Rääkige nõnda Hiskijaga, Juuda kuningaga, ja öelge: Ära lase ennast petta oma Jumalast, kelle peale sa loodad, arvates, et Jeruusalemma ei anta Assuri kuninga kätte!
11Vaata, sa oled ju kuulnud, kuidas Assuri kuningad on talitanud kõigi maadega, neid sootuks hävitades. Ja sind peaks päästetama?
12Kas rahvaste jumalad päästsid neid, keda mu isad hävitasid: Goosani, Haarani, Resefi ja Telassaris olevaid edenlasi?
13Kus on Hamati kuningas ja Arpadi kuningas, Sefarvaimi linna, Heena ja Ivva kuningas?”
14Kui Hiskija oli võtnud käskjalgade käest kirja ja oli seda lugenud, siis ta läks üles Issanda kotta; ja Hiskija laotas selle Issanda ette.
15Ja Hiskija palvetas Issanda poole, öeldes:
16„Vägede Issand, Iisraeli Jumal, kes istud keerubite peal! Sina üksi oled kõigi maa kuningriikide Jumal, sina oled teinud taeva ja maa.
17Pööra, Issand, oma kõrv ja kuule, ava, Issand, oma silm ja vaata! Kuule kõiki Sanheribi sõnu, millega ta on läkitanud teotama elavat Jumalat!
18See on tõsi, Issand, et Assuri kuningad on rüüstanud kõiki rahvaid ja nende maid
19ja on heitnud tulle nende jumalad; kuid need ei olnud jumalad, vaid olid inimeste kätetöö, puu ja kivi, ja seepärast nad võisid neid hävitada.
20Aga nüüd, Issand, meie Jumal, päästa meid tema käest, et kõik maa kuningriigid tunneksid, et sina, Issand, oled ainus!”

Jeesus lugu sarnaneb paljuski meie loole, ometi on Ta ilma patuta! Võta aega mõtleda paralleelide üle Jeesuse loo ja sinu enda loo vahel. Kiida Teda armu ja soosingu eest.

Erinevalt kuningas Hiskija  jumaliku pärandi ametlikust kokkuvõttest 2.Kuningate raamatus, mida esitletakse enne kui Hiskija ise lavale astub ( 2Kn 18:1-8), näitab Jesaja meile kuningat, kes on üksinda templis, segaduses ning karistusehirmus (s 1) . Unustatud on Hiskija alamate väärikus, kes Jeruusalemma müüril vaikides talusid assüürlaste pilkeid ( Js 36:21). Meie ees on murtud kuningas. Ning toon, millega Hiskija Jesajalt tulemuslikku eestpalevet anub, on lähedane meeleheitele (s 2-4). Hiskija on piisavalt vana ja tark mõistmaks, et isegi ta edukas reformiprogramm ei anna tegelikult mingit garantiid, et ta pääseb Issanda peatselt saabuva kohtumõistmise eest.

Isikliku või rahvusliku heaolu ja julgeoleku potentsiaalne oht pole tänapäeval meelelahutusteemad. Meie maailm kannatab kasvavalt üksikisikute vastu sooritatud traumaatiliste vägivallarünnakute ning sotsiaalse lõhestumise ning eristumise mõjul. Kuritegudest küllastunud linnad, kiired, pöördumatud kliimamuutused ning järjest sagedasemad ebastabiilsed rahvuslikud kõikumised on vaid mõned neist traumadest, mida me enam vältida ei saa. Mida pekasid tegema postmodernismi juhid, praegused täiskasvanud oma isiklike haavadega? Kuidas anda tulevale põlvkonnale edasi armust täidetud terviklikkuse pärandit? Kas me üldse suudame ära õppida Jumalasse varjumise, nagu tegi seda Hiskija ( Js 32:2)?

See, et Hiskija ei teinud midagi muud peale palvetamise, paneb selle loo vaenlased järgmist sammu astuma - suurendama Juuda ees oma pilkeid ja mõnitust Jumala püha nime vastu (s 10-13). Hiskija tunnistab Issanda ülemuslikkust ja kõikvõimsust (s 16), oma palves Jumala poolt Saalomonile antud tõotusi meenutades ( s 17) (2Aj 7:15), seejärel aga  kordab üle, tegelikult elab veelkord läbi kõik Sanheribi pealetungi traumad (s 18,19).  Selles ümberjutustamises aga pöördub Hiskija fookus tagasi Jumala ülemvõimule ning Iisraeli misjonikutsumisele (s 20).

 
Ühiskondlikud ootused, professionaalsed rollid või ka isiklik ambitsioon võivad meie elus ja otsustes eraldada pea südamest. Üks püha “ümberjutustamine” murtuses võib osutuda taevase Isa poolt valitud vahendiks selle lõhestumishaava ravimiseks.

Selle kommentaari autor: Allan Goddard