Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kes on see Aukuningas?

Laupäev, 14. November 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 37:21-38

Jesaja kuulutab Jeruusalemmale pääsemist
21Siis Jesaja, Aamotsi poeg, läkitas Hiskijale ütlema: „Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal: Et sa mind oled palunud Assuri kuninga Sanheribi pärast,
22siis on sõna, mis Issand tema kohta kõneleb, niisugune: Neitsi, Siioni tütar, põlastab sind, pilkab sind; Jeruusalemma tütar vangutab su taga pead.
23Keda sa oled laimanud ja teotanud ja kelle vastu sa oled kõrgendanud häält? Kõrgele oled tõstnud oma silmad Iisraeli Püha vastu.
24Sa laimasid oma sulaste läbi Issandat ja ütlesid: „Ma tõusin oma vankrite hulgaga mägede harjadele, Liibanoni kaugemaisse kurudesse; ma raiusin maha ta kõrged seedrid, ta valitud küpressid, ma tungisin ta suurimasse kõrgusse, ta tihedaimasse metsa.
25Ma kaevasin kaevusid ja jõin vett, ja ma kuivatasin oma jalataldadega kõik Egiptuse jõed.”
26Kas sa pole kuulnud, et mina olen seda valmistanud ammusest ajast, kavatsenud muistseist päevist peale? Nüüd olen mina lasknud sündida, et sa võisid purustada kindlustatud linnu varisenud kivihunnikuiks,
27et nende elanikud olid jõuetud, täis hirmu ja häbi, olid nagu rohi väljal, haljad taimekesed, nagu hein katustel või idatuule ees kõrbev vili.
28Ma tean su istumist ja astumist, su minekut ja tulekut, ka su raevutsemist minu vastu.
29Aga et sa raevutsed mu vastu ja su ülbus on ulatunud mu kõrvu, siis ma panen konksu sulle ninna, suulised suhu ja viin sind tagasi sedasama teed, mida mööda sa tulidki.
30Ja see olgu sulle, Hiskija, märgiks: sel aastal tuleb süüa isekasvanud vilja ja teisel aastal järelkasvu, aga kolmandal aastal te külvate ja lõikate ning istutate viinamägesid ja sööte nende vilja!
31Ja Juuda soost pääsenute jääk juurdub taas alt ja kannab vilja pealt.
32Sest Jeruusalemmast tuleb välja jääk ja Siioni mäelt pääsenu. Seda teeb vägede Issanda püha viha.
33Seepärast ütleb Issand Assuri kuninga kohta nõnda: Sellesse linna ta ei tule ja ta ei ammu siia nooli; ta ei tule selle ette kilbiga ega kuhja selle vastu piiramisvalli.
34Sedasama teed, mida mööda ta tuli, läheb ta tagasi ja sellesse linna ta ei tule, ütleb Issand.
35Sest ma kaitsen seda linna, et seda päästa iseenese pärast ja oma sulase Taaveti pärast.”
36Ja Issanda ingel läks välja ning lõi Assuri leeris maha sada kaheksakümmend viis tuhat meest; ja kui hommikul vara üles tõusti, vaata, siis olid need kõik surnud.
37Siis Assuri kuningas Sanherib asus teele, läks tagasi koju ja jäi Niinevesse.
38Aga kord, kui ta kummardas oma jumala Nisroki templis, lõid ta pojad Adrammelek ja Sareser tema mõõgaga maha ning põgenesid ise Araratimaale. Ja tema poeg Eesar-Haddon sai tema asemel kuningaks.

Nagu tegelased C.S Lewise Narnia raamatutes liginesid lõvist Kuningas Aslanile, nii siseneme ka meie sellise Jumala ligiolusse, kes ei ole iial taltsas, aga alati hea. Lähene Talle aupaklikus vaikuses….

Jesaja teine vastus Hiskijale, on tegelikult Jumala vastus palvele (s 21 vrds 2-3), mis muudab mõttetuks ning tõhutuks kogu Juuda hoolikalt väljatöötatud sõjalise taktika (Js 36:9), ametliku diplomaatia (Js 30:1-2) ning truualamlikult tasutud maksukoormuse (2Kn 18:13-14).  Jesaja kuulutuse pikkus pärgamendil, selle suuline esitamine kuninga õukonnas lisas prohvetikuulutusele  omakorda veel sügavtõsist kaalu. 

Esimeses osas (s 22-29) moodustavad kontrastse paari kõrvuti asetatud Iisraeli Püha (s 23 vrd Js 1:4) ning Sanheribi  poolt rõhuga esitatud, kuid sisult tühipaljas kiitlemine. Kellelgi pole võimalik kiidelda “kõrgusse tõusmisest” sellisele tasandile, kust ta võiks toimida otse Püha Jumala enese kombel (s 24) (vrd Js 14:13-15). Kes teine, kui üksnes Iisraeli Jumal, saab määrata kohtuotsuse, langetada metsi (vrd Js 2:12-13) või tagada veevarustuse ja oma kohtuotsusesd ka täide viia  (s 25) (vrd Jr 2:13, Jr 17:13, Jr 51:26)? Issanda ülimuslikkus on rajatud ajaloo enese müsteeriumi - kõik Sanheribi raevutsemised ning ka tema vältimatu langemine, olid raamatuisse kirjutatud juba ammu aega tagasi (s 26-29)! 

Järgmises osas (s 30-35) näidatakse, et “Iisraeli Püha” on “Vägede Issand” (s 32b), Jumal, kes otseselt ja konkreetselt sekkub oma rahva saatusesse. Siin annab Issand oma rahvale julgustusmärgi (s 30-32) ning asub ise nende “kaitse”- ja “pääste”positsioonile otsekui valvur. Ümberpiiramise vältel oli igasugune põllutöö võimatu - mis on siis veel parem märk Jumala soosingust, kuis kahe hooaja suurune isekasvanud ning lõikuseks valmis vili (s 30)? Nüüdseks hakkab juba tavapäraseks muutuma see, kuidas Issand Jumal kujundab ning põimib omavahel suuri narratiive - ajalugu viimaste aegade sündmustega - nagu kõlab salmi 32 magusvalusas tõotuses.

Sanheribi traagiline lõpp on üle kõige tema enda läbikukkumine uskuda ja usaldama hakata seda Jumalat, keda ta nii ääretult põlastanud oli (s 38, vrd s 36). Kui ohtlik on tühiseks teha Issanda headust selle läbi, et ignoreerime Tema pühadust! Meie kuulume nende hulka, kes teavad juba ajaloo lõplikku, imelist lahendust - igavest Jumala teenimist, mille alguse avas Jeesuse lepitusand kogu loodule ( Ilm 5:13 vrd. Kl 1:20). Sellest hoolimata võib ka meil tekkida kiusatus põlastada Andjat tarbides isekalt seda, mida meile on antud.

 
Kasuta Psalm 24 küsimusi, vastuseid ning kuulutusi selleks, et vastu panna igasugusele patusele suhtumisele. Elagu uus, Jumala kummardamise päev meie igavikulises teenimises!

Selle kommentaari autor: Allan Goddard