Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kelleks ta end peab?

Neljapäev, 26. November 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 21:12-17

Jeesus ajab kaubitsejad templist välja
12Ja Jeesus tuli pühakotta ja ajas välja kõik, kes pühakojas müüsid ja ostsid, ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid.
13Ja ta ütles neile: „Kirjutatud on:Minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie teete selle röövlikoopaks!”
14Pühakojas astus ta juurde pimedaid ja jalutuid ning ta tegi nad terveks.
15Kui ülempreestrid ja kirjatundjad nägid imesid, mida Jeesus tegi, ning poisse, kes pühakojas hüüdsid: „Hoosanna Taaveti Pojale!”, siis nende meel läks pahaseks
16ja nad ütlesid talle: „Kas sa kuuled, mida nad ütlevad?” Jeesus ütles neile: „Kuulen küll! Kas te pole kunagi lugenud: Sa oled valmistanud kiitust väetite laste ja imikute suust?”
17Ja ta jättis nad sinnapaika ning läks välja Betaaniasse ja ööbis seal.

Mis paneb inimesed tundma end ohustatuna ning ebaturvaliselt? Kuidas nad seda tavaliselt väljendavad?

Kohe peale kuninglikku sisenemist Jeruusalemma, täidab Jeesus oma prohvetlikku rolli ning Tema surmas täitub ka Ta preestri roll. Sellega kinnitab Ta võimsalt ajaloolist arusaamist ja prohvetlikku ettekuulutust Messiast, kui prohvetist, preestrist ja kuningast. Ootamatu on aga see, et Jeesuse esimene tegu Jeruusalemma sisenemisel ei ole mitte linna puhastamine okupeerivatest Rooma vägedest, vaid hoopis linna puhastamine selle enese silmakirjalikkusest.

Sisenedes tohutusse, peaaegu 13 hektarit katvasse templialasse, astub Jeesus jõuliselt vastu seal toimuvale mõõdutundetule kauplemisele. Rahavahetamine ning ohvriloomade müümine oli vajalik teenus kaugelt tulnud palveränduritele, kuid see oli peaaegu välja tõrjunud templi kõige olulisema funktsiooni (s 13). Mida siis prohvet teeb? Ta paiskab ümber kauplemisletid (s 12). Samamoodi kui Tema sisenemine Jeruusalemma, on seegi tegu näitlik tähendamissõna. Ning milline võimas sümbol iseloomustamaks peapeale pööratud kuningriiki!

Mida arvavad sellest pealtvaatajad? Kahtlemata meenub paljudele külmavärinaid tekitavalt prohvet Malakia ettekuulutus Issandast, kes tuleb oma templisse (Ml 3:1-5), ning mis nüüd nende silme ees on korraga elavaks reaalsuseks muutunud. Ometi ei tule Jeesus ainult kui kohtumõistja. Ta tuleb ka kui pimedate ja jalutute tervendaja (s 14), tõrjutute kaitsja  ning nende aitaja, kes ei saa pühakotta tulla ( 3Ms 21:18). Tema tomimises väljendub kuningriik, kus Jumal nõutab eelkõige “halastust ja mitte ohvrit” (Ho 6:6).

Sageli on lapsed need, kes kogemata ütlevad välja tõe, kartmata selle tagajärgi. Ka siin täidavad nende hääled templiõue: “Hoosianna Taaveti Pojale!” (s 15). Need on väelised ja võimsad sõnad, kisendus Jumala poole abi saamiseks. Kõik see kokku ning lisaks veel tervendamised - on religioossetele juhtidele liig (s 15,16). Jälgi, milline on Jeesuse reaktsioon. Vaatamata sellele, et Jeesus teab liigagi hästi, kellega tal tegemist on ja mida nad teha plaanivad  (Mt 16:21; Mt 20:18), vastab Ta religioossete liidrite pretensioonile laste hüüete pärast väljakutsega. Psalmist 8 võetud tsitaat räägib Jumala enese kiitmisest. On ainult aja küsimus, mil selles väljendatud tõde veel ilmekamalt avalikuks saab.

 
Milline Jeesusele omistatav omadus paneb inimesed temast eemale tõmbuma? Kuidas saaksid sina aidata inimestel tuttavaks saada tõelise Jeesusega?

Selle kommentaari autor: Emlyn ja Tricia Williams l