Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kas pead mind eesliks?

Kolmapäev, 25. November 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 21:1-11

Jeesus sõidab kuninglikult Jeruusalemma
1Ja kui nad jõudsid Jeruusalemma lähedale ja tulid Betfage poole Õlimäele, siis läkitas Jeesus kaks jüngrit
2ja ütles neile: „Minge külla, mis on teie ees, ja kohe te leiate kinniseotud emaeesli ja sälu ta juures. Päästke need valla ning tooge mulle!
3Ja kui keegi teile midagi ütleb, siis vastake: „Issand vajab neid. Ta läkitab nad peatselt tagasi.”
4Aga see on sündinud, et läheks täide, mida prohveti kaudu on räägitud:
5„Ütelge Siioni tütrele: Ennäe, su kuningas tuleb sulle tasane, istudes emaeesli seljas ja sälu seljas, kes on koormakandja looma varss.””
6Jüngrid läksid ja tegid just nõnda, nagu Jeesus neid oli käskinud:
7tõid emaeesli ja sälu ning panid rõivad nende peale ja tema istus sinna.
8Tohutu rahvahulk aga laotas oma rõivad tee peale, teised raiusid oksi puudelt ja laotasid tee peale.
9Rahvahulgad aga, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid: „Hoosanna Taaveti Pojale! Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel! Hoosanna kõrgustes!”
10Ja kui ta Jeruusalemma tuli, oli kogu linn ärevil: „Kes selline on?”
11Rahvahulgad ütlesid: „Tema on see prohvet Jeesus Galilea Naatsaretist.”

Kes sinu meelest Jeesus on? Miks on ta sinu jaoks oluline?

Teekond Jeerikost Jeruusalemma polnud mingi pealeõunane jalutuskäik - 24 kilomeetrit teekonda ja 1067 meetrit tõusu, ning raskeim osa oli alles ees. Jeesuse rännak hakkas jõudma oma kulminatsioonini. Jeruusalemm saab talle füüsiliseks väljakutseks, veel suurem saab seal aga olema vaimne jõupingutus. Ometi ei nõudnud Jeesus eeslit sellepärast, et teekond oli väsitav. Pigem oli tema palve seotud hoolikalt planeeritud ja tähelepanu äratava sisenemisega linna (ka on see ainuke kord, kus on mainitakse Jeesust ratsutamas). See oli kõigi silme all etendatud tähendamissõna, nii nagu tegid ka Vana Testamendi prohvetid.

Kuigi sama sündmust kirjeldavad nii Markus kui ka Luukas, on Matteus siiski ainuke, kes viitab kahele loomale. Viide “kuningale kes istub emaeesli seljas ja sälu seljas , kes on koormakandja looma varss” (s 5, Sk 9:9) on näide paralleelsusest - tegu siiski vaid ühe loomaga - kuid oli tavaks, et sälg, kelle seljas veel polnud ratsutatud käis kaasas oma emaga ning selgitab erinevust Matteuse evangeeliumis. Matteus on ka see, kes osutab Vana Testamendi prohveteeringu täitumisele (s 4). Peapeale pööratud kuningriigi saabumist oli ette kuulutatud juba kauges minevikus: “ Ennäe, su kuningas tuleb sulle tasane, istudes emaeesli seljas” (s 5). Üks kuningas tavaliselt sel kombel linna ei sisenenud. See ei saa olema võimas ega pidulik protsessioon.

Samal ajal teab kogunenud rahvahulk (ka need, kes koos Jeesusega Galileast teele asusid) hästi, mida nemad ootavad. Registreerides selle väga erilise sisenemise tundemärgid, murravad inimesed puudelt palmioksi ning laotavad oma riideid tee peale (s 8). Nemad ei kahtle -see on Messias, kes siseneb Jeruusalemma selleks, et alustada valitsemist (s 9). Linnasviibijate jaoks on aga olukord palju segasem (s 10). Lava on valmis seatud. Ülistuse ja kiitushüüded ei kesta kaua.

Kuidas on meiega - olukorra väljakutse kõnetab ka meid. Kas oleme valmis kummardama kuningat, kes on “tasane ja istub eesli seljas”? Või eelistaksime teistlaadi kuningriiki?

 
Võta aega, et tänada ja kiita Jeesust, samas palveta nende eest, kes Teda veel ei tunne - et ka nemad võiksid Teda ära tunda kui Kuningat.

Selle kommentaari autor: Emlyn ja Tricia Williams l