Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kus on nende Jumal?

Pühapäev, 15. November 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 79

Kaebelaul Jeruusalemma hävitamise pärast
1Aasafi laul. Jumal, paganad on tulnud su pärisossa; nad on rüvetanud su püha templi, on teinud Jeruusalemma kivivaremeks.
2Nad on su sulaste laibad andnud söögiks taeva lindudele ja su vagade liha metsloomadele.
3Nad on valanud nende verd nagu vett Jeruusalemma ümber ja ei ole olnud matjat.
4Me oleme saanud teotuseks oma naabritele, irvituseks ja pilkeks oma ümbruskonnale.
5Kui kaua sa, Issand, oled lõpmata vihane ja su püha viha leegitseb nagu tuli?
6Vala oma vihaleek paganate peale, kes sind ei tunne, ja riikide peale, kes su nime ei kuuluta!
7Sest nad on söönud ära Jaakobi ja on puupaljaks teinud tema eluaseme.
8Ära tuleta meelde meie vastu esivanemate pahategusid; tõtaku meid kohtama sinu halastus, sest me oleme väga kurnatud!
9Aita meid, meie pääste Jumal, oma nime auhiilguse pärast, ja tõmba meid välja ning tee lepitus meie pattude eest oma nime pärast!
10Mispärast peavad paganad ütlema: „Kus on nende Jumal?” Saagu teatavaks paganate seas meie silma all, et kätte makstakse su sulaste veri, mis on valatud!
11Lase tulla oma palge ette vangide ägamine; oma käsivarre suurusega jäta ellu surmalapsed
12ja tasu meie naabritele seitsmekordselt sülle nende teotamised, millega nad on teotanud sind, Issand!
13Aga meie, sinu rahvas ja su karjamaa lambad, täname sind igavesti; me jutustame sinu kiitust põlvest põlve.

“Elame maailmas, mida valitseb Egiptusest väljarändamise ja ülestõusmise hommiku Jumal. Tema teeb su südames asju, mida sina ega keegi su sõpradest pole pidanud võimalikuks. “ (Eugene Peterson, “Five Smooth Stones for Pastoral Work”)

Psalm 79, nagu ka psalm 74 näitavad meile, kui alandatuna tundis Jumala rahvas end neile osaksaanud pilkamise (s 4) käes ümberkaudsete rahvaste poolt peale Jeruusalemma langemist ning templi hävitamist aastal 587eKr. Selle nutulaulu sisuks on hädahüüd, et Jumala enda nime pilgatakse (a 12), ning Tema reputatsioon määritakse uskmatute silmis. Kaasajal avaldatakse juba ridamisi Jumalat naeruvääristava sisuga teoseid, sõnavõtte, filme jpm - ja see kinnitab, et Psalm 79 võiks ka praegu olla ülimalt kohane palve. Ehk ei ole Jumal veel päriselt meie ühiskonnast pagendatud, kuid kindlalt on Ta tagandatud pelgalt üheks paljudest muudest väheolulistest huviobjektidest. Kuidas peaksime siis meie selle psalmi kohaselt käituma, kui meie Jumalat rünnatakse?

Esmalt - meil tuleb nutta ja kaevelda - see tähendab, kogeda sama valu, mida Jumal tõenäoliselt kogeb, kui needsamad inimesed, keda Tema päästa tahab ( vrd Ps 119:136).

Teiseks tuleb meil pattu tunnistada, nõustudes et nii meie eelkäijad kui me ise, oleme kaudselt kaasa aidanud käesolevale olukorrale sellega, et pole suutnud Jumala eest tulemuslikult seista (s 8,9) (Ne 1:6, Tn 9:5).

Kolmandaks tuleb meil järele mõelda, kuni mõistame, et Jumala au on  peamine mis siin  kaalul on, ning mitte koguduse pääsemine (s 9,10).

Ning alles neljandana saame esitada palve, et Jumal sekkuks oma rahva kasuks, kellega Ta on sõlminud pöördumatu pühendumislepingu.

Viiendaks, tuleb meil loota - et Jumal võib demonstreerida oma kõikväeliseust “meie sime ees” (s 10) - ehk siis meie põlvkonna keskel.

Ning kuuendaks, võiksime oma kujutluses näha Jumalapoolse vastuse mõju, kui see antakse (s 13).

 
Võta viis minutit, et kujutleda kuidas elu muutuks, kui Jumal ilmutaks oma suveräänsust sinu kodumaal.

Selle kommentaari autor: Allan Goddard